deellijsten Rijn fotoalbums kwartierstaten parentelen persoonskaarten plaatsgenoten tijdgenoten
JanMolenweg.nl
persoonskaart - versie 31.01.2022
Ceeltje (Cornelisdr) van Rhijn
* 1610 ‑ ? *
vader
Cornelis (Corneliszn) van Rhijn
1560 ‑ 1625
grootvader aan vaderskant
Cornelis (Pieterszn) van Rhijn ("van Valkenburg")
1540 ‑ 1560
grootmoeder aan vaderskant
Aeltgen Ghijens
1530 ‑ 1602
grootvader aan moederskant
Warbout (Wouterszn) van der Zijp
1527 ‑ 1603
grootmoeder aan moederskant
Geertje (Gerritsdr) van Dam
1536 ‑ 1621
Ceeltje (Cornelisdr) van Rhijn, geboren * circa 1610,1 overleden *,1 dochter van Cornelis (Corneliszn) van Rhijn en Geertje (Warboutsdr) "de oude" van der Zijp,
 
trouwt *1 met Jan (Jacobszn) van der Sluis van Egmond, geboren * circa 1606,1 landbouwer "omtrent Sonnevelt" in Valkenburg, overleden Voorschoten voor 1670,2 zoon van Jacob (Meeszn) van der Sluis van Egmond en Aeltgen (Claesdr) Corsteman; hij hertrouwt1 met Aeltgen (Cornelisdr) van Rhijn.
 
Klik op stramien voor informatie over de structuur van de bronverwijzingen of op geocodes voor de ISO-codes van landen en deelgebieden.
 
1.  Uw feedback met eventuele correcties en/of aanvullingen wordt zeer gewaardeerd.
2.  Voorschoten * NL-ZH Voorschoten O 1670 (voor) ? [Jan van der Sluis]