JanMolenweg.nl favorieten
persoonskaart versie 20.12.2022
Tjaltje Taekema
Menaldum 1869 ‑ 1938 Harlingen
grootouders aan vaderskant
Taeke (Dirkszn) Taekema ? ‑ ?
Tjaltje (Kornelisdr) Kramer ? ‑ ?
grootouders aan moederskant
Jan (Sipkeszn) de Boer ? ‑ ?
Johanna (Hendriksdr) de Walle ? ‑ ?
vader
Kornelis (Taekeszn) Taekema 1833 ‑ 1897
moeder
Hiltje (Jansdr) de Boer 1839 ‑ 1897
Tjaltje Taekema, geboren Menaldum 1 januari 1869, 1  naaister 1897, zonder beroep 1898, 2  zonder beroep 1898, 3  zonder beroep 1899, 4  zonder beroep 1899, 5  zonder beroep 1900, 6  zonder beroep 1901, 7  overleden Harlingen 10 februari 1938, 8  dochter van Kornelis (Taekeszn) Taekema en Hiltje (Jansdr) de Boer,
 
trouwt Harlingen 25 november 1897 9  met Murk (Abeszn) Abma, geboren Lemmer 13 november 1855, 10  houtzaagmolenaar 1885, 11  molenaarsknecht 1896, 12  houtzaagmolenaarsknecht 1898, 2  houtzaagmolenaarsknecht 1898, 3  houtmolenaarsknecht 1899, 4  houtzaagmolenaarsknecht 1899, 5  molenaarsknecht 1900, 6  houtzaagmolenaarsknecht 1901, 7  houtzaagmolenaarsknecht 1904, houtzaagmolenaarsknecht 1906, 13  los werkman 1909, ijslichter 1920, overleden Harlingen 23 mei 1943, 14  zoon van Abe (Murkszn) Abma en Martzen (Jansdr) Groenveld en weduwnaar van Trijntje Souverein.
 
uit het huwelijk met Murk (Abeszn) Abma:
 
1. Rinkje (Murksdr) Abma, geboren Harlingen 13 augustus 1898, 2  overleden Harlingen 17 september 1898. 3 
 
2. Dirkje (Murksdr) Abma, geboren Harlingen 27 oktober 1899, 4  overleden Harlingen 5 december 1899. 5 
 
3. naamloos (Murkszn) Abma, geboren Harlingen 1900, 15  overleden Harlingen 30 augustus 1900. 6 
 
4. Cornelis (Murkszn) Abma, geboren Harlingen 10 juli 1901, 7  overleden Harlingen 16 juli 1901. 16 
 
5. Geert (Murkszn) Abma, geboren Harlingen 13 februari 1903, 17  overleden *. 18 
 
6. Jan (Murkszn) Abma, geboren Harlingen 16 april 1904, 19  overleden Harlingen 28 april 1904. 20 
 
7. Jantje (Murksdr) Abma, geboren Harlingen 6 juni 1905, 21  overleden *, 18  trouwt Harlingen 4 april 1929 22  met Herman van Slooten, geboren Harlingen 20 december 1903, 23  overleden *, 18  zoon van Jacobus van Slooten en Aaltje Tilstra.
 
8. Hiltje (Murksdr) Abma, geboren Harlingen 14 juli 1907, 24  overleden Harlingen 4 januari 1909. 25 
 
9. Geeske (Murksdr) Abma, geboren Harlingen 16 juli 1910, 26  overleden Harlingen 22 januari 1912. 27 
 
1.  Menaldum * NL-FR Menaldumadeel G 1869-01-04 nr 5 - Tjaltje Taekema
2.  Harlingen * NL-FR Harlingen G 1898-08-13 nr 200 - Rinkje Abma
3.  Harlingen * NL-FR Harlingen O 1898-09-17 nr 115 - Rinkje Abma
4.  Harlingen * NL-FR Harlingen G 1899-10-27 nr 240 - Dirkje Abma
5.  Harlingen * NL-FR Harlingen O 1899-12-06 nr 150 - Dirkje Abma
6.  Harlingen * NL-FR Harlingen O 1900-08-31 nr 145 - levenloos geboren zoon Abma
7.  Harlingen * NL-FR Harlingen G 1901-07-10 nr 183 - Cornelis Abma
8.  Harlingen * NL-FR Harlingen O 1938-02-11 nr 21 - Tjaltje Taekema
9.  Harlingen * NL-FR Harlingen T 1897-11-25 nr 88 - Murk Abma & Tjaltje Taekema
10.  Lemmer * NL-FR De Friese Meren (De Fryske Marren) G 1855-11-14 - Murk Abma
11.  Almenum * NL-FR Harlingen G 1885-09-10 nr 212 = Hiltje Abma
12.  Harlingen * NL-FR Harlingen G 1896-07-22 nr 187 - Wiebe Abma
13.  Harlingen * NL-FR Harlingen T 1906-06-21 nr 46 - Bauke Hoekstra & Hiltje Abma
14.  Harlingen * NL-FR Harlingen O 1943-05-25 nr 63 - Murk Abma
15.  levenloos geboren
16.  Harlingen * NL-FR Harlingen O 1901-07-[16] - [Cornelis Abma]
17.  Harlingen * NL-FR Harlingen G 1903-02-13 nr 37 - Geert Abma
18.  Uw feedback met eventuele correcties en/of aanvullingen wordt zeer gewaardeerd.
19.  Harlingen * NL-FR Harlingen G 1904-04-16 nr 93 - Jan Abma
20.  Harlingen * NL-FR Harlingen O 1904-04-[28] - [Jan Abma]
21.  Harlingen * NL-FR Harlingen G 1905-06-06 nr 116 - Jantje Abma
22.  Harlingen * NL-FR Harlingen T 1929-04-04 nr 7 - Herman van Slooten & Jantje Abma
23.  Harlingen * NL-FR Harlingen G 1903-12-21 nr 278 - Herman van Slooten
24.  Harlingen * NL-FR Harlingen G 1907-07-15 nr 153 - Hiltje Abma
25.  Harlingen * NL-FR Harlingen O 1909-01-[04] - [Hiltje Abma]
26.  Harlingen * NL-FR Harlingen G 1910-07-17 nr 146 - Geeske Abma
27.  Harlingen * NL-FR Harlingen O 1912-01-[22] - [Geeske Abma]