deellijsten fotoalbums kwartierstaten parentelen persoonskaarten plaatsgenoten tijdgenoten
JanMolenweg.nl
persoonskaart - versie 20.12.2021
Albrecht van de Elzas
* 0962 ‑ 1038 *
Uw feedback met nadere informatie over de ouders en grootouders van Albrecht van de Elzas wordt zeer gewaardeerd.
Albrecht van de Elzas, geboren * circa 962,1 overleden * 5 oktober 1038,1
 
trouwt * circa 9861 met Jutta Judith van Luxemburg, geboren * circa 969,2 overleden * circa 1032.1
 
uit het huwelijk met Jutta Judith van Luxemburg:
 
Gerard III van de Elzas, geboren * circa 985,1 overleden * circa 1045,1 trouwt * circa 10001 met Gisela van Metz, geboren * circa 970,1 overleden * circa 1045,1 dochter van Gerard van Metz en Eva van Luxemburg.
 
Klik op stramien voor informatie over de structuur van de bronverwijzingen of op geocodes voor de ISO-codes van landen en deelgebieden.
 
1.  Uw feedback met eventuele correcties en/of aanvullingen wordt zeer gewaardeerd.
2.  Klopt de filiatie? ... Uw feedback met eventuele correcties en/of aanvullingen wordt zeer gewaardeerd.