deellijsten Abma Leeuwarden fotoalbums kwartierstaten parentelen persoonskaarten plaatsgenoten tijdgenoten
JanMolenweg.nl
persoonskaart - versie 20.12.2021
Albert Willem Abma
Leeuwarden 1891 ‑ 1920 Leeuwarden
vader
Geert Abma
1860 ‑ 1927
grootvader aan vaderskant
Abe (Murkszn) Abma
1830 ‑ 1872
grootmoeder aan vaderskant
Martzen (Jansdr) Groenveld
1835 ‑ 1870
moeder
Geeske (Waajesdr) Schotsman
1857 ‑ 1938
grootvader aan moederskant
Waaje (Heereszn) Schotsman
1812 ‑ 1867
grootmoeder aan moederskant
Antje (Rienksdr) de Jong
1816 ‑ 1860
Albert Willem Abma, geboren Leeuwarden 13 oktober 1891,1 overleden Leeuwarden 28 november 1920,2 zoon van Geert Abma en Geeske (Waajesdr) Schotsman.
 
Klik op stramien voor informatie over de structuur van de bronverwijzingen of op geocodes voor de ISO-codes van landen en deelgebieden.
 
1.  Leeuwarden * NL-FR Leeuwarden G 1891-10-13 nr 686 - Albert Willem Abma
2.  Leeuwarden * NL-FR Leeuwarden O 1920-11-28 nr 606 - Albert Willem Abma