JanMolenweg.nl Gerritsen Arnhem favorieten
persoonskaart versie 20.12.2022
Jenneken Gerritzen
Arnhem 1803 ‑ 1843 Arnhem
grootouders aan vaderskant
Jan Gerritsen 1731 ‑ 1793
Jenneken van Weylhuysen 1738 ‑ 1811
grootouders aan moederskant
Jacob Aalbers 1745 ‑ ?
Geertrui Wenting 1745 ‑ ?
vader
Gerrit Thomas Gerritsen 1769 ‑ 1828
moeder
Anna Aalbers 1768 ‑ 1853
Jenneken Gerritzen
Jenneken Gerritzen, geboren Arnhem 4 augustus 1803, 1  buiten beroep 1824, 2  (zonder beroep) 1903, 3  overleden Arnhem 25 november 1843, 4  dochter van Gerrit Thomas Gerritsen en Anna Aalbers,
 
trouwt Arnhem 12 augustus 1824 2  met Jacob Coers, geboren Arnhem voor 21 januari 1800, 5  gedoopt Arnhem, [...] 21 januari 1800, 6  m(eeste)r timmerman 1824, 2  timmerman 1825, 7  timmerman 1826, 8  timmerman 1827, 9  timmerman 1829, 10  timmerman 1831, 11  timmerman 1833, 12  timmerman 1834, 13  timmerman 1836, 14  timmerman 1836, 15  koopman 1837, 16  timmerman 1839, 17  timmerman en koopman 1841, 18  zonder beroep 1850, 19  zonder beroep 1852, 20  particulier 1854, 21  fabrikant 1860, 22  zonder beroep 1860, 22  zonder beroep 1860, 23  zonder beroep 1861, 24  (architect) 1903, 3  overleden Arnhem 28 januari 1861, 24  zoon van Albertus Coers en Berendina Labots; hij hertrouwt Arnhem 20 juni 1860 23  met Johanna Geertruij van Rennes.
 
uit het huwelijk met Jacob Coers:
 
1. Albert Coers, geboren Arnhem 31 januari 1825, 7  overleden Parijs 2 maart 1845. 25 
 
2. Gerrit Thomas Coers, geboren Arnhem 22 juni 1826, 8  koopman / architect 1852, 26  koopman 1854, 27  houtkooper 1855, 28  koopman 1857, 29  koopman 1859, 30  houtkooper 1861, 31  koopman 1864, 32  koopman 1866, 33  koopman 1867, 34  koopman 1875, 35  houthandelaar 1881, 36  zonder beroep 1892, 37  zonder beroep 1903, 3  overleden Arnhem 25 juli 1903, 3  trouwt Groningen 13 december 1852 26  met Agatha Henderika Onnes, geboren Groningen 4 maart 1831, 38  zonder beroep 1859, 30  zonder beroep 1861, 31  zonder beroep 1864, 32  zonder beroep 1866, 33  zonder beroep 1875, 35  zonder beroep 1881, 36  zonder beroep 1892, 37  zonder beroep 1895, 39  overleden Arnhem 20 januari 1895, 39  dochter van Harmannus (Barteltszn) Onnes en Christina (Jacobusdr) Begemann.
 
3. Berndina Coers, geboren Arnhem 29 augustus 1827, 9  zonder beroep 1850, 19  zonder beroep 1862, 40  zonder beroep 1873, 41  overleden Den Haag 4 oktober 1873, 41  trouwt (1) Arnhem 29 november 1850 19  met Joachim Hendrik Kromhout, geboren Brummen 23 maart 1807, 42  gedoopt Brummen, [...] 5 april 1807, 43  opzichter 1833, 44  steenfabriekant 1835, 45  steenfabrikant 1836, 46  koopman 1840, 47  steenbakker 1840, 48  steenfabikant 1842, 49  steenbakker 1842, 50  steenfabrikant 1845, 51  steenfabrikant 1850, 19  steenfabrijkant 1851, 52  zonder beroep 1853, 53  overleden Brummen 22 mei 1853, 53  zoon van Joachim Hendrik Kromhout en Petronella Christina Cromhout en weduwnaar van Sara Aletta Elisabeth de Haas; trouwt (2) Arnhem 5 september 1862 40  met Adrianus van der Graaff Huijgens, geboren Honsholredijk 6 februari 1798, 54  zonder beroep 1854, 55  zonder beroep 1862, 40  zonder beroep 1873, 56  overleden Den Haag 13 oktober 1873, 56  zoon van Johannes Henricus Huijgens en Jacoba Maria van de Kasteele en weduwnaar van Willemina Vergoor.
 
4. Anna Gerdina Coers, geboren Arnhem 12 juli 1829, 10  zonder beroep 1852, 20  zonder beroep 1863, 57  zonder beroep 1887, 58  overleden Zoeterwoude 10 april 1899, 59  trouwt Arnhem 25 november 1852 20  met Harm Kamerlingh Onnes, geboren Groningen 24 juni 1819, 60  koopman 1852, 20  koopman 1853, 61  koopman 1855, 62  fabrijkant 1858, 63  koopman 1863, 57  koopman 1864, 64  overleden Dunsborg 5 oktober 1880, 65  zoon van Heijke Onnes en Meisina Kamerlingh.
 
5. Willem Jacobus Coers, geboren Arnhem 6 juli 1831, 11  zonder beroep 1882, 66  zonder beroep 1883, 67  overleden Soerakarta 7 maart 1888, 68  trouwt Semarang 31 december 1862 69  met Geertruida Adriana Börger, geboren Rotterdam 13 maart 1841, 70  zonder beroep 1882, 66  zonder beroep 1920, 71  overleden Den Haag 8 mei 1920, 71  dochter van Frederikus Casparus Börger en Geertruida Koppers.
 
6. Maria Elisabeth Coers, geboren Arnhem 7 april 1833, 12  zonder beroep 1854, 21  (zonder beroep) 1907, 72  overleden Groningen 10 december 1885, 73  trouwt Arnhem 17 mei 1854 21  met Jan Maris, geboren Willemstad NB 13 juni 1825, 74  architect 1854, 21  architect 1855, 75  architect 1857, 76  architect 1859, 77  architect 1860, 78  architect 1861, 79  architect 1865, 80  architect 1868, 81  architect 1870, 82  architect 1897, 83  architect 1899, 84  (architect) 1907, 72  overleden Groningen 19 januari 1899, 84  zoon van Willem (Janszn) Maris en Bastiaantje Elizabet van IJzerloo.
 
7. Jacob Jan Coers, geboren Arnhem 9 september 1834, 13  fabrikant 1860, 22  fabrikant 1861, 85  fabriekant 1868, 86  zonder beroep 1900, 87  overleden Den Haag 1 november 1900, 87  trouwt (1) Arnhem 23 mei 1860 22  met Maria Anna Bos, geboren Hoorn NH 5 oktober 1836, 88  zonder beroep 1860, 22  zonder beroep 1861, 85  zonder beroep 1862, 89  overleden Arnhem 4 april 1862, 89  dochter van Jan (Maartenszn) Bos en Anna Schuijt; trouwt (2) Middelburg 17 januari 1868 86  met Anna Cornelia Roest, geboren Middelburg 19 augustus 1843, 90  zonder beroep 1868, 86  zonder beroep 1921, 91  overleden Den Haag 26 maart 1921, 91  dochter van Theunis Pieter Roest en Gerrendina Johanna Jeras.
 
8. Hendrik Coers, geboren Arnhem 2 juni 1836, 15  overleden Angerlo 27 juli 1836. 14 
 
9. Wilhelmina Coers, geboren Arnhem 15 augustus 1837, 16  zonder beroep 1865, 92  zonder beroep 1867, 93  zonder beroep 1912, 94  overleden Den Haag 16 oktober 1912, 94  trouwt Arnhem 26 juli 1865 92  met Taco van Mesdag, geboren Groningen 28 december 1821, 95  arts 1865, 92  doctor in de genees- en verloskunde 1866, 96  doctor geneeskunde 1866, 97  doctor in de genees- en verloskunde 1867, 93  geneesheer 1877, 98  doctor 1883, 99  overleden Markelo 4 december 1877, 98  zoon van Wopke Cnoop van Mesdag en Saakje Fockens.
 
10. Frederik Coers, geboren Arnhem 31 augustus 1839, 17  overleden Utrecht 14 oktober 1877. 100 
 
11. Arnolda Coers, geboren Arnhem 22 augustus 1841, 18  zonder beroep 1861, 101  overleden *, 5  trouwt Arnhem 20 november 1861 101  met Johannes Baptist Leonardus Josephus Kolkman, geboren ’s-Hertogenbosch 10 augustus 1834, 102  eerste luitenant 1861, 101  overleden *, 5  zoon van Johannes Casper Kolkman en Jeanne Therèse Catharine Joseph Pretz.
 
12. Hendrik Coers, geboren Arnhem 15 oktober 1843, 103  conducteur 1880, 104  bediende 1884, 105  bediende 1884, 106  bediende 1884, 107  bediende 1885, 108  bediende 1888, 109  winkelbediende 1888, 110  bediende 1888, 111  bediende 1894, 112  bediende 1897, 113  klerk 1899, 114  administrateur 1902, 115  oppasser 1903, 116  oppasser 1904, 117  zonder beroep 1910, 118  zonder beroep 1911, 119  boekhouder 1913, 120  boekhouder 1916, 121  overleden Haarlem 16 april 1924, 122  trouwt ’s-Hertogenbosch 4 juli 1867 123  met Wilhelmina Catharina Semmeling, geboren Maastricht 23 april 1844, 124  zonder beroep 1880, 104  zonder beroep 1884, 105  zonder beroep 1884, 106  zonder beroep 1884, 107  zonder beroep 1885, 108  zonder beroep 1888, 109  zonder beroep 1888, 110  zonder beroep 1888, 111  zonder beroep 1894, 112  zonder beroep 1897, 113  zonder beroep 1899, 114  zonder beroep 1902, 115  zonder beroep 1903, 116  zonder beroep 1904, 117  zonder beroep 1909, 125  overleden Den Haag 27 september 1909, 125  dochter van Hendrik Lodewijk Semmeling en Anna Helena Frijns.
 
1.  Arnhem * NL-GE Arnhem G 1803-08-[04] - [Jenneken Gerritsen]
2.  Arnhem * NL-GE Arnhem T 1824-08-12 nr 66 = Jacob Coers & Jenneken Gerritsen
3.  Arnhem * NL-GE Arnhem O 1903-07-27 nr 564 - Gerrit Thomas Coers
4.  Arnhem * NL-GE Arnhem O 1843-11-27 nr 430 - Jenneke Gerritzen
5.  Uw feedback met eventuele correcties en/of aanvullingen wordt zeer gewaardeerd.
6.  Arnhem, [...] * NL-GE Arnhem D 1800-01-21 - [Jacob Coers]
7.  Arnhem * NL-GE Arnhem G 1825-02-02 nr 49 - Albert Coers
8.  Arnhem * NL-GE Arnhem G 1826-06-24 nr 203 = Gerrit Thomas Coers
9.  Arnhem * NL-GE Arnhem G 1827-08-30 nr 301 - Berndina Coers
10.  Arnhem * NL-GE Arnhem G 1829-07-13 nr 255 - Anna Gerdina Coers
11.  Arnhem * NL-GE Arnhem G 1831-07-07 nr 254 - Willem Jacobus Coers
12.  Arnhem * NL-GE Arnhem G 1833-04-09 nr 106 - Maria Elisabeth Coers
13.  Arnhem * NL-GE Arnhem G 1834-09-11 nr 327 - Jacob Jan Coers
14.  Angerlo * NL-GE Zevenaar O 1836-07-28 nr 18 - Hendrik Coers
15.  Arnhem * NL-GE Arnhem G 1836-06-03 nr 247 - Hendrik Coers
16.  Arnhem * NL-GE Arnhem G 1837-08-16 nr 335 - Wilhelmina Coers
17.  Arnhem * NL-GE Arnhem G 1839-09-02 nr 415 - Frederik Coers
18.  Arnhem * NL-GE Arnhem G 1841-08-23 nr 380 - Arnolda Coers
19.  Arnhem * NL-GE Arnhem T 1850-11-29 nr 204 - Joachim Hendrik Kromhout & Berndina Coers
20.  Arnhem * NL-GE Arnhem T 1852-11-25 nr 194 - Harm Kamerlingh Onnes & Anna Gerdina Coers
21.  Arnhem * NL-GE Arnhem T 1854-05-17 nr 52 - Jan Maris & Maria Elisabeth Coers
22.  Arnhem * NL-GE Arnhem T 1860-05-23 nr 97 - Jacob Jan Coers & Maria Anna Bos
23.  Arnhem * NL-GE Arnhem T 1860-06-20 nr 113 - Jacob Coers & Johanna Geertruij van Rennes
24.  Arnhem * NL-GE Arnhem O 1861-01-28 nr 73 - Jacob Coers
25.  Parijs * FR-75 Paris O 1845-03-[02] - [Albert Coers]
26.  Groningen * NL-GR Groningen T 1852-12-13 nr 231 - Gerrit Thomas Coers & Agatha Henderika Onnes
27.  Arnhem * NL-GE Arnhem G 1854-01-05 nr 7 - Jacob Coers
28.  Arnhem * NL-GE Arnhem G 1855-06-23 nr 352 - Christina Jacoba Coers
29.  Arnhem * NL-GE Arnhem G 1857-09-03 nr 588 - Henriette Coers
30.  Arnhem * NL-GE Arnhem G 1859-05-13 nr 352 - Hermannus Barteld Onnes Coers
31.  Arnhem * NL-GE Arnhem G 1861-01-15 nr 46 - Johanna Geertruida Coers
32.  Arnhem * NL-GE Arnhem G 1864-06-17 nr 508 - Heilina Jacoba Coers
33.  Arnhem * NL-GE Arnhem G 1866-09-06 nr 740 - Willem Frederik Hendrik Coers
34.  Arnhem * NL-GE Arnhem O 1867-01-15 nr 38 - Willem Fredrik Hendrik Coers
35.  Arnhem * NL-GE Arnhem T 1875-09-23 nr 244 - Otto Gottfried Ludwig Fenner & Christina Jacoba Coers
36.  Arnhem * NL-GE Arnhem T 1881-05-27 nr 128 - Jacob Coers & Geertruida Johanna Roodenburg
37.  Arnhem * NL-GE Arnhem T 1892-07-14 nr 183 - Isaac Barends & Heilina Jacoba Coers
38.  Groningen * NL-GR Groningen G 1831-03-07 nr 233 - Agatha Henderika Onnes
39.  Arnhem * NL-GE Arnhem O 1895-01-21 nr 63 - Agatha Henderika Onnes
40.  Arnhem * NL-GE Arnhem T 1862-09-05 nr 151 - Adrianus van der Graaff Huijgens & Berndina Coers
41.  Den Haag * NL-ZH Den Haag O 1873-10-06 nr 2032 = Berndina Coers
42.  Brummen * NL-GE Brummen G 1807-03-[23] - [Joachim Hendirk Kromhout]
43.  Brummen, [...] * NL-GE Brummen D 1807-04-05 - [Joachim Hendirk Kromhout]
44.  Steenderen * NL-GE Bronckhorst T 1833-04-29 nr 7 - Joachim Hendrik Kromhout & Sara Aletta Elisabeth de Haas
45.  Angerlo * NL-GE Zevenaar G 1835-06-13 nr 18 - Joachim Hendrik Kromhout
46.  Angerlo * NL-GE Zevenaar G 1836-09-14 nr 32 - David Kromhout
47.  Angerlo * NL-GE Zevenaar O 1840-05-06 nr 14 - David Kromhout
48.  Zutphen * NL-GE Zutphen G 1840-01-17 nr 24 - Petronella Christina Kromhout
49.  Angerlo * NL-GE Zevenaar G 1842-07-18 nr 28 - Elizabeth Kromhout
50.  Brummen * NL-GE Brummen O 1842-09-23 nr 100 - Elisabeth Kromhout
51.  Angerlo * NL-GE Zevenaar G 1845-11-19 nr 31 - David Kromhout
52.  Angerlo * NL-GE Zevenaar G 1851-09-17 nr 37 - Sara Aletta Elisabeth Kromhout
53.  Brummen * NL-GE Brummen O 1853-05-23 nr 55 - Joachim Hendrik Kromhout
54.  Honsholredijk * NL-ZH Westland G 1798-02-[06] - [Adrianus van der Graaff Huijgens]
55.  Den Haag * NL-ZH Den Haag T 1854-03-29 nr 101 - Adrianus van der Graaff Huijgens & Willemina Vergoor
56.  Den Haag * NL-ZH Den Haag O 1873-10-14 nr 2078 = Adrianus van der Graaff Huijgens
57.  Groningen * NL-GR Groningen G 1863-03-17 nr 236 = Jennij Onnes
58.  Den Haag * NL-ZH Den Haag T 1887-09-08 nr 823 = Heike Kamerlingh Onnes & Maria Adriana Wilhelmina Elisabeth Bijleveld
59.  Zoeterwoude * NL-ZH Zoeterwoude O 1899-04-12 nr 31 - Anna Gerdina Coers
60.  Groningen * NL-GR Groningen G 1819-06-25 nr 483 - Harm Kamerlingh Onnes
61.  Groningen * NL-GR Groningen G 1853-09-23 nr 772 - Heike Kamerlingh Onnes
62.  Groningen * NL-GR Groningen G 1855-02-14 nr 149 - Albert Kamerlingh Onnes
63.  Groningen * NL-GR Groningen G 1858-09-08 nr 735 - Meisina Onnes
64.  Groningen * NL-GR Groningen G 1864-11-16 nr 1046 - Adolf Johan Onnes
65.  Dunsborg * NL-GE Bronckhorst O 1880-10-06 nr 72 - Harm Kamerlingh Onnes
66.  Arnhem * NL-GE Arnhem G 1882-10-16 nr 1263 - Anna Cornelia Coers
67.  Arnhem * NL-GE Arnhem O 1883-09-11 nr 761 - Anna Cornelia Coers
68.  Soerakarta * ID-JT Surakarta O 1888-03-[07] - [Willem Jacobus Coers]
69.  Semarang * ID-JT Semarang T 1862-12-31 - [Willem Jacobus Coers & Geertruida Adriana Börger]
70.  Rotterdam * NL-ZH Rotterdam G 1841-03-[13] nr 638 - Geertruida Adriana Burger
71.  Den Haag * NL-ZH Den Haag O 1920-05-08 nr 1869 = Geertruida Adriana Börger
72.  Arnhem * NL-GE Arnhem O 1907-11-25 nr 927 - Willem Maris
73.  Groningen * NL-GR Groningen O 1885-12-11 nr 1218 - Maria Elisabeth Coers
74.  Willemstad NB * NL-NB Moerdijk G 1825-06-[13] nr 37 - Jan Maris
75.  Groningen * NL-GR Groningen G 1855-07-04 nr 592 - Willem Maris
76.  Groningen * NL-GR Groningen G 1857-02-12 nr 134 - Jacob Maris
77.  Groningen * NL-GR Groningen O 1859-08-15 nr 760 - Jacob Maris
78.  Groningen * NL-GR Groningen G 1860-03-17 nr 271 - Jacob Maris
79.  Groningen * NL-GR Groningen G 1861-07-30 nr 720 - Bastiaan Maris
80.  Groningen * NL-GR Groningen G 1865-03-24 nr 299 - Jeannette Elisabeth Maris
81.  Groningen * NL-GR Groningen G 1868-11-02 nr 1077a - Berendina Maris
82.  Groningen * NL-GR Groningen G 1870-07-21 nr 755 - Henri Albert Maris
83.  Amsterdam * NL-NH Amsterdam T 1897-11-18 reg 36 fol 15v - Willem van Boven & Berendina Maris
84.  Groningen * NL-GR Groningen O 1899-01-20 nr 56 - Jan Maris
85.  Arnhem * NL-GE Arnhem O 1861-02-20 nr 130 - levenloos geboren dochter Coers
86.  Middelburg * NL-ZE Middelburg T 1868-01-17 nr 8 - Jacob Jan Coers & Anna Cornelia Roest
87.  Den Haag * NL-ZH Den Haag O 1900-11-02 nr 3194 = Jacob Jan Coers
88.  Hoorn NH * NL-NH Hoorn G 1836-10-05 nr 215 = Maria Anna Bos
89.  Arnhem * NL-GE Arnhem O 1862-04-05 nr 208 - Maria Anna Bos
90.  Middelburg * NL-ZE Middelburg G 1843-08-19 nr 304 - Anna Cornelia Roest
91.  Den Haag * NL-ZH Den Haag O 1921-03-29 nr 1045 = Anna Cornelia Roest
92.  Arnhem * NL-GE Arnhem T 1865-07-26 nr 176 - Taco van Mesdag & Wilhelmina Coers
93.  Hees GE * NL-GE Nijmegen G 1867-05-01 nr 286 - Arnolda van Mesdag
94.  Den Haag * NL-ZH Den Haag O 1912-10-18 nr 2785 = Wilhelmina Coers
95.  Groningen * NL-GR Groningen G 1821-12-28 nr 1078 - Taco van Mesdag
96.  Hees GE * NL-GE Nijmegen G 1866-05-01 nr 257 - Wopke van Mesdag
97.  Hees GE * NL-GE Nijmegen O 1866-05-01 nr 221 - levenloos geboren zoon van Mesdag
98.  Markelo * NL-OV Hof van Twente O 1877-12-05 nr 80 - Taco van Mesdag
99.  Groningen * NL-GR Groningen O 1883-04-16 nr 455 - Wopke van Mesdag
100.  Utrecht * NL-UT Utrecht O 1877-10-15 nr 1470 - Frederik Coers
101.  Arnhem * NL-GE Arnhem T 1861-11-20 nr 203 - Johannes Baptista Leonardus Josephus Kolkman & Arnolda Coers
102.  ’s-Hertogenbosch * NL-NB ’s-Hertogenbosch G 1834-08-[10] - [Johannes Baptist Leonardus Josephus Kolkman]
103.  Arnhem * NL-GE Arnhem G 1843-10-17 nr 473 - Hendrik Coers
104.  Den Haag * NL-ZH Den Haag G 1880-11-29 nr 4176 = Helena Marie Coers
105.  Den Haag * NL-ZH Den Haag G 1884-04-21 nr 1575 = Elisabeth Maria Coers
106.  Den Haag * NL-ZH Den Haag O 1884-03-28 nr 811 = Maria Elisabeth Coers
107.  Den Haag * NL-ZH Den Haag O 1884-06-27 nr 1747 = Elisabeth Maria Coers
108.  Den Haag * NL-ZH Den Haag G 1885-11-14 nr 4450 - Geertruida Coers
109.  Den Haag * NL-ZH Den Haag G 1888-02-18 nr 802 = Willem Coers
110.  Den Haag * NL-ZH Den Haag O 1888-05-21 nr 1436 - Willem Coers
111.  Den Haag * NL-ZH Den Haag T 1888-03-14 nr 195 - Willem Wiggers & Jenneke Coers
112.  Den Haag * NL-ZH Den Haag T 1894-12-28 nr 1343 - Johannes Baptist Leonardus Joseph Coers & Johanna Cornelia Francisca Junier
113.  Den Haag * NL-ZH Den Haag T 1897-02-17 nr 143 - Jacob Coers & Aldegonda Boudewijns
114.  Den Haag * NL-ZH Den Haag T 1899-11-15 nr 1406 - Christianus Johannes Verhoef & Johanna Cornelia Coers
115.  Den Haag * NL-ZH Den Haag T 1902-06-11 nr 807 - François de Mazure & Johanna Coers
116.  Den Haag * NL-ZH Den Haag O 1903-01-12 nr 143 = Jacob Coers
117.  Den Haag * NL-ZH Den Haag T 1904-08-17 nr 1131 - Lambertus Wilhelmus Coers & Catharina Middeldorp
118.  Den Haag * NL-ZH Den Haag T 1910-04-29 nr 663 = George van Greuningen & Johanna Coers
119.  Den Haag * NL-ZH Den Haag O 1911-05-23 nr 1621 = Jenneke Coers
120.  Den Haag * NL-ZH Den Haag T 1913-01-08 nr 95 - Joseph Barake & Helena Marie Coers
121.  Den Haag * NL-ZH Den Haag T 1916-03-01 nr B-40 - Carolus Dominicus Kreeft & Geertruida Coers
122.  Haarlem * NL-NH Haarlem O 1924-04-[16] nr 357 - Hendrik Coers
123.  ’s-Hertogenbosch * NL-NB ’s-Hertogenbosch T 1867-07-04 nr 113 - Hendrik Coers & Wilhelmina Catharina Semmeling
124.  Maastricht * NL-LI Maastricht G 1844-04-23 nr 257 - Wilhelmina Catharina Semmeling
125.  Den Haag * NL-ZH Den Haag O 1909-09-27 nr 2902 = Wilhelmina Catharina Semmeling