JanMolenweg.nl Abma Harlingen favorieten
persoonskaart versie 20.12.2022
Abe (Murkszn) Abma
Almenum 1889 ‑ 1939 Harlingen
grootouders aan vaderskant
Abe (Murkszn) Abma 1830 ‑ 1872
Martzen (Jansdr) Groenveld 1835 ‑ 1870
grootouders aan moederskant
Johannes Souverein 1821 ‑ 1904
Hiltje (Jansdr) Monsma 1824 ‑ 1886
vader
Murk (Abeszn) Abma 1855 ‑ 1943
moeder
Trijntje Souverein 1857 ‑ 1896
Abe (Murkszn) Abma, geboren Almenum 29 oktober 1889, 1  overleden Harlingen 24 april 1939, 2  zoon van Murk (Abeszn) Abma en Trijntje Souverein,
 
trouwt (1) Harlingen 9 september 1915 3  met Dooitske Dijkstra, geboren Harlingen 23 augustus 1896, 4  zonder beroep 1925, 5  overleden Harlingen 17 december 1925, 5  dochter van Pieter Dijkstra en Grietje Haarsma;
 
trouwt (2) Harlingen 31 juli 1928 6  met Antje Broersma, geboren Harlingen 28 augustus 1898, 7  overleden *, 8  dochter van Jan Broersma en Joukje van der Sluis.
 
1.  Almenum * NL-FR Harlingen G 1889-10-29 nr 236 - Abe Abma
2.  Harlingen * NL-FR Harlingen O 1939-04-25 nr 45 - Abe Abma
3.  Harlingen * NL-FR Harlingen T 1915-09-09 nr 48 - Abe Abma & Dooitske Dijkstra
4.  Harlingen * NL-FR Harlingen G 1896-08-24 nr 210 - Dooitske Dijkstra
5.  Harlingen * NL-FR Harlingen O 1925-12-19 nr 141 = Dooitske Dijkstra
6.  Harlingen * NL-FR Harlingen T 1928-07-31 nr 70 - Abe Abma & Antje [van der] Broersma (van der?)
7.  Harlingen * NL-FR Harlingen G 1898-08-29 nr 229 - Antje Broersma
8.  Uw feedback met eventuele correcties en/of aanvullingen wordt zeer gewaardeerd.