deellijsten Abma Harlingen fotoalbums kwartierstaten parentelen persoonskaarten plaatsgenoten tijdgenoten
JanMolenweg.nl
persoonskaart - versie 20.12.2021
Jantje (Murksdr) Abma
Harlingen 1905 ‑ ? *
vader
Murk (Abeszn) Abma
1855 ‑ 1943
grootvader aan vaderskant
Abe (Murkszn) Abma
1830 ‑ 1872
grootmoeder aan vaderskant
Martzen (Jansdr) Groenveld
1835 ‑ 1870
moeder
Tjaltje Taekema
1869 ‑ 1938
grootvader aan moederskant
Kornelis (Taekeszn) Taekema
1833 ‑ 1897
grootmoeder aan moederskant
Hiltje (Jansdr) de Boer
1839 ‑ 1897
Jantje (Murksdr) Abma, geboren Harlingen 6 juni 1905,1 overleden *,2 dochter van Murk (Abeszn) Abma en Tjaltje Taekema,
 
trouwt Harlingen 4 april 19293 met Herman van Slooten, geboren Harlingen 20 december 1903,4 overleden *,2 zoon van Jacobus van Slooten en Aaltje Tilstra.
 
Klik op stramien voor informatie over de structuur van de bronverwijzingen of op geocodes voor de ISO-codes van landen en deelgebieden.
 
1.  Harlingen * NL-FR Harlingen G 1905-06-06 nr 116 - Jantje Abma
2.  Uw feedback met eventuele correcties en/of aanvullingen wordt zeer gewaardeerd.
3.  Harlingen * NL-FR Harlingen T 1929-04-04 nr 7 - Herman van Slooten & Jantje Abma
4.  Harlingen * NL-FR Harlingen G 1903-12-21 nr 278 - Herman van Slooten