deellijsten Abma Leeuwarden fotoalbums kwartierstaten parentelen persoonskaarten plaatsgenoten tijdgenoten
JanMolenweg.nl
persoonskaart - versie 20.12.2021
Anna Martje Abma
Leeuwarden 1889 ‑ 1972 Harlingen
vader
Geert Abma
1860 ‑ 1927
grootvader aan vaderskant
Abe (Murkszn) Abma
1830 ‑ 1872
grootmoeder aan vaderskant
Martzen (Jansdr) Groenveld
1835 ‑ 1870
moeder
Geeske (Waajesdr) Schotsman
1857 ‑ 1938
grootvader aan moederskant
Waaje (Heereszn) Schotsman
1812 ‑ 1867
grootmoeder aan moederskant
Antje (Rienksdr) de Jong
1816 ‑ 1860
Anna Martje Abma, geboren Leeuwarden 9 november 1889,1 zonder beroep 1919,2 overleden Harlingen 16 augustus 1972,3 dochter van Geert Abma en Geeske (Waajesdr) Schotsman,
 
trouwt Leeuwarden 21 juni 19192 met Tijs Wiebe Visser, geboren Schiermonnikoog 24 maart 1885,4 commies bij een spoorwegmaatschappij 1919,2 overleden Harlingen 18 september 1962,5 zoon van Tijs (Wybeszn) Visser en Lollina (Theunisdr) Jaski en weduwnaar van Janna Koning.
 
Klik op stramien voor informatie over de structuur van de bronverwijzingen of op geocodes voor de ISO-codes van landen en deelgebieden.
 
1.  Leeuwarden * NL-FR Leeuwarden G 1889-11-09 nr 712 - Anna Martje Abma
2.  Leeuwarden * NL-FR Leeuwarden T 1919-06-21 nr 171 - Tijs Wiebe Visser & Anna Martje Abma
3.  Harlingen * NL-FR Harlingen O 1972-08-[16] - [Anna Martje Abma]
4.  Schiermonnikoog * NL-FR Schiermonnikoog G 1885-03-25 nr 4 - Tijs Wiebe Visser
5.  Harlingen * NL-FR Harlingen O 1962-09-18 nr 188 - Tijs Wiebe Visser