JanMolenweg.nl Abma Leeuwarden favorieten
persoonskaart versie 20.12.2022
Albert Willem Abma
Leeuwarden 1891 ‑ 1920 Leeuwarden
grootouders aan vaderskant
Abe (Murkszn) Abma 1830 ‑ 1872
Martzen (Jansdr) Groenveld 1835 ‑ 1870
grootouders aan moederskant
Waaje (Heereszn) Schotsman 1812 ‑ 1867
Antje (Rienksdr) de Jong 1816 ‑ 1860
vader
Geert Abma 1860 ‑ 1927
moeder
Geeske (Waajesdr) Schotsman 1857 ‑ 1938
Albert Willem Abma, geboren Leeuwarden 13 oktober 1891, 1  overleden Leeuwarden 28 november 1920, 2  zoon van Geert Abma en Geeske (Waajesdr) Schotsman.
 
1.  Leeuwarden * NL-FR Leeuwarden G 1891-10-13 nr 686 - Albert Willem Abma
2.  Leeuwarden * NL-FR Leeuwarden O 1920-11-28 nr 606 - Albert Willem Abma