JanMolenweg.nl Abma Harlingen favorieten
persoonskaart versie 20.12.2022
naamloos (Murkszn) Abma
Harlingen 1900 ‑ 1900 Harlingen
grootouders aan vaderskant
Abe (Murkszn) Abma 1830 ‑ 1872
Martzen (Jansdr) Groenveld 1835 ‑ 1870
grootouders aan moederskant
Kornelis (Taekeszn) Taekema 1833 ‑ 1897
Hiltje (Jansdr) de Boer 1839 ‑ 1897
vader
Murk (Abeszn) Abma 1855 ‑ 1943
moeder
Tjaltje Taekema 1869 ‑ 1938
naamloos (Murkszn) Abma, geboren Harlingen 1900, 1  overleden Harlingen 30 augustus 1900, 2  zoon van Murk (Abeszn) Abma en Tjaltje Taekema.
 
1.  levenloos geboren
2.  Harlingen * NL-FR Harlingen O 1900-08-31 nr 145 - levenloos geboren zoon Abma