startpagina handleiding uw feedback persoonskaarten
op persoonsnaam
persoonskaarten
op geboorteplaats
persoonskaarten
op geboortedatum
klik op een blauw of bruin gekleurde naam om de persoonskaart van de betreffende persoon te openen
rood gekleurde namen zijn niet klikbaar
 JanMolenweg.nl   Harlingen 
Trijntje Souverein  
Harlingen 1857-1896 Harlingen
grootouders aan vaderskant
•  Magnus Souverein
•  Trijntje (Hendriksdr) Hoedtje
grootouders aan moederskant
•  Jan (Corneliszn) Monsma
•  Aafke (Lieuwesdr) Blom
vader
•  Johannes Souverein
moeder
•  Hiltje (Jansdr) Monsma
persoonskaart

Trijntje Souverein, geboren Harlingen 2 maart 1857,1 zonder beroep 1885,2 zonder beroep 1896,3 overleden Harlingen 25 juli 1896,4 dochter van Johannes Souverein en Hiltje (Jansdr) Monsma,
•  trouwt Harlingen 13 mei 18805 met Murk (Abeszn) Abma, geboren Lemmer 13 november 1855,6 houtzaagmolenaar 1885,2 molenaarsknecht 1896,3 houtzaagmolenaarsknecht 1898,7 houtzaagmolenaarsknecht 1898,8 houtmolenaarsknecht 1899,9 houtzaagmolenaarsknecht 1899,10 molenaarsknecht 1900,11 houtzaagmolenaarsknecht 1901,12 houtzaagmolenaarsknecht 1904, houtzaagmolenaarsknecht 1906,13 los werkman 1909, ijslichter 1920, overleden Harlingen 23 mei 1943,14 zoon van Abe (Murkszn) Abma en Martzen (Jansdr) Groenveld; hij hertrouwt Harlingen 25 november 189715 met Tjaltje Taekema.
•  uit dit huwelijk:
1. Martzen (Murksdr) Abma, geboren Harlingen 25 mei 1881,16 overleden Harlingen 14 april 1962,17 trouwt 1e Harlingen 1 februari 190418 met Bernard Johannes Drost, geboren Harlingen 8 oktober 1881,19 touwslagersknecht, overleden Harlingen 29 augustus 1909,20 zoon van Johannes Antonius Drost en Elisabeth Postma; trouwt 2e Harlingen 15 juni 191621 met Gerrit Mulder, geboren Harlingen 15 september 1878,22 overleden Harlingen 16 april 1957,23 zoon van Willem Mulder en Janneke Wolbartus.
2. Johannes (Murkszn) Abma, geboren Harlingen 2 september 1883,24 overleden Harlingen 22 april 1943.25
3. Hiltje (Murksdr) Abma, geboren Almenum 9 september 1885,2 dienstbode 1906,13 zonder beroep 1930,26 overleden Harlingen 15 juni 1957,27 trouwt Harlingen 21 juni 190613 met Bauke Hoekstra, geboren Wijnaldum 28 augustus 1884,28 los werkman 1906,13 los werkman 1930,26 overleden Harlingen 10 december 1961,29 zoon van Yede Hoekstra en Elske van der Heide.
4. Janke (Murksdr) Abma, geboren Almenum 30 december 1887,30 overleden Harlingen 26 november 1973,31 trouwt Harlingen 5 februari 192032 met Douwe Frans Hoekstra, geboren Almenum 22 maart 1887,33 matroos der koopvaardij, overleden Harlingen 5 mei 1955,34 zoon van Yede Hoekstra en Elske van der Heide en weduwnaar van Adriana Sluimer.
5. Abe (Murkszn) Abma, geboren Almenum 29 oktober 1889,35 overleden Harlingen 24 april 1939,36 trouwt 1e Harlingen 9 september 191537 met Dooitske Dijkstra, geboren Harlingen 23 augustus 1896,38 zonder beroep 1925,39 overleden Harlingen 17 december 1925,39 dochter van Pieter Dijkstra en Grietje Haarsma; trouwt 2e Harlingen 31 juli 192840 met Antje Broersma, geboren Harlingen 28 augustus 1898,41 overleden *,42 dochter van Jan Broersma en Joukje van der Sluis.
6. Aafke (Murksdr) Abma, geboren Almenum 28 april 1892,43 overleden *,42 trouwt Velsen 2 december 192044 met Gerrit (Martinuszn) Meyer, geboren Harlingen 20 april 1895,45 politie-agent 1920,44 overleden *,42 zoon van Martinus Meyer en Akke van der Werf.
7. Wiebe (Murkszn) Abma, geboren Harlingen 22 juli 1896,3 kantoorbediende 1929,46 overleden *,42 trouwt 1e Amsterdam 11 april 192946 met Geertien van Egten, geboren De Tippe 27 januari 1902,47 overleden Amsterdam 28 mei 1958,48 dochter van Geert van Egten en Geertruida Nijenhuis; trouwt 2e Amsterdam 28 maart 196249 met Zwaantje de Hoogd, geboren Amsterdam 16 mei 1898,50 overleden *,42 dochter van Simon de Hoogd en Geertje Karssemeijer en weduwe van Pieter Bovenkerk.bronverwijzingen   stramien    geocodes 
1.  Harlingen * NL-FR Harlingen G 1857-03-03 - Trijntje Souverein
2.  Almenum * NL-FR Harlingen G 1885-09-10 nr 212 = Hiltje Abma
3.  Harlingen * NL-FR Harlingen G 1896-07-22 nr 187 - Wiebe Abma
4.  Harlingen * NL-FR Harlingen O 1896-07-25 nr 112 - Trijntje Souverein
5.  Harlingen * NL-FR Harlingen T 1880-05-13 nr 27 - Murk Abma & Trijntje Souverein
6.  Lemmer * NL-FR De Friese Meren (De Fryske Marren) G 1855-11-14 - Murk Abma
7.  Harlingen * NL-FR Harlingen G 1898-08-13 nr 200 - Rinkje Abma
8.  Harlingen * NL-FR Harlingen O 1898-09-17 nr 115 - Rinkje Abma
9.  Harlingen * NL-FR Harlingen G 1899-10-27 nr 240 - Dirkje Abma
10.  Harlingen * NL-FR Harlingen O 1899-12-06 nr 150 - Dirkje Abma
11.  Harlingen * NL-FR Harlingen O 1900-08-31 nr 145 - levenloos geboren zoon Abma
12.  Harlingen * NL-FR Harlingen G 1901-07-10 nr 183 - Cornelis Abma
13.  Harlingen * NL-FR Harlingen T 1906-06-21 nr 46 - Bauke Hoekstra & Hiltje Abma
14.  Harlingen * NL-FR Harlingen O 1943-05-25 nr 63 - Murk Abma
15.  Harlingen * NL-FR Harlingen T 1897-11-25 nr 88 - Murk Abma & Tjaltje Taekema
16.  Harlingen * NL-FR Harlingen G 1881-05-27 nr 150 - Martzen Abma
17.  Harlingen * NL-FR Harlingen O 1962-04-16 nr 97 - Martzen Abma
18.  Harlingen * NL-FR Harlingen T 1904-02-01 nr 6 - Bernard Johannes Drost & Martzen Abma
19.  Harlingen * NL-FR Harlingen G 1881-10-08 nr 276 - Bernard Johannes Drost
20.  Harlingen * NL-FR Harlingen O 1909-08-29 nr 113 - Bernard Johannes Drost
21.  Harlingen * NL-FR Harlingen T 1916-06-15 nr 32 - Gerrit Mulder & Martzen Abma
22.  Harlingen * NL-FR Harlingen G 1878-09-16 nr 247 - Gerrit Mulder
23.  Harlingen * NL-FR Harlingen O 1957-04-17 nr 58 - Gerrit Mulder
24.  Harlingen * NL-FR Harlingen G 1883-09-03 nr 243 - Johannes Abma
25.  Harlingen * NL-FR Harlingen O 1943-04-24 nr 45 - Johannes Abma
26.  Harlingen * NL-FR Harlingen O 1930-12-23 nr 129 = Martha Hoekstra
27.  Harlingen * NL-FR Harlingen O 1957-06-17 nr 88 - Hiltje Abma
28.  Wijnaldum * NL-FR Harlingen G 1884-08-28 nr A-180 = Bauke Hoekstra (? Barradeel)
29.  Harlingen * NL-FR Harlingen O 1961-12-[10] - [Bauke Hoekstra]
30.  Almenum * NL-FR Harlingen G 1887-12-31 nr 272 - Janke Abma
31.  Harlingen * NL-FR Harlingen O 1973-11-[26] - [Janke Abma]
32.  Harlingen * NL-FR Harlingen T 1920-02-05 nr 5 - Douwe Frans Hoekstra & Janke Abma
33.  Almenum * NL-FR Harlingen G 1887-03-23 nr 61 - Douwe Frans Hoekstra
34.  Harlingen * NL-FR Harlingen O 1955-05-[05] - [Douwe Frans Hoekstra]
35.  Almenum * NL-FR Harlingen G 1889-10-29 nr 236 - Abe Abma
36.  Harlingen * NL-FR Harlingen O 1939-04-25 nr 45 - Abe Abma
37.  Harlingen * NL-FR Harlingen T 1915-09-09 nr 48 - Abe Abma & Dooitske Dijkstra
38.  Harlingen * NL-FR Harlingen G 1896-08-24 nr 210 - Dooitske Dijkstra
39.  Harlingen * NL-FR Harlingen O 1925-12-19 nr 141 = Dooitske Dijkstra
40.  Harlingen * NL-FR Harlingen T 1928-07-31 nr 70 - Abe Abma & Antje [van der] Broersma (? van der)
41.  Harlingen * NL-FR Harlingen G 1898-08-29 nr 229 - Antje Broersma
42.  uw feedback met eventuele correcties en/of aanvullingen wordt zeer gewaardeerd
43.  Almenum * NL-FR Harlingen G 1892-04-29 nr 88 - Aafke Abma
44.  Velsen * NL-NH Velsen T 1920-12-02 nr 243 - Gerrit Meijer & Aafke Abma
45.  Harlingen * NL-FR Harlingen G 1895-04-22 nr 118 - Gerrit Meyer
46.  Amsterdam * NL-NH Amsterdam T 1929-04-11 reg 7A fol 40 - Wiebe Abma & Geertien van Egten
47.  De Tippe * NL-DR De Wolden G 1902-01-28 nr 13 - Geertien van Egten
48.  Amsterdam * NL-NH Amsterdam O 1958-05-[28] - [Geertien van Egten]
49.  Amsterdam * NL-NH Amsterdam T 1962-03-28 - [Wiebe Abma & Zwaantje de Hoogd]
50.  Amsterdam * NL-NH Amsterdam G 1898-05-[16] - [Zwaantje de Hoogd]