deellijsten fotoalbums kwartierstaten parentelen persoonskaarten plaatsgenoten tijdgenoten
JanMolenweg.nl
startpagina - versie 28.12.2021
genealogische sprokkelingen
redactie: Johannes van der Wolk (alias: Jan Molenweg)

Met als startpunt de echtparen Van der Wolk & Kruik en Van de Velde & Schlick zijn alle in deze genealogische sprokkelingen genoemde personen aan elkaar gerelateerd, door bloedverwantschap of door huwelijk.

Het staat u geheel vrij gegevens voor eigen gebruik over te nemen. Maar wees vooral kritisch op wat u voor waar houdt en waar u over twijfelt. Uw feedback met eventuele foto's, correcties en/of aanvullingen wordt zeer gewaardeerd.

Met de update van 20.12.2021 is een nieuwe lay-out geïntroduceerd. Het nog niet bijgewerkte deel van de persoonskaarten (herkenbaar aan de afwezigheid van het linker menu) wordt in 2022 aangepast. Klik op info & tips voor meer info.


Wilt u binnen de site zoeken, gebruik dan één van de opties uit het rechter menu. Het menu is altijd te zien bij gebruik van een breed venster. Bij gebruik van een smal venster opent u het menu door rechtsboven op    of    (bij de oudere pagina's) te klikken.

Wilt u binnen een pagina zoeken, gebruik dan de zoekfunctie van uw apparaat. Bijvoorbeeld: onder Windows opent u het zoekvak met de toetscombinatie Ctrl+F.

De blauw of bruin gekleurde persoonsnamen zijn altijd klikbaar en leiden naar de persoonskaarten van de betreffende persoon (de blauwe inclusief partner/partners en eventuele kinderen). Van een rood gekleurde persoonsnaam is de persoonskaart nog in voorbereiding.