deellijsten Groningen fotoalbums kwartierstaten parentelen persoonskaarten plaatsgenoten tijdgenoten
JanMolenweg.nl
persoonskaart - versie 31.01.2022
Lamina Maria Rijkens
Garmerwolde 1852 ‑ 1935 Den Haag
vader
Gerrit Rijkens
1805 ‑ 1874
grootvader aan vaderskant
Gerrit Rijkens Danekes
1761 ‑ 1840
grootmoeder aan vaderskant
Freeke (Jan Hindriksdr) Kremer
1764 ‑ 1834
moeder
Ailina (Rijpkesdr) Beukema
1812 ‑ 1897
grootvader aan moederskant
Rijpke (Janszn) Beukema
1780 ‑ 1859
grootmoeder aan moederskant
Aaltje (Jansdr) Torringa
1788 ‑ 1855
Lamina Maria Rijkens, geboren Garmerwolde 3 februari 1852,1 zonder beroep 1913,2 zonder beroep 1935,3 overleden Den Haag 23 november 1935,3 begraven Groningen, Noorderbegraafplaats 26 november 1935,4 dochter van Gerrit Rijkens en Ailina (Rijpkesdr) Beukema,
 
trouwt Groningen 2 augustus 18765 met Pieter Roelf Bos, geboren Groningen 19 februari 1847,6 eerst onderwijzer bij het lager onderw., later leeraar aan de Rijks H.B.S. te Warfum, en sedert 1875 aan die te Groningen,7 publiceert "Leerboek der Aardrijkskunde" 1875, publiceert "Beknopt leerboek der Aardrijkskunde" 1876, leeraar 1876,5 leeraar 1877,8 publiceert zijn eerste "Schoolatlas der geheele aarde" 1877,9 redacteur van de "Bosatlas" 1877, publiceert "Aardrijkskunde voor de volksschool" 1878, publiceert "De plaats der aardrijkskunde in het systeem der wetenschappen" 1878, publiceert "De Globe, Aardrijkskundig schetsboek voor school en huis" 1880, leeraar 1881,10 publiceert "De landen en volken der aarde. Handboek voor land- en volkenkunde" 1885, leeraar RHBS 1886,11 leeraar 1893,12 leeraar 1902,13 overleden Groningen 22 juni 1902,13 begraven Groningen, Noorderbegraafplaats juni 1902,14 zoon van Pieter (Pieterszn) Bos en Geessien (Jansdr) Ritzema.
 
uit het huwelijk met Pieter Roelf Bos:
 
1. Pieter Gerrit Bos, geboren Groningen 11 mei 1877,8 archivaris 1913,2 overleden Groningen 14 mei 1913.2
 
2. Adelina Maria Bos, geboren Groningen 17 januari 1881,10 overleden Groningen 17 januari 1893.12
 
3. Jan Rudolf Bos, geboren Groningen 12 mei 1886,11 arts 1954,15 overleden Den Haag 2 juli 1954,15 trouwt Utrecht 15 juni 191516 met Maria Mees, geboren Utrecht 2 november 1892,17 overleden Den Haag 27 augustus 1976,18 dochter van Adriaan Walter Mees en Cornelia Elisabeth Anna Charlotte Moll.
 
Klik op stramien voor informatie over de structuur van de bronverwijzingen of op geocodes voor de ISO-codes van landen en deelgebieden.
 
1.  Garmerwolde * NL-GR Groningen G 1852-02-04 nr 10 - Lamina Maria Rijkens
2.  Groningen * NL-GR Groningen O 1913-05-14 nr 582 - Pieter Gerrit Bos
3.  Den Haag * NL-ZH Den Haag O 1935-11-23 nr 4055 = Lamina Maria Rijkens
4.  Groningen, Noorderbegraafplaats * NL-GR Groningen B 1935-11-** - [Lamina Maria Rijkens]
5.  Groningen * NL-GR Groningen T 1876-08-02 nr 248 - Pieter Roelf Bos & Lamina Maria Rijkens
6.  Groningen * NL-GR Groningen G 1847-02-20 nr 169 - Pieter Roelf Bos
7.  http://www.dbnl.org
8.  Groningen * NL-GR Groningen G 1877-05-12 nr 595 - Pieter Gerrit Bos
9.  http://nl.wikipedia.org/wiki/Pieter_Roelf_Bos
10.  Groningen * NL-GR Groningen G 1881-01-17 nr 87 - Adelina Maria Bos
11.  Groningen * NL-GR Groningen G 1886-05-13 nr 632 - Jan Rudolf Bos
12.  Groningen * NL-GR Groningen O 1893-01-19 nr 50 - Adelina Maria Bos
13.  Groningen * NL-GR Groningen O 1902-06-25 nr 721 - Pieter Roelf Bos
14.  Groningen, Noorderbegraafplaats * NL-GR Groningen B 1902-06-** - [Pieter Roelf Bos]
15.  Den Haag * NL-ZH Den Haag O 1954-07-03 nr A-1316 = Jan Rudolf Bos
16.  Utrecht * NL-UT Utrecht T 1915-06-15 nr 359 - Jan Rudolf Bos & Maria Mees
17.  Utrecht * NL-UT Utrecht G 1892-11-03 nr 2596 - Maria Mees
18.  Den Haag * NL-ZH Den Haag O 1976-08-[27] - [Maria Mees]