JanMolenweg.nl
persoonskaart versie 20.12.2022
Lijsbeth Joris
* 1615 ‑ 1664 *
geen informatie over de (groot)ouders van Lijsbeth Joris
Lijsbeth Joris, geboren * circa 1615, 1  overleden * na 31 maart 1664, 1 
 
trouwt (1) Nieuw-Helvoet 14 februari 1638 2  met Simon (Jobszn) Duijnmeijer, geboren * circa 1606, 1  overleden * voor 3 december 1645, 1  weduwnaar van Leentge Jacobs;
 
trouwt (2) Rockanje 3 december 1645 3  met Willem (Engelszn) Buere, geboren * circa 1610, 1  overleden * circa 1660, 1  weduwnaar van Biatris Gerrits.
 
uit het huwelijk met Simon (Jobszn) Duijnmeijer:
 
1. Joris (Simonszn) Duijnmeijer, geboren Rockanje voor 12 december 1638, 1  gedoopt Rockanje, [...] 12 december 1638, 4  overleden * voor 28 mei 1640. 1 
 
2. Joris (Simonszn) Duijnmeijer, geboren Rockanje voor 28 mei 1640, 1  gedoopt Rockanje, [...] 28 mei 1640, 5  overleden *.
 
3. Hilletje (Simonsdr) Duijnmeijer, geboren Rockanje voor 11 augustus 1641, 1  gedoopt Rockanje, [...] 11 augustus 1641, 6  overleden *. 1 
 
4. Trijntie (Simonsdr) Duijnmeijer, geboren Rockanje voor 23 augustus 1643, 1  gedoopt Rockanje, [...] 23 augustus 1643, 7  overleden * voor 22 oktober 1645. 1 
 
5. Trijntie (Simonsdr) Duijnmeijer, geboren Rockanje voor 22 oktober 1645, 1  gedoopt Rockanje, [...] 22 oktober 1645, 8  overleden *. 1 
 
 
uit het huwelijk met Willem (Engelszn) Buere:
 
6. Joris (Willemszn) Buere, geboren Rockanje voor 25 augustus 1647, 1  gedoopt Rockanje, [...] 25 augustus 1647, 9  overleden * voor 13 december 1648. 1 
 
7. Jooris (Willemszn) Buere, geboren Rockanje voor 13 december 1648, 1  gedoopt Rockanje, [...] 13 december 1648, 10  overleden * voor 5 januari 1653. 1 
 
8. Hilletje (Willemsdr) Buere, geboren Rockanje voor 21 augustus 1650, 1  gedoopt Rockanje, [...] 21 augustus 1650, 11  overleden * na 9 december 1714, 1  trouwt Oostvoorne 9 maart 1670 12  met Jan (Arenszn) Plasje, geboren Oostvoorne voor 25 februari 1646, 1  gedoopt Oostvoorne, [...] 25 februari 1646, 13  overleden *, 1  zoon van Aren (Gerritszn) Plasje en Neeltje Arens en weduwnaar van Lijsbeth Jobs.
 
9. Joris (Willemszn) Buere, geboren Rockanje voor 5 januari 1653, 1  gedoopt Rockanje, [...] 5 januari 1653, 14  overleden *, 1  trouwt (1) Rockanje 4 maart 1674 15  met Maertie Cornelis, geboren * circa 1654, 1  overleden *; 1  trouwt (2) * circa 1685 1  met Hilletje Verhagen, geboren * circa 1660, 1  overleden *. 1 
 
10. Leentie (Willemsdr) Buere, geboren Rockanje voor 5 januari 1653, 1  gedoopt Rockanje, [...] 5 januari 1653, 16  overleden *. 1 
 
11. Leendert (Willemszn) Buere, geboren Rockanje voor 30 september 1657, 1  gedoopt Rockanje, [...] 30 september 1657, 17  overleden *. 1 
 
1.  Uw feedback met eventuele correcties en/of aanvullingen wordt zeer gewaardeerd.
2.  Nieuw-Helvoet * NL-ZH Voorne aan Zee T 1638-02-14 - [Simon Duijnmeijer & Lijsbeth Joris]
3.  Rockanje * NL-ZH Voorne aan Zee T 1645-12-03 - [Willem Buere & Lijsbeth Joris]
4.  Rockanje, [...] * NL-ZH Voorne aan Zee D 1638-12-12 - [Joris Duijnmeijer]
5.  Rockanje, [...] * NL-ZH Voorne aan Zee D 1640-05-28 - [Joris Duijnmeijer]
6.  Rockanje, [...] * NL-ZH Voorne aan Zee D 1641-08-11 - [Hilletje Duijnmeijer]
7.  Rockanje, [...] * NL-ZH Voorne aan Zee D 1643-08-23 - [Trijntie Duijnmeijer]
8.  Rockanje, [...] * NL-ZH Voorne aan Zee D 1645-10-22 - [Trijntie Duijnmeijer]
9.  Rockanje, [...] * NL-ZH Voorne aan Zee D 1647-08-25 - [Joris Buere]
10.  Rockanje, [...] * NL-ZH Voorne aan Zee D 1648-12-13 - [Jooris Buere]
11.  Rockanje, [...] * NL-ZH Voorne aan Zee D 1650-08-21 - [Hilletje Buere]
12.  Oostvoorne * NL-ZH Voorne aan Zee T 1670-03-09 - [Jan Ariens Plasje & Hilletje Willems Buren]
13.  Oostvoorne, [...] * NL-ZH Voorne aan Zee D 1646-02-25 - [Jan Plasje]
14.  Rockanje, [...] * NL-ZH Voorne aan Zee D 1653-01-05 - [Joris Buere]
15.  Rockanje * NL-ZH Voorne aan Zee T 1674-03-04 - [Joris Buere & Maertie Cornelis]
16.  Rockanje, [...] * NL-ZH Voorne aan Zee D 1653-01-05 - [Leentie Buere]
17.  Rockanje, [...] * NL-ZH Voorne aan Zee D 1657-09-30 - [Leendert Buere]