personen Abma
kwartierstaten
persoonskaarten parentelen fotoalbums handleiding
klik op een groen gekleurd in superscript geplaatst nummer om naar de bronverwijzing te gaan
klik op een blauw of bruin gekleurde naam om de persoonskaart van de betreffende persoon te openen
rood gekleurde namen zijn niet klikbaar ... de persoonskaart van de betreffende persoon is nog in voorbereiding
JanMolenweg.nl   persoonskaart 124842   versie 10.08.2019
Anna Martje Abma
Leeuwarden 1889 - 1972 Harlingen
grootouders aan vaderskant
•  Abe (Murkszn) Abma
•  Martzen (Jansdr) Groenveld
grootouders aan moederskant
•  Waaje (Heereszn) Schotsman
•  Antje (Rienksdr) de Jong
vader
•  Geert Abma

Anna Martje Abma, geboren Leeuwarden 9 november 1889,1 zonder beroep 1919,2 overleden Harlingen 16 augustus 1972,3 dochter van Geert Abma en Geeske (Waajesdr) Schotsman,
•  trouwt Leeuwarden 21 juni 19192 met Tijs Wiebe Visser, geboren Schiermonnikoog 24 maart 1885,4 commies bij een spoorwegmaatschappij 1919,2 overleden Harlingen 18 september 1962,5 zoon van Tijs (Wybeszn) Visser en Lollina (Theunisdr) Jaski en weduwnaar van Janna Koning.1.  Leeuwarden * NL-FR Leeuwarden G 1889-11-09 nr 712 - Anna Martje Abma
2.  Leeuwarden * NL-FR Leeuwarden T 1919-06-21 nr 171 - Tijs Wiebe Visser & Anna Martje Abma
3.  Harlingen * NL-FR Harlingen O 1972-08-[16] - [Anna Martje Abma]
4.  Schiermonnikoog * NL-FR Schiermonnikoog G 1885-03-25 nr 4 - Tijs Wiebe Visser
5.  Harlingen * NL-FR Harlingen O 1962-09-18 nr 188 - Tijs Wiebe Visser