JanMolenweg.nl Abma Leeuwarden favorieten
persoonskaart versie 20.12.2022
Anna Martje Abma
Leeuwarden 1889 ‑ 1972 Harlingen
grootouders aan vaderskant
Abe (Murkszn) Abma 1830 ‑ 1872
Martzen (Jansdr) Groenveld 1835 ‑ 1870
grootouders aan moederskant
Waaje (Heereszn) Schotsman 1812 ‑ 1867
Antje (Rienksdr) de Jong 1816 ‑ 1860
vader
Geert Abma 1860 ‑ 1927
moeder
Geeske (Waajesdr) Schotsman 1857 ‑ 1938
Anna Martje Abma, geboren Leeuwarden 9 november 1889, 1  zonder beroep 1919, 2  overleden Harlingen 16 augustus 1972, 3  dochter van Geert Abma en Geeske (Waajesdr) Schotsman,
 
trouwt Leeuwarden 21 juni 1919 2  met Tijs Wiebe Visser, geboren Schiermonnikoog 24 maart 1885, 4  commies bij een spoorwegmaatschappij 1919, 2  overleden Harlingen 18 september 1962, 5  zoon van Tijs (Wybeszn) Visser en Lollina (Theunisdr) Jaski en weduwnaar van Janna Koning.
 
1.  Leeuwarden * NL-FR Leeuwarden G 1889-11-09 nr 712 - Anna Martje Abma
2.  Leeuwarden * NL-FR Leeuwarden T 1919-06-21 nr 171 - Tijs Wiebe Visser & Anna Martje Abma
3.  Harlingen * NL-FR Harlingen O 1972-08-[16] - [Anna Martje Abma]
4.  Schiermonnikoog * NL-FR Schiermonnikoog G 1885-03-25 nr 4 - Tijs Wiebe Visser
5.  Harlingen * NL-FR Harlingen O 1962-09-18 nr 188 - Tijs Wiebe Visser