JanMolenweg.nl Abma Harlingen favorieten
persoonskaart versie 20.12.2022
Jantje (Murksdr) Abma
Harlingen 1905 ‑ ? *
grootouders aan vaderskant
Abe (Murkszn) Abma 1830 ‑ 1872
Martzen (Jansdr) Groenveld 1835 ‑ 1870
grootouders aan moederskant
Kornelis (Taekeszn) Taekema 1833 ‑ 1897
Hiltje (Jansdr) de Boer 1839 ‑ 1897
vader
Murk (Abeszn) Abma 1855 ‑ 1943
moeder
Tjaltje Taekema 1869 ‑ 1938
Jantje (Murksdr) Abma, geboren Harlingen 6 juni 1905, 1  overleden *, 2  dochter van Murk (Abeszn) Abma en Tjaltje Taekema,
 
trouwt Harlingen 4 april 1929 3  met Herman van Slooten, geboren Harlingen 20 december 1903, 4  overleden *, 2  zoon van Jacobus van Slooten en Aaltje Tilstra.
 
1.  Harlingen * NL-FR Harlingen G 1905-06-06 nr 116 - Jantje Abma
2.  Uw feedback met eventuele correcties en/of aanvullingen wordt zeer gewaardeerd.
3.  Harlingen * NL-FR Harlingen T 1929-04-04 nr 7 - Herman van Slooten & Jantje Abma
4.  Harlingen * NL-FR Harlingen G 1903-12-21 nr 278 - Herman van Slooten