deellijsten Abma Súdwest-Fryslân fotoalbums kwartierstaten parentelen persoonskaarten plaatsgenoten tijdgenoten
JanMolenweg.nl
persoonskaart - versie 25.12.2021
Oepke Abma
Workum 1897 ‑ ? *
vader
Alle Abma
1866 ‑ 1927
grootvader aan vaderskant
Abe (Murkszn) Abma
1830 ‑ 1872
grootmoeder aan vaderskant
Martzen (Jansdr) Groenveld
1835 ‑ 1870
moeder
Grietje de Jong
1867 ‑ 1932
grootvader aan moederskant
Oepke (Dooitzeszn) de Jong
1837 ‑ ?
grootmoeder aan moederskant
Maaike (Jellesdr) Attema
1831 ‑ ?
Oepke Abma, geboren Workum 7 oktober 1897,1 overleden *,2 zoon van Alle Abma en Grietje de Jong,
 
trouwt Workum 23 maart 19283 met Janke Muizelaar, geboren Stavoren 6 april 1902,4 overleden * 13 juni 1986,2 dochter van Hains Muizelaar en Akke Zwaan.
 
Klik op stramien voor informatie over de structuur van de bronverwijzingen of op geocodes voor de ISO-codes van landen en deelgebieden.
 
1.  Workum * NL-FR Súdwest-Fryslân G 1897-10-08 nr 86 - Oepke Abma
2.  Uw feedback met eventuele correcties en/of aanvullingen wordt zeer gewaardeerd.
3.  Workum * NL-FR Súdwest-Fryslân T 1928-03-23 nr 3 - Oepke Abma & Janke Muizelaar
4.  Stavoren * NL-FR Súdwest-Fryslân G 1902-04-07 nr 10 - Janke Muizelaar