JanMolenweg.nl Abma Súdwest-Fryslân favorieten
persoonskaart versie 20.12.2022
Jeltje Abma
Workum 1870 ‑ 1873 IJlst
grootouders aan vaderskant
Murk (Abeszn) Abma 1803 ‑ 1836
Janke (Allesdr) van der Werf 1799 ‑ 1884
grootouders aan moederskant
Jan (Meintesdr) Groenveld 1810 ‑ 1868
Rinkjen (Wybesdr) Wybenga 1812 ‑ 1872
vader
Abe (Murkszn) Abma 1830 ‑ 1872
moeder
Martzen (Jansdr) Groenveld 1835 ‑ 1870
Jeltje Abma, geboren Workum 27 oktober 1870, 1  overleden IJlst 21 juni 1873, 2  dochter van Abe (Murkszn) Abma en Martzen (Jansdr) Groenveld.
 
1.  Workum * NL-FR Súdwest-Fryslân G 1870-10-28 nr 129 - Jeltje Abma
2.  IJlst * NL-FR Súdwest-Fryslân O 1873-06-23 nr 10 - Jeltje Abma