deellijsten Abma Harlingen fotoalbums kwartierstaten parentelen persoonskaarten plaatsgenoten tijdgenoten
JanMolenweg.nl
persoonskaart - versie 20.12.2021
Abe (Murkszn) Abma
Almenum 1889 ‑ 1939 Harlingen
vader
Murk (Abeszn) Abma
1855 ‑ 1943
grootvader aan vaderskant
Abe (Murkszn) Abma
1830 ‑ 1872
grootmoeder aan vaderskant
Martzen (Jansdr) Groenveld
1835 ‑ 1870
moeder
Trijntje Souverein
1857 ‑ 1896
grootvader aan moederskant
Johannes Souverein
1821 ‑ 1904
grootmoeder aan moederskant
Hiltje (Jansdr) Monsma
1824 ‑ 1886
Abe (Murkszn) Abma, geboren Almenum 29 oktober 1889,1 overleden Harlingen 24 april 1939,2 zoon van Murk (Abeszn) Abma en Trijntje Souverein,
 
trouwt (1) Harlingen 9 september 19153 met Dooitske Dijkstra, geboren Harlingen 23 augustus 1896,4 zonder beroep 1925,5 overleden Harlingen 17 december 1925,5 dochter van Pieter Dijkstra en Grietje Haarsma;
 
trouwt (2) Harlingen 31 juli 19286 met Antje Broersma, geboren Harlingen 28 augustus 1898,7 overleden *,8 dochter van Jan Broersma en Joukje van der Sluis.
 
Klik op stramien voor informatie over de structuur van de bronverwijzingen of op geocodes voor de ISO-codes van landen en deelgebieden.
 
1.  Almenum * NL-FR Harlingen G 1889-10-29 nr 236 - Abe Abma
2.  Harlingen * NL-FR Harlingen O 1939-04-25 nr 45 - Abe Abma
3.  Harlingen * NL-FR Harlingen T 1915-09-09 nr 48 - Abe Abma & Dooitske Dijkstra
4.  Harlingen * NL-FR Harlingen G 1896-08-24 nr 210 - Dooitske Dijkstra
5.  Harlingen * NL-FR Harlingen O 1925-12-19 nr 141 = Dooitske Dijkstra
6.  Harlingen * NL-FR Harlingen T 1928-07-31 nr 70 - Abe Abma & Antje [van der] Broersma (? van der)
7.  Harlingen * NL-FR Harlingen G 1898-08-29 nr 229 - Antje Broersma
8.  Uw feedback met eventuele correcties en/of aanvullingen wordt zeer gewaardeerd.