deellijsten fotoalbums kwartierstaten parentelen persoonskaarten plaatsgenoten tijdgenoten
JanMolenweg.nl
persoonskaart - versie 20.12.2021
Hugo I van Voorne
* 1035 ‑ 1108 *
Uw feedback met nadere informatie over de ouders en grootouders van Hugo I van Voorne wordt zeer gewaardeerd.
Hugo I van Voorne, geboren * circa 1035,1 heer van Voorne,2 leenman van de graaf van Holland,2 overleden * na 26 juni 1108,1
 
trouwt * circa 10801 met Badeloge NN, geboren * circa 1045,1 overleden *.1
 
uit het huwelijk met Badeloge NN:
 
Hugo II van Voorne, geboren * circa 1075,1 heer van Voorne,3 overleden * circa 1135,1 trouwt *1 met NN NN, geboren * circa 1075,1 overleden *.1
 
Klik op stramien voor informatie over de structuur van de bronverwijzingen of op geocodes voor de ISO-codes van landen en deelgebieden.
 
1.  Uw feedback met eventuele correcties en/of aanvullingen wordt zeer gewaardeerd.