JanMolenweg.nl Abma Leeuwarden favorieten
persoonskaart versie 20.12.2022
Arnold Johan Eduard Abma
Leeuwarden 1893 ‑ ? *
grootouders aan vaderskant
Abe (Murkszn) Abma 1830 ‑ 1872
Martzen (Jansdr) Groenveld 1835 ‑ 1870
grootouders aan moederskant
Waaje (Heereszn) Schotsman 1812 ‑ 1867
Antje (Rienksdr) de Jong 1816 ‑ 1860
vader
Geert Abma 1860 ‑ 1927
moeder
Geeske (Waajesdr) Schotsman 1857 ‑ 1938
Arnold Johan Eduard Abma, geboren Leeuwarden 24 april 1893, 1  overleden *, 2  zoon van Geert Abma en Geeske (Waajesdr) Schotsman.
 
1.  Leeuwarden * NL-FR Leeuwarden G 1893-04-24 nr 294 - Arnold Johan Eduard Abma
2.  Uw feedback met eventuele correcties en/of aanvullingen wordt zeer gewaardeerd.