deellijsten NN fotoalbums kwartierstaten parentelen persoonskaarten plaatsgenoten tijdgenoten
JanMolenweg.nl
persoonskaart - versie 20.12.2021
NN NN
* 0855 ‑ ? *
Uw feedback met nadere informatie over NN NN wordt zeer gewaardeerd.
NN NN, geboren * circa 855,1 overleden *,1
 
trouwt *1 met Kunigonda van Schwaben, geboren * circa 855,1 overleden *,1 dochter van NN NN en Gisela der Franken.
 
uit het huwelijk met Kunigonda van Schwaben:
 
Arnulf van Babenberg, geboren * circa 900,1 overleden *,1 trouwt *1 met Judith van Friuli, geboren * circa 910,1 overleden *.1
 
Klik op stramien voor informatie over de structuur van de bronverwijzingen of op geocodes voor de ISO-codes van landen en deelgebieden.
 
1.  Uw feedback met eventuele correcties en/of aanvullingen wordt zeer gewaardeerd.