JanMolenweg.nl Driel Albrandswaard Rotterdam favorieten
persoonskaart versie 20.12.2022
Beije (Rutgerszn) van Driel
Poortugaal 1324 ‑ 1408 Poortugaal
grootouders aan vaderskant
Dirck (Rutgherszn) van Driel 1260 ‑ 1337
NN NN 1260 ‑ ?
grootouders aan moederskant
NN NN ? ‑ ?
NN NN ? ‑ ?
vader
Ruthger (Diddericszn) van Driel 1288 ‑ 1357
moeder
NN NN 1290 ‑ ?
Beije (Rutgerszn) van Driel, geboren Poortugaal circa 1324, 1  -, 2  overleden Poortugaal circa 1408, 3  zoon van Ruthger (Diddericszn) van Driel en NN NN,
 
trouwt * 4  met Lijsbeth Rutgers, geboren * circa 1325, 4  overleden *. 4 
 
uit het huwelijk met Lijsbeth Rutgers:
 
Beije (Beijenszn) van Driel, geboren Poortugaal circa 1350, 5  -, 6  overleden Poortugaal 8 juni 1408, 7  trouwt * 4  met Lijsbeth NN, geboren Poortugaal circa 1354, 8  overleden Poortugaal voor 1408. 9 
 
1.  Poortugaal * NL-ZH Albrandswaard / Rotterdam G 1324 ? [Beije Rutgerszn]
3.  Poortugaal * NL-ZH Albrandswaard / Rotterdam O 1408 ? [Beije Rutgerszn]
4.  Uw feedback met eventuele correcties en/of aanvullingen wordt zeer gewaardeerd.
5.  Poortugaal * NL-ZH Albrandswaard / Rotterdam G 1350 ? [Beijen van Driel]
7.  Poortugaal * NL-ZH Albrandswaard / Rotterdam O 1408-06-[08] - [Beijen van Driel]
8.  Poortugaal * NL-ZH Albrandswaard / Rotterdam G 1354 ? [Lijsbeth ...]
9.  Poortugaal * NL-ZH Albrandswaard / Rotterdam O 1408 (voor) ? [Lijsbeth ...]