deellijsten Abma Harlingen fotoalbums kwartierstaten parentelen persoonskaarten plaatsgenoten tijdgenoten
JanMolenweg.nl
persoonskaart - versie 20.12.2021
Aafke (Murksdr) Abma
Almenum 1892 ‑ ? *
vader
Murk (Abeszn) Abma
1855 ‑ 1943
grootvader aan vaderskant
Abe (Murkszn) Abma
1830 ‑ 1872
grootmoeder aan vaderskant
Martzen (Jansdr) Groenveld
1835 ‑ 1870
moeder
Trijntje Souverein
1857 ‑ 1896
grootvader aan moederskant
Johannes Souverein
1821 ‑ 1904
grootmoeder aan moederskant
Hiltje (Jansdr) Monsma
1824 ‑ 1886
Aafke (Murksdr) Abma, geboren Almenum 28 april 1892,1 overleden *,2 dochter van Murk (Abeszn) Abma en Trijntje Souverein,
 
trouwt Velsen 2 december 19203 met Gerrit (Martinuszn) Meyer, geboren Harlingen 20 april 1895,4 politie-agent 1920,3 overleden *,2 zoon van Martinus Meyer en Akke van der Werf.
 
Klik op stramien voor informatie over de structuur van de bronverwijzingen of op geocodes voor de ISO-codes van landen en deelgebieden.
 
1.  Almenum * NL-FR Harlingen G 1892-04-29 nr 88 - Aafke Abma
2.  Uw feedback met eventuele correcties en/of aanvullingen wordt zeer gewaardeerd.
3.  Velsen * NL-NH Velsen T 1920-12-02 nr 243 - Gerrit Meijer & Aafke Abma
4.  Harlingen * NL-FR Harlingen G 1895-04-22 nr 118 - Gerrit Meyer