deellijsten Abma Leeuwarden fotoalbums kwartierstaten parentelen persoonskaarten plaatsgenoten tijdgenoten
JanMolenweg.nl
persoonskaart - versie 20.12.2021
Arnold Johan Eduard Abma
Leeuwarden 1893 ‑ ? *
vader
Geert Abma
1860 ‑ 1927
grootvader aan vaderskant
Abe (Murkszn) Abma
1830 ‑ 1872
grootmoeder aan vaderskant
Martzen (Jansdr) Groenveld
1835 ‑ 1870
moeder
Geeske (Waajesdr) Schotsman
1857 ‑ 1938
grootvader aan moederskant
Waaje (Heereszn) Schotsman
1812 ‑ 1867
grootmoeder aan moederskant
Antje (Rienksdr) de Jong
1816 ‑ 1860
Arnold Johan Eduard Abma, geboren Leeuwarden 24 april 1893,1 overleden *,2 zoon van Geert Abma en Geeske (Waajesdr) Schotsman.
 
Klik op stramien voor informatie over de structuur van de bronverwijzingen of op geocodes voor de ISO-codes van landen en deelgebieden.
 
1.  Leeuwarden * NL-FR Leeuwarden G 1893-04-24 nr 294 - Arnold Johan Eduard Abma
2.  Uw feedback met eventuele correcties en/of aanvullingen wordt zeer gewaardeerd.