JanMolenweg.nl personen geboorteplaatsen geboortedata zoeklijsten fotoalbums kwartierstaten parentelen handleiding
klik op een blauw of bruin gekleurde naam om de persoonskaart van de betreffende persoon te openen
uw feedback
persoonskaart Súdwest‑Fryslân Jong
Grietje de Jong
Makkum 1867 ‑ 1932 Workum
Dooitze (Oepkeszn) de Jong
grootvader aan vaderskant ? ‑ ?
Jelle (Pierszn) Attema
grootvader aan moederskant ? ‑ ?
Ruurdtje (Ynsesdr) Haitsma
grootmoeder aan vaderskant ? ‑ ?
Grietje (Gerritsdr) de Vries
grootmoeder aan moederskant ? ‑ ?
Oepke (Dooitzeszn) de Jong
vader 1837 ‑ ?
 
Maaike (Jellesdr) Attema
moeder 1831 ‑ ?

Grietje de Jong, geboren Makkum 7 mei 1867,1 overleden Workum 26 december 1932,2 dochter van Oepke (Dooitzeszn) de Jong en Maaike (Jellesdr) Attema,
•  trouwt Workum 1 juni 18953 met Alle Abma, geboren Workum 7 januari 1866,4 overleden Workum 27 december 1927,5 begraven Workum, bij de kerk,6 zoon van Abe (Murkszn) Abma en Martzen (Jansdr) Groenveld.
•  uit dit huwelijk:
Oepke Abma, geboren Workum 7 oktober 1897,7 overleden *,8 trouwt Workum 23 maart 19289 met Janke Muizelaar, geboren Stavoren 6 april 1902,10 overleden * 13 juni 1986,8 dochter van Hains Muizelaar en Akke Zwaan.


persoonskaart 105357 versie 07.10.2020
bronverwijzingen   stramien    geocodes 
1.  Makkum * NL-FR Súdwest-Fryslân G 1867-05-07 nr 45 - Grietje de Jong
2.  Workum * NL-FR Súdwest-Fryslân O 1932-12-27 nr 54 - Grietje de Jong
3.  Workum * NL-FR Súdwest-Fryslân T 1895-06-01 nr 18 - Alle Abma & Grietje de Jong
4.  Workum * NL-FR Súdwest-Fryslân G 1866-01-08 nr 3 - Alle Abma
5.  Workum * NL-FR Súdwest-Fryslân O 1927-12-27 nr 38 - Alle Abma
6.  Workum, bij de kerk * NL-FR Súdwest-Fryslân B 1927-12-** / 1928-01-** - Alle Abma
7.  Workum * NL-FR Súdwest-Fryslân G 1897-10-08 nr 86 - Oepke Abma
8.  uw feedback met eventuele correcties en/of aanvullingen wordt zeer gewaardeerd
9.  Workum * NL-FR Súdwest-Fryslân T 1928-03-23 nr 3 - Oepke Abma & Janke Muizelaar
10.  Stavoren * NL-FR Súdwest-Fryslân G 1902-04-07 nr 10 - Janke Muizelaar