JanMolenweg.nl Abma Harlingen favorieten
persoonskaart versie 20.12.2022
Janke (Murksdr) Abma
Almenum 1887 ‑ 1973 Harlingen
grootouders aan vaderskant
Abe (Murkszn) Abma 1830 ‑ 1872
Martzen (Jansdr) Groenveld 1835 ‑ 1870
grootouders aan moederskant
Johannes Souverein 1821 ‑ 1904
Hiltje (Jansdr) Monsma 1824 ‑ 1886
vader
Murk (Abeszn) Abma 1855 ‑ 1943
moeder
Trijntje Souverein 1857 ‑ 1896
Janke (Murksdr) Abma, geboren Almenum 30 december 1887, 1  overleden Harlingen 26 november 1973, 2  dochter van Murk (Abeszn) Abma en Trijntje Souverein,
 
trouwt Harlingen 5 februari 1920 3  met Douwe Frans Hoekstra, geboren Almenum 22 maart 1887, 4  matroos der koopvaardij, overleden Harlingen 5 mei 1955, 5  zoon van Yede Hoekstra en Elske van der Heide en weduwnaar van Adriana Sluimer.
 
1.  Almenum * NL-FR Harlingen G 1887-12-31 nr 272 - Janke Abma
2.  Harlingen * NL-FR Harlingen O 1973-11-[26] - [Janke Abma]
3.  Harlingen * NL-FR Harlingen T 1920-02-05 nr 5 - Douwe Frans Hoekstra & Janke Abma
4.  Almenum * NL-FR Harlingen G 1887-03-23 nr 61 - Douwe Frans Hoekstra
5.  Harlingen * NL-FR Harlingen O 1955-05-[05] - [Douwe Frans Hoekstra]