personen Abma
kwartierstaten
persoonskaarten parentelen fotoalbums handleiding
klik op een groen gekleurd in superscript geplaatst nummer om naar de bronverwijzing te gaan
klik op een blauw of bruin gekleurde naam om de persoonskaart van de betreffende persoon te openen
rood gekleurde namen zijn niet klikbaar ... de persoonskaart van de betreffende persoon is nog in voorbereiding
JanMolenweg.nl   persoonskaart 124844   versie 12.08.2019
Arnold Johan Eduard Abma
Leeuwarden 1893 - * *
grootouders aan vaderskant
•  Abe (Murkszn) Abma
•  Martzen (Jansdr) Groenveld
grootouders aan moederskant
•  Waaje (Heereszn) Schotsman
•  Antje (Rienksdr) de Jong
vader
•  Geert Abma

Arnold Johan Eduard Abma, geboren Leeuwarden 24 april 1893,1 overleden *,2 zoon van Geert Abma en Geeske (Waajesdr) Schotsman.1.  Leeuwarden * NL-FR Leeuwarden G 1893-04-24 nr 294 - Arnold Johan Eduard Abma
2.  nadere gegevens zijn welkom ... e-mail uw feedback