JanMolenweg.nl Groningen favorieten
persoonskaart versie 20.12.2022
Lamina Maria Rijkens
Garmerwolde 1852 ‑ 1935 Den Haag
grootouders aan vaderskant
Gerrit Rijkens Danekes 1761 ‑ 1840
Freeke (Jan Hindriksdr) Kremer 1764 ‑ 1834
grootouders aan moederskant
Rijpke (Janszn) Beukema 1780 ‑ 1859
Aaltje (Jansdr) Torringa 1788 ‑ 1855
vader
Gerrit Rijkens 1805 ‑ 1874
moeder
Ailina (Rijpkesdr) Beukema 1812 ‑ 1897
Lamina Maria Rijkens, geboren Garmerwolde 3 februari 1852, 1  zonder beroep 1913, 2  zonder beroep 1935, 3  overleden Den Haag 23 november 1935, 3  begraven Groningen, Noorderbegraafplaats 26 november 1935, 4  dochter van Gerrit Rijkens en Ailina (Rijpkesdr) Beukema,
 
trouwt Groningen 2 augustus 1876 5  met Pieter Roelf Bos, geboren Groningen 19 februari 1847, 6  eerst onderwijzer bij het lager onderw., later leeraar aan de Rijks H.B.S. te Warfum, en sedert 1875 aan die te Groningen, 7  publiceert "Leerboek der Aardrijkskunde" 1875, publiceert "Beknopt leerboek der Aardrijkskunde" 1876, leeraar 1876, 5  publiceert zijn eerste "Schoolatlas der geheele aarde" 1877, 8  leeraar 1877, 9  redacteur van de "Bosatlas" 1877, publiceert "Aardrijkskunde voor de volksschool" 1878, publiceert "De plaats der aardrijkskunde in het systeem der wetenschappen" 1878, publiceert "De Globe, Aardrijkskundig schetsboek voor school en huis" 1880, leeraar 1881, 10  publiceert "De landen en volken der aarde. Handboek voor land- en volkenkunde" 1885, leeraar RHBS 1886, 11  leeraar 1893, 12  leeraar 1902, 13  overleden Groningen 22 juni 1902, 13  begraven Groningen, Noorderbegraafplaats juni 1902, 14  zoon van Pieter (Pieterszn) Bos en Geessien (Jansdr) Ritzema.
 
uit het huwelijk met Pieter Roelf Bos:
 
1. Pieter Gerrit Bos, geboren Groningen 11 mei 1877, 9  archivaris 1913, 2  overleden Groningen 14 mei 1913. 2 
 
2. Adelina Maria Bos, geboren Groningen 17 januari 1881, 10  overleden Groningen 17 januari 1893. 12 
 
3. Jan Rudolf Bos, geboren Groningen 12 mei 1886, 11  arts 1954, 15  overleden Den Haag 2 juli 1954, 15  trouwt Utrecht 15 juni 1915 16  met Maria Mees, geboren Utrecht 2 november 1892, 17  overleden Den Haag 27 augustus 1976, 18  dochter van Adriaan Walter Mees en Cornelia Elisabeth Anna Charlotte Moll.
 
1.  Garmerwolde * NL-GR Groningen G 1852-02-04 nr 10 - Lamina Maria Rijkens
2.  Groningen * NL-GR Groningen O 1913-05-14 nr 582 - Pieter Gerrit Bos
3.  Den Haag * NL-ZH Den Haag O 1935-11-23 nr 4055 = Lamina Maria Rijkens
4.  Groningen, Noorderbegraafplaats * NL-GR Groningen B 1935-11-** - [Lamina Maria Rijkens]
5.  Groningen * NL-GR Groningen T 1876-08-02 nr 248 - Pieter Roelf Bos & Lamina Maria Rijkens
6.  Groningen * NL-GR Groningen G 1847-02-20 nr 169 - Pieter Roelf Bos
9.  Groningen * NL-GR Groningen G 1877-05-12 nr 595 - Pieter Gerrit Bos
10.  Groningen * NL-GR Groningen G 1881-01-17 nr 87 - Adelina Maria Bos
11.  Groningen * NL-GR Groningen G 1886-05-13 nr 632 - Jan Rudolf Bos
12.  Groningen * NL-GR Groningen O 1893-01-19 nr 50 - Adelina Maria Bos
13.  Groningen * NL-GR Groningen O 1902-06-25 nr 721 - Pieter Roelf Bos
14.  Groningen, Noorderbegraafplaats * NL-GR Groningen B 1902-06-** - [Pieter Roelf Bos]
15.  Den Haag * NL-ZH Den Haag O 1954-07-03 nr A-1316 = Jan Rudolf Bos
16.  Utrecht * NL-UT Utrecht T 1915-06-15 nr 359 - Jan Rudolf Bos & Maria Mees
17.  Utrecht * NL-UT Utrecht G 1892-11-03 nr 2596 - Maria Mees
18.  Den Haag * NL-ZH Den Haag O 1976-08-[27] - [Maria Mees]