deellijsten Amsterdam fotoalbums kwartierstaten parentelen persoonskaarten plaatsgenoten tijdgenoten
JanMolenweg.nl
persoonskaart - versie 31.01.2022
Jeanette Paulina Andriesen
Amsterdam 1908 ‑ 2005 Amsterdam
vader
Hendrik Paulus Andriesen
1882 ‑ 1968
grootvader aan vaderskant
Hendrik Paulus Andriesen
1846 ‑ ?
grootmoeder aan vaderskant
Cornelia Berndina van Beest
1847 ‑ ?
moeder
Jeannette Keijlard
1881 ‑ ?
grootvader aan moederskant
Jacobus Johannes Keijlard
1840 ‑ 1895
grootmoeder aan moederskant
Maria Elisabeth Diederika Dikkers
1845 ‑ 1894
Jeanette Paulina Andriesen, geboren Amsterdam 1 juli 1908,1 overleden Amsterdam 4 februari 2005,2 dochter van Hendrik Paulus Andriesen en Jeannette Keijlard,
 
trouwt Amsterdam 25 april 19333 (door echtscheiding ontbonden *-* circa 1945)4 met Maarten Jan Cornelis Vrij, geboren Bloemendaal 15 mei 1906,5 jurist, overleden * 27 augustus 1997,4 begraven Bilthoven, Begraafplaats Den en Rust augustus 1997,6 zoon van Maarten Vrij en Antje Maria van Brussel; hij hertrouwt * na 19454 met Jacoba Mager.
 
Klik op stramien voor informatie over de structuur van de bronverwijzingen of op geocodes voor de ISO-codes van landen en deelgebieden.
 
1.  Amsterdam * NL-NH Amsterdam G 1908-07-[01] - [Jeanette Paulina Andriesen]
2.  Amsterdam * NL-NH Amsterdam O 2006-02-[05] - [Jeanette Paulina Andriesen]
3.  Amsterdam * NL-NH Amsterdam T 1933-04-25 - [Maarten Jan Cornelis Vrij & Jeanette Paulina Andriesen]
4.  Uw feedback met eventuele correcties en/of aanvullingen wordt zeer gewaardeerd.
5.  Bloemendaal * NL- NH Bloemendaal G 1906-05-16 nr 54 - Maarten Jan Cornelis Vrij
6.  Bilthoven, Begraafplaats Den en Rust * NL-UT De Bilt B 1997-08-** - [Maarten Jan Cornelis Vrij]