deellijsten Abma Súdwest-Fryslân fotoalbums kwartierstaten parentelen persoonskaarten plaatsgenoten tijdgenoten
JanMolenweg.nl
persoonskaart - versie 20.12.2021
Jeltje Abma
Workum 1870 ‑ 1873 IJlst
vader
Abe (Murkszn) Abma
1830 ‑ 1872
grootvader aan vaderskant
Murk (Abeszn) Abma
1803 ‑ 1836
grootmoeder aan vaderskant
Janke (Allesdr) van der Werf
1799 ‑ 1884
moeder
Martzen (Jansdr) Groenveld
1835 ‑ 1870
grootvader aan moederskant
Jan (Meintesdr) Groenveld
1810 ‑ 1868
grootmoeder aan moederskant
Rinkjen (Wybesdr) Wybenga
1812 ‑ 1872
Jeltje Abma, geboren Workum 27 oktober 1870,1 overleden IJlst 21 juni 1873,2 dochter van Abe (Murkszn) Abma en Martzen (Jansdr) Groenveld.
 
Klik op stramien voor informatie over de structuur van de bronverwijzingen of op geocodes voor de ISO-codes van landen en deelgebieden.
 
1.  Workum * NL-FR Súdwest-Fryslân G 1870-10-28 nr 129 - Jeltje Abma
2.  IJlst * NL-FR Súdwest-Fryslân O 1873-06-23 nr 10 - Jeltje Abma