JanMolenweg.nl Driel Albrandswaard Rotterdam favorieten
persoonskaart versie 20.12.2022
Beije (Beijenszn) van Driel
Poortugaal 1350 ‑ 1408 Poortugaal
grootouders aan vaderskant
Ruthger (Diddericszn) van Driel 1288 ‑ 1357
NN NN 1290 ‑ ?
grootouders aan moederskant
NN NN ? ‑ ?
NN NN ? ‑ ?
vader
Beije (Rutgerszn) van Driel 1324 ‑ 1408
moeder
Lijsbeth Rutgers 1325 ‑ ?
Beije (Beijenszn) van Driel, geboren Poortugaal circa 1350, 1  -, 2  overleden Poortugaal 8 juni 1408, 3  zoon van Beije (Rutgerszn) van Driel en Lijsbeth Rutgers,
 
trouwt * 4  met Lijsbeth NN, geboren Poortugaal circa 1354, 5  overleden Poortugaal voor 1408. 6 
 
uit het huwelijk met Lijsbeth NN:
 
Doen "de oude" (Beijenszn) van Driel, geboren Poortugaal circa 1382, 7  -, 8  overleden Poortugaal 11 september 1452, 9  trouwt Poortugaal circa 1407 10  met Margriet (Heijndricksdr) Droogendijk, geboren Poortugaal circa 1386, 11  overleden Poortugaal circa 1446, 12  dochter van Heijndrick (Claeszn) Droogendijk en Suetkin Heijndricx.
 
1.  Poortugaal * NL-ZH Albrandswaard / Rotterdam G 1350 ? [Beijen van Driel]
3.  Poortugaal * NL-ZH Albrandswaard / Rotterdam O 1408-06-[08] - [Beijen van Driel]
4.  Uw feedback met eventuele correcties en/of aanvullingen wordt zeer gewaardeerd.
5.  Poortugaal * NL-ZH Albrandswaard / Rotterdam G 1354 ? [Lijsbeth ...]
6.  Poortugaal * NL-ZH Albrandswaard / Rotterdam O 1408 (voor) ? [Lijsbeth ...]
7.  Poortugaal * NL-ZH Albrandswaard / Rotterdam G 1382 ? [Doedijn van Driel]
9.  Poortugaal * NL-ZH Albrandswaard / Rotterdam O 1452-11-[09] - [Doedijn van Driel] (of 08-06-1452?)
10.  Poortugaal * NL-ZH Albrandswaard / Rotterdam T 1407 ? [Doedijn van Driel & Margriet Heijndricksdr]
11.  Poortugaal * NL-ZH Albrandswaard / Rotterdam G 1386 ? [Margriet Heijndricksdr]
12.  Poortugaal * NL-ZH Albrandswaard / Rotterdam O 1446 ? [Margriet Heijndricksdr]