JanMolenweg.nl Abma Harlingen favorieten
persoonskaart versie 20.12.2022
Wiebe (Murkszn) Abma
Harlingen 1896 ‑ ? *
grootouders aan vaderskant
Abe (Murkszn) Abma 1830 ‑ 1872
Martzen (Jansdr) Groenveld 1835 ‑ 1870
grootouders aan moederskant
Johannes Souverein 1821 ‑ 1904
Hiltje (Jansdr) Monsma 1824 ‑ 1886
vader
Murk (Abeszn) Abma 1855 ‑ 1943
moeder
Trijntje Souverein 1857 ‑ 1896
Wiebe (Murkszn) Abma, geboren Harlingen 22 juli 1896, 1  kantoorbediende 1929, 2  overleden *, 3  zoon van Murk (Abeszn) Abma en Trijntje Souverein,
 
trouwt (1) Amsterdam 11 april 1929 2  met Geertien van Egten, geboren De Tippe 27 januari 1902, 4  overleden Amsterdam 28 mei 1958, 5  dochter van Geert van Egten en Geertruida Nijenhuis;
 
trouwt (2) Amsterdam 28 maart 1962 6  met Zwaantje de Hoogd, geboren Amsterdam 16 mei 1898, 7  overleden *, 3  dochter van Simon de Hoogd en Geertje Karssemeijer en weduwe van Pieter Bovenkerk.
 
1.  Harlingen * NL-FR Harlingen G 1896-07-22 nr 187 - Wiebe Abma
2.  Amsterdam * NL-NH Amsterdam T 1929-04-11 reg 7A fol 40 - Wiebe Abma & Geertien van Egten
3.  Uw feedback met eventuele correcties en/of aanvullingen wordt zeer gewaardeerd.
4.  De Tippe * NL-DR De Wolden G 1902-01-28 nr 13 - Geertien van Egten
5.  Amsterdam * NL-NH Amsterdam O 1958-05-[28] - [Geertien van Egten]
6.  Amsterdam * NL-NH Amsterdam T 1962-03-28 - [Wiebe Abma & Zwaantje de Hoogd]
7.  Amsterdam * NL-NH Amsterdam G 1898-05-[16] - [Zwaantje de Hoogd]