deellijsten NN fotoalbums kwartierstaten parentelen persoonskaarten plaatsgenoten tijdgenoten
JanMolenweg.nl
persoonskaart - versie 20.12.2021
NN NN
* 0755 ‑ ? *
Uw feedback met nadere informatie over NN NN wordt zeer gewaardeerd.
NN NN, geboren * circa 755,1 overleden *,1
 
trouwt *1 met Alfric van Saksen, geboren * circa 755,1 overleden * circa 811,1 zoon van Gerard van Saksen en NN NN.
 
uit het huwelijk met Alfric van Saksen:
 
Immed I van Saksen, geboren * circa 780,1 overleden *,1 trouwt *1 met NN NN, geboren * circa 780,1 overleden *.1
 
Klik op stramien voor informatie over de structuur van de bronverwijzingen of op geocodes voor de ISO-codes van landen en deelgebieden.
 
1.  Uw feedback met eventuele correcties en/of aanvullingen wordt zeer gewaardeerd.