JanMolenweg.nl Het Hogeland favorieten
persoonskaart versie 20.12.2022
Ailina (Rijpkesdr) Beukema
Zuurdijk 1812 ‑ 1897 Groningen
grootouders aan vaderskant
Jan (Janszn) Beukema 1750 ‑ ?
Eilke Mennes 1750 ‑ ?
grootouders aan moederskant
Jannes (Luitjenszn) Torringa 1750 ‑ 1817
Hendrika Warendorp 1757 ‑ 1795
vader
Rijpke (Janszn) Beukema 1780 ‑ 1859
moeder
Aaltje (Jansdr) Torringa 1788 ‑ 1855
Ailina (Rijpkesdr) Beukema, geboren Zuurdijk 2 juni 1812, 1  overleden Groningen 2 februari 1897, 2  dochter van Rijpke (Janszn) Beukema en Aaltje (Jansdr) Torringa,
 
trouwt Leens 5 april 1836 3  met Gerrit Rijkens, geboren Garmerwolde voor 2 maart 1805, 4  gedoopt Garmerwolde, [...] 2 maart 1805, 5  schoolonderwijzer 1836, 3  schoolonderwijzer 1837, 6  schoolonderwijzer 1842, 7  schoolonderwijzer 1846, 8  schoolonderwijzer 1852, 9  schoolonderwijzer 1859, 10  hoofdonderwijzer 1862, 11  onderwijzer 1864, 12  hoofdonderwijzer 1874, 13  (hoofdonderwijzer) 1876, 14  (hoofdonderwijzer) 1879, 15  (hoofdonderwijzer) 1899, 16  overleden Garmerwolde 9 mei 1874, 13  zoon van Gerrit Rijkens Danekes en Freeke (Jan Hindriksdr) Kremer.
 
uit het huwelijk met Gerrit Rijkens:
 
1. Aaltje Rijkens, geboren Garmerwolde 21 april 1837, 6  overleden Groningen 29 september 1879, 15  trouwt Ten Boer 1 juni 1859 10  met Pieter Jan Bouman, geboren Groningen 21 november 1835, 17  bakker 1859, 10  broodbakker 1864, 18  overleden Muntendam 19 mei 1910, 19  zoon van Johannes (Harmszn) Bouman en Dina Hemmes.
 
2. Rijpke Rijkens, geboren Garmerwolde 13 mei 1839, 20  lector aan gymnasium 1862, 11  overleden Groningen 20 november 1908, 21  trouwt Winschoten 6 augustus 1862 11  met Alagonda Elizabeth Schönfeld, geboren Winschoten 19 september 1834, 22  overleden Groningen 26 mei 1906, 23  dochter van Johan Frederik Petrus Schönfeld en Mettje Abbinga.
 
3. Frederika Rijkens, geboren Garmerwolde 1 mei 1842, 7  overleden Groningen 18 november 1908, 24  trouwt Ten Boer 29 oktober 1864 12  met Nicolaus Cremer, geboren Groningen 27 maart 1832, 25  koekebakker 1864, 12  overleden Groningen 20 februari 1911, 26  zoon van Abraham Albert Cremer en Jantje Swaagman.
 
4. Gerritdina Rijkens, geboren Garmerwolde 29 januari 1846, 8  kostschoolhouderes 1899, 16  overleden Groningen 22 september 1899. 16 
 
5. Henderika Rijkens, geboren Garmerwolde 6 januari 1849, 27  overleden Groningen 7 augustus 1930. 28 
 
6. Lamina Maria Rijkens, geboren Garmerwolde 3 februari 1852, 9  zonder beroep 1913, 29  zonder beroep 1935, 30  overleden Den Haag 23 november 1935, 30  begraven Groningen, Noorderbegraafplaats 26 november 1935, 31  trouwt Groningen 2 augustus 1876 14  met Pieter Roelf Bos, geboren Groningen 19 februari 1847, 32  eerst onderwijzer bij het lager onderw., later leeraar aan de Rijks H.B.S. te Warfum, en sedert 1875 aan die te Groningen, 33  publiceert "Leerboek der Aardrijkskunde" 1875, publiceert "Beknopt leerboek der Aardrijkskunde" 1876, leeraar 1876, 14  publiceert zijn eerste "Schoolatlas der geheele aarde" 1877, 34  leeraar 1877, 35  redacteur van de "Bosatlas" 1877, publiceert "Aardrijkskunde voor de volksschool" 1878, publiceert "De plaats der aardrijkskunde in het systeem der wetenschappen" 1878, publiceert "De Globe, Aardrijkskundig schetsboek voor school en huis" 1880, leeraar 1881, 36  publiceert "De landen en volken der aarde. Handboek voor land- en volkenkunde" 1885, leeraar RHBS 1886, 37  leeraar 1893, 38  leeraar 1902, 39  overleden Groningen 22 juni 1902, 39  begraven Groningen, Noorderbegraafplaats juni 1902, 40  zoon van Pieter (Pieterszn) Bos en Geessien (Jansdr) Ritzema.
 
1.  Zuurdijk * NL-GR Het Hogeland G 1812-06-06 nr 37 - Heilina Beukema
2.  Groningen * NL-GR Groningen O 1897-02-04 nr 139 - Aillina Beukema
3.  Leens * NL-GR Het Hogeland T 1836-04-05 nr 4 - Gerrit Rijkens & Heilina Rijpkes Beukema
4.  Uw feedback met eventuele correcties en/of aanvullingen wordt zeer gewaardeerd.
5.  Garmerwolde, [...] * NL-GR Groningen D 1805-03-10 - Gerrit Rijkens
6.  Garmerwolde * NL-GR Groningen G 1837-04-22 nr 33 - Aaltje Rijkens
7.  Garmerwolde * NL-GR Groningen G 1842-05-03 nr 57 - Frederika Rijkens
8.  Garmerwolde * NL-GR Groningen G 1846-01-31 nr 9 - Gerritdina Rijkens
9.  Garmerwolde * NL-GR Groningen G 1852-02-04 nr 10 - Lamina Maria Rijkens
10.  Ten Boer * NL-GR Groningen T 1859-06-01 nr 9 - Pieter Jan Bouman & Aaltje Rijkens
11.  Winschoten * NL-GR Oldambt T 1862-08-06 nr 22 - Rijpko Rijkens & Alagonda Elizabeth Schönfeld
12.  Ten Boer * NL-GR Groningen T 1864-10-29 nr 32 - Nicolaus Cremer & Frederika Rijkens
13.  Garmerwolde * NL-GR Groningen O 1874-05-09 nr 48 - Gerrit Rijkens
14.  Groningen * NL-GR Groningen T 1876-08-02 nr 248 - Pieter Roelf Bos & Lamina Maria Rijkens
15.  Groningen * NL-GR Groningen O 1879-10-01 nr 898 - Aaltje Rijkens
16.  Groningen * NL-GR Groningen O 1899-09-23 nr 847 - Gerritdina Rijkens
17.  Groningen * NL-GR Groningen G 1835-11-23 nr 972 - Pieter Jan Bouman
18.  Groningen * NL-GR Groningen G 1864-09-29 nr 908 - Johannes Bouman
19.  Muntendam * NL-GR Midden-Groningen o 1910-05-19 nr 20 - Pieter Jan Bouman
20.  Garmerwolde * NL-GR Groningen G 1839-05-14 nr 47 - Rijpke Beukema Rijkens
21.  Groningen * NL-GR Groningen O 1908-11-[20] - [Rijpke Rijkens]
22.  Winschoten * NL-GR Oldambt G 1834-09-20 nr 89 - Alagonda Elizabeth Schönfeld
23.  Groningen * NL-GR Groningen O 1906-05-28 nr 544 - Alagonda Elizabeth Schönfeld
24.  Groningen * NL-GR Groningen O 1908-11-20 nr 1145 - Frederica Rijkens
25.  Groningen * NL-GR Groningen G 1832-03-29 nr 225 - Nicolaus Cremer
26.  Groningen * NL-GR Groningen O 1911-02-21 nr 221 - Nicolaus Cremer
27.  Garmerwolde * NL-GR Groningen G 1849-01-08 nr 1 - Henderika Rijkens
28.  Groningen * NL-GR Groningen O 1930-08-07 nr 980 - Henderika Rijkens
29.  Groningen * NL-GR Groningen O 1913-05-14 nr 582 - Pieter Gerrit Bos
30.  Den Haag * NL-ZH Den Haag O 1935-11-23 nr 4055 = Lamina Maria Rijkens
31.  Groningen, Noorderbegraafplaats * NL-GR Groningen B 1935-11-** - [Lamina Maria Rijkens]
32.  Groningen * NL-GR Groningen G 1847-02-20 nr 169 - Pieter Roelf Bos
35.  Groningen * NL-GR Groningen G 1877-05-12 nr 595 - Pieter Gerrit Bos
36.  Groningen * NL-GR Groningen G 1881-01-17 nr 87 - Adelina Maria Bos
37.  Groningen * NL-GR Groningen G 1886-05-13 nr 632 - Jan Rudolf Bos
38.  Groningen * NL-GR Groningen O 1893-01-19 nr 50 - Adelina Maria Bos
39.  Groningen * NL-GR Groningen O 1902-06-25 nr 721 - Pieter Roelf Bos
40.  Groningen, Noorderbegraafplaats * NL-GR Groningen B 1902-06-** - [Pieter Roelf Bos]