deellijsten Albrandswaard Rotterdam fotoalbums kwartierstaten parentelen persoonskaarten plaatsgenoten tijdgenoten
JanMolenweg.nl
persoonskaart - versie 31.01.2022
Heijndrick (Claeszn) Droogendijk
Poortugaal 1358 ‑ ? *
vader
Claes (Hendrickszn) Droogendijk
1335 ‑ ?
grootvader aan vaderskant
Heyndrick Droogendijk
1300 ‑ ?
grootmoeder aan vaderskant
NN NN
1300 ‑ ?
moeder
NN NN
1335 ‑ ?
grootvader aan moederskant
NN NN
? ‑ ?
grootmoeder aan moederskant
NN NN
? ‑ ?
Heijndrick (Claeszn) Droogendijk, geboren Poortugaal circa 1358,1 -,2 overleden *,3 zoon van Claes (Hendrickszn) Droogendijk en NN NN,
 
trouwt *3 met Suetkin Heijndricx, geboren Poortugaal circa 1365,4 overleden *.3
 
uit het huwelijk met Suetkin Heijndricx:
 
1. Margriet (Heijndricksdr) Droogendijk, geboren Poortugaal circa 1386,5 overleden Poortugaal circa 1446,6 trouwt Poortugaal circa 14077 met Doen "de oude" (Beijenszn) van Driel, geboren Poortugaal circa 1382,8 -,9 overleden Poortugaal 11 september 1452,10 zoon van Beije (Beijenszn) van Driel en Lijsbeth NN.
 
2. Floris (Heijndrickszn) Droogendijk, geboren Poortugaal circa 1391,11 -,12 overleden * circa 1488,3 trouwt *3 met NN NN, geboren * circa 1390,3 overleden *.3
 
Klik op stramien voor informatie over de structuur van de bronverwijzingen of op geocodes voor de ISO-codes van landen en deelgebieden.
 
1.  Poortugaal * NL-ZH Albrandswaard / Rotterdam G 1358 ? [Heijndrick Droogendijk]
3.  Uw feedback met eventuele correcties en/of aanvullingen wordt zeer gewaardeerd.
4.  Poortugaal * NL-ZH Albrandswaard / Rotterdam G 1365 ? [Suetkin Heijndricx]
5.  Poortugaal * NL-ZH Albrandswaard / Rotterdam G 1386 ? [Margriet Heijndricksdr]
6.  Poortugaal * NL-ZH Albrandswaard / Rotterdam O 1446 ? [Margriet Heijndricksdr]
7.  Poortugaal * NL-ZH Albrandswaard / Rotterdam T 1407 ? [Doedijn van Driel & Margriet Heijndricksdr]
8.  Poortugaal * NL-ZH Albrandswaard / Rotterdam G 1382 ? [Doedijn van Driel]
10.  Poortugaal * NL-ZH Albrandswaard / Rotterdam O 1452-11-[09] - [Doedijn van Driel] (? of 08-06-1452)
11.  Poortugaal * NL-ZH Albrandswaard / Rotterdam G 1391 ? [Floris Droogendijk]