deellijsten NN fotoalbums kwartierstaten parentelen persoonskaarten plaatsgenoten tijdgenoten
JanMolenweg.nl
persoonskaart - versie 20.12.2021
NN NN
* 0830 ‑ ? *
Uw feedback met nadere informatie over NN NN wordt zeer gewaardeerd.
NN NN, geboren * circa 830,1 overleden *,1
 
trouwt *1 met Gisela der Franken, geboren * circa 830,1 overleden *,1 dochter van Lodewijk II "de Duitser" der Franken en Emma der Welfen.
 
uit het huwelijk met Gisela der Franken:
 
Kunigonda van Schwaben, geboren * circa 855,1 overleden *,1 trouwt *1 met NN NN, geboren * circa 855,1 overleden *.1
 
Klik op stramien voor informatie over de structuur van de bronverwijzingen of op geocodes voor de ISO-codes van landen en deelgebieden.
 
1.  Uw feedback met eventuele correcties en/of aanvullingen wordt zeer gewaardeerd.