deellijsten fotoalbums kwartierstaten parentelen persoonskaarten plaatsgenoten tijdgenoten
JanMolenweg.nl
deellijst persoonskaarten - versie 28.12.2021
Abma  achternaam
Abbema of Abma
•  scroll of open een zoekvak (Windows: Ctrl+F)
•  klik op zoektips voor suggesties hoe te zoeken
•  de pictogrammen        geven respectievelijk aan dat van de betreffende persoon ook een fotoalbum, kwartierstaat of parenteel beschikbaar is (klikbaar in het linker menu van de eerst te openen persoonskaart)
•  klik op een item om de persoonskaart te openen
1592
Abbema, Wybe (Wabeszn)   
* 1592-1656 Emden
1620
Abbema, Anne (Wybeszn)
Grouw 1620-1684 De Hommerts
1650
Abbema, Murck (Anneszn)
De Hommerts 1650-1695 *
1686.09.19
Abbema, Freerck (Murkszn)
De Hommerts 1686-1724 De Hommerts
1713.12.03
Abma, Murk (Freerkszn)
De Hommerts 1713-1779 Wijckel
1762
Abma, Abe (Murkszn)
Wijckel 1762-1826 Abbega
1789.05.22
Abma, Murk (Abeszn)
Abbega 1789-1791 *
1790.10.09
Abma, Teije (Abeszn)
Abbega 1790-1811 *
1791.12.27
Abma, Murk (Abeszn)
Abbega 1791-1796 *
1793.05.06
Abma, Riemer (Abeszn)
Abbega 1793-1798 *
1794.08.31
Abma, Sjoukje (Abesdr)
Abbega 1794-1824 Abbega
1796.04.14
Abma, Murk (Abeszn)
Abbega 1796-1803 *
1798.04.18
Abma, Riemer (Abeszn)
Abbega 1798-1804 *
1799.06.05
Abma, Beitske (Abesdr)
Abbega 1799-1808 *
1803.04.24
Abma, Murk (Abeszn)
Abbega 1803-1836 IJlst
1804.11.16
Abma, Riemer (Abeszn)
Abbega 1804-1811 *
1808.04.15
Abma, Beitske (Abesdr)
Abbega 1808-1881 Oosthem
1815.07.28
Abma, Riemke (Abesdr)
Abbega 1815-? *
1826.09.06
Abma, Geertje (Murksdr)
Abbega 1826-1826 Abbega
1828.06.21
Abma, Abe (Murkszn)
IJlst 1828-1829 IJlst
1830.03.30
Abma, Abe (Murkszn)
IJlst 1830-1872 Workum
1831.09.09
Abma, Alle (Murkszn)
IJlst 1831-1872 IJlst
1833.10.03
Abma, Geertje (Murksdr)
IJlst 1833-1851 IJlst
1835.08.18
Abma, Riemer (Murkszn)
IJlst 1835-1915 IJlst
1855.11.13
Abma, Murk (Abeszn)
Lemmer 1855-1943 Harlingen
1856.12.21
Abma, Jan
Lemmer 1856-1874 Workum
1857.02.28
Abma, Murk (Alleszn)
IJlst 1857-1939 Schiebroek
1858.12.19
Abma, Janke   
Lemmer 1858-1947 Utrecht
1859.03.26
Abma, Murk (Riemerszn)
IJlst 1859-1933 *
1860.11.29
Abma, Geert
Lemmer 1860-1927 Leeuwarden
1861.06.18
Abma, Froukjen (Riemersdr)
IJlst 1861-1949 Arcadia
1861.06.26
Abma, Johannes Petrus (Alleszn)
IJlst 1861-1939 Alkmaar
1863.01.27
Abma, Wiebe
Workum 1863-1923 Amsterdam
1863.02.07
Abma, Janke (Riemersdr)
IJlst 1863-1933 Easton
1864.04.06
Abma, Abe (Alleszn)
IJlst 1864-1945 Rotterdam
1864.11.25
Abma, Sijbren (Riemerszn)
IJlst 1864-1905 Joure
1866.01.07
Abma, Alle
Workum 1866-1927 Workum
1866.03.18
Abma, Sjouke (Alleszn)
IJlst 1866-1869 IJlst
1867.02.05
Abma, Jan (Riemerszn)
IJlst 1867-1952 Doorn
1868.03.09
Abma, Rinkjen
Workum 1868-1933 Bunnik
1870.10.27
Abma, Jeltje
Workum 1870-1873 IJlst
1871.07.04
Abma, naamloos
IJlst 1871-1871 IJlst
1871.07.13
Abma, Jeltje (Allesdr)
IJlst 1871-1930 Rotterdam
1881.05.25
Abma, Martzen (Murksdr)
Harlingen 1881-1962 Harlingen
1883.09.02
Abma, Johannes (Murkszn)
Harlingen 1883-1943 Harlingen
1885.03.04
Abma, Antje (Murksdr)
* 1885-1967 *
1885.09.09
Abma, Hiltje (Murksdr)
Almenum 1885-1957 Harlingen
1887.03.21
Abma, Murkje
Hoorn NH 1887-1965 Amersfoort
1887.12.30
Abma, Janke (Murksdr)
Almenum 1887-1973 Harlingen
1889
Abma, Sjoukjen
Hoorn NH 1889-1911 Loosduinen
1889.10.29
Abma, Abe (Murkszn)
Almenum 1889-1939 Harlingen
1889.11.09
Abma, Anna Martje
Leeuwarden 1889-1972 Harlingen
1891.10.13
Abma, Albert Willem
Leeuwarden 1891-1920 Leeuwarden
1892.03.10
Abma, Johannes Petrus
Schagen 1892-? *
1892.04.28
Abma, Aafke (Murksdr)
Almenum 1892-? *
1892.05.16
Abma, Maurits
Utrecht 1892-1892 Utrecht
1893.04.24
Abma, Arnold Johan Eduard
Leeuwarden 1893-? *
1893.11.08
Abma, Epco (Murkszn)
* 1893-1973 *
1893.12.16
Abma, Geertje
IJlst 1893-? *
1894.12.22
Abma, naamloos
IJlst 1894-1894 IJlst
1894.12.22
Abma, naamloos
IJlst 1894-1894 IJlst
1895.01.15
Abma, naamloos
IJlst 1895-1895 IJlst
1896.01.06
Abma, Wilhelmina Jacoba
Maasdam 1896-? *
1896.05.01
Abma, Sjoerd (Janszn)
IJlst 1896-1970 *
1896.07.22
Abma, Wiebe (Murkszn)
Harlingen 1896-? *
1896.08.21
Abma, Riemer (Murkszn)
Amsterdam 1896-? *
1897.08.26
Abma, Riemer
Sneek 1897-? *
1897.10.07
Abma, Oepke
Workum 1897-? *
1898.04.05
Abma, Antje (Jansdr)
IJlst 1898-1975 *
1898.05.14
Abma, Alle
Strijen 1898-? *
1898.08.13
Abma, Rinkje (Murksdr)
Harlingen 1898-1898 Harlingen
1898.08.20
Abma, Sjoukje Alida
Rotterdam 1898-? *
1898.12.08
Abma, Nanne
Sneek 1898-? *
1899.06.30
Abma, Reink (Murkszn)
* 1899-1982 *
1899.10.27
Abma, Dirkje (Murksdr)
Harlingen 1899-1899 Harlingen
1900
Abma, naamloos (Murkszn)
Harlingen 1900-1900 Harlingen
1900.01.25
Abma, Sjoukje
Rotterdam 1900-? *
1900.12.28
Abma, Jacobus Johannes Petrus
Rotterdam 1900-1901 Rotterdam
1901.07.10
Abma, Cornelis (Murkszn)
Harlingen 1901-1901 Harlingen
1902.02.07
Abma, Antje
Joure 1902-? *
1902.03.24
Abma, Murk Johannes Petrus
Rotterdam 1902-1902 Rotterdam
1902.08.15
Abma, Pietje (Jansdr)
IJlst 1902-1966 *
1903.02.13
Abma, Geert (Murkszn)
Harlingen 1903-? *
1904.04.16
Abma, Jan (Murkszn)
Harlingen 1904-1904 Harlingen
1904.08.09
Abma, Jeltje
Rotterdam 1904-? *
1905.06.06
Abma, Jantje (Murksdr)
Harlingen 1905-? *
1905.12.26
Abma, Murk Petrus
Rotterdam 1905-? *
1907.07.14
Abma, Hiltje (Murksdr)
Harlingen 1907-1909 Harlingen
1910.07.16
Abma, Geeske (Murksdr)
Harlingen 1910-1912 Harlingen
1911.05.13
Abma, Froukje (Jansdr)
Doorn 1911-1971 *
1913.09.17
Abma, Hendrik Riemer
Amsterdam 1913-? *
1927
Abma, Antje
* 1927-1927 Wassenaar
1928.09.06
Abma, Antje
* 1928-2000 *