JanMolenweg.nl Abma Súdwest-Fryslân favorieten
persoonskaart versie 20.12.2022
Oepke Abma
Workum 1897 ‑ ? *
grootouders aan vaderskant
Abe (Murkszn) Abma 1830 ‑ 1872
Martzen (Jansdr) Groenveld 1835 ‑ 1870
grootouders aan moederskant
Oepke (Dooitzeszn) de Jong 1837 ‑ ?
Maaike (Jellesdr) Attema 1831 ‑ ?
vader
Alle Abma 1866 ‑ 1927
moeder
Grietje de Jong 1867 ‑ 1932
Oepke Abma, geboren Workum 7 oktober 1897, 1  overleden *, 2  zoon van Alle Abma en Grietje de Jong,
 
trouwt Workum 23 maart 1928 3  met Janke Muizelaar, geboren Stavoren 6 april 1902, 4  overleden * 13 juni 1986, 2  dochter van Hains Muizelaar en Akke Zwaan.
 
1.  Workum * NL-FR Súdwest-Fryslân G 1897-10-08 nr 86 - Oepke Abma
2.  Uw feedback met eventuele correcties en/of aanvullingen wordt zeer gewaardeerd.
3.  Workum * NL-FR Súdwest-Fryslân T 1928-03-23 nr 3 - Oepke Abma & Janke Muizelaar
4.  Stavoren * NL-FR Súdwest-Fryslân G 1902-04-07 nr 10 - Janke Muizelaar