deellijsten Albrandswaard Rotterdam fotoalbums kwartierstaten parentelen persoonskaarten plaatsgenoten tijdgenoten
JanMolenweg.nl
persoonskaart - versie 31.01.2022
Suetkin Heijndricx
Poortugaal 1365 ‑ ? *
Uw feedback met nadere informatie over de ouders en grootouders van Suetkin Heijndricx wordt zeer gewaardeerd.
Suetkin Heijndricx, geboren Poortugaal circa 1365,1 overleden *,2
 
trouwt *2 met Heijndrick (Claeszn) Droogendijk, geboren Poortugaal circa 1358,3 -,4 overleden *,2 zoon van Claes (Hendrickszn) Droogendijk en NN NN.
 
uit het huwelijk met Heijndrick (Claeszn) Droogendijk:
 
1. Margriet (Heijndricksdr) Droogendijk, geboren Poortugaal circa 1386,5 overleden Poortugaal circa 1446,6 trouwt Poortugaal circa 14077 met Doen "de oude" (Beijenszn) van Driel, geboren Poortugaal circa 1382,8 -,9 overleden Poortugaal 11 september 1452,10 zoon van Beije (Beijenszn) van Driel en Lijsbeth NN.
 
2. Floris (Heijndrickszn) Droogendijk, geboren Poortugaal circa 1391,11 -,12 overleden * circa 1488,2 trouwt *2 met NN NN, geboren * circa 1390,2 overleden *.2
 
Klik op stramien voor informatie over de structuur van de bronverwijzingen of op geocodes voor de ISO-codes van landen en deelgebieden.
 
1.  Poortugaal * NL-ZH Albrandswaard / Rotterdam G 1365 ? [Suetkin Heijndricx]
2.  Uw feedback met eventuele correcties en/of aanvullingen wordt zeer gewaardeerd.
3.  Poortugaal * NL-ZH Albrandswaard / Rotterdam G 1358 ? [Heijndrick Droogendijk]
5.  Poortugaal * NL-ZH Albrandswaard / Rotterdam G 1386 ? [Margriet Heijndricksdr]
6.  Poortugaal * NL-ZH Albrandswaard / Rotterdam O 1446 ? [Margriet Heijndricksdr]
7.  Poortugaal * NL-ZH Albrandswaard / Rotterdam T 1407 ? [Doedijn van Driel & Margriet Heijndricksdr]
8.  Poortugaal * NL-ZH Albrandswaard / Rotterdam G 1382 ? [Doedijn van Driel]
10.  Poortugaal * NL-ZH Albrandswaard / Rotterdam O 1452-11-[09] - [Doedijn van Driel] (? of 08-06-1452)
11.  Poortugaal * NL-ZH Albrandswaard / Rotterdam G 1391 ? [Floris Droogendijk]