JanMolenweg.nl Abma Harlingen favorieten
persoonskaart versie 20.12.2022
Geert (Murkszn) Abma
Harlingen 1903 ‑ ? *
grootouders aan vaderskant
Abe (Murkszn) Abma 1830 ‑ 1872
Martzen (Jansdr) Groenveld 1835 ‑ 1870
grootouders aan moederskant
Kornelis (Taekeszn) Taekema 1833 ‑ 1897
Hiltje (Jansdr) de Boer 1839 ‑ 1897
vader
Murk (Abeszn) Abma 1855 ‑ 1943
moeder
Tjaltje Taekema 1869 ‑ 1938
Geert (Murkszn) Abma, geboren Harlingen 13 februari 1903, 1  overleden *, 2  zoon van Murk (Abeszn) Abma en Tjaltje Taekema.
 
1.  Harlingen * NL-FR Harlingen G 1903-02-13 nr 37 - Geert Abma
2.  Uw feedback met eventuele correcties en/of aanvullingen wordt zeer gewaardeerd.