JanMolenweg.nl Abma Súdwest-Fryslân favorieten
persoonskaart versie 20.12.2022
Abe (Murkszn) Abma
IJlst 1828 ‑ 1829 IJlst
grootouders aan vaderskant
Abe (Murkszn) Abma 1762 ‑ 1826
Dieuwke (Riemersdr) Tresling 1766 ‑ 1837
grootouders aan moederskant
Alle (Pieterszn) van der Werf 1775 ‑ ?
Geertje (Siebrensdr) Siebesma 1775 ‑ ?
vader
Murk (Abeszn) Abma 1803 ‑ 1836
moeder
Janke (Allesdr) van der Werf 1799 ‑ 1884
Abe (Murkszn) Abma, geboren IJlst 21 juni 1828, 1  overleden IJlst 1 oktober 1829, 2  zoon van Murk (Abeszn) Abma en Janke (Allesdr) van der Werf.
 
1.  IJlst * NL-FR Súdwest-Fryslân G 1828-06-21 nr 21 - Abe Abma
2.  IJlst * NL-FR Súdwest-Fryslân O 1829-10-02 nr 34 - Abe Murks Abma