deellijsten Haas Zutphen fotoalbums kwartierstaten parentelen persoonskaarten plaatsgenoten tijdgenoten
JanMolenweg.nl
persoonskaart - versie 31.01.2022
Sara Aletta Elisabeth de Haas
Zutphen 1813 ‑ 1850 Angerlo
vader
David de Haas
1766 ‑ 1846
grootvader aan vaderskant
Huibert de Haas
1738 ‑ 1829
grootmoeder aan vaderskant
Dina van Sittert
? ‑ ?
moeder
Elisabeth van Hulst
1773 ‑ 1854
grootvader aan moederskant
Jan Willem van Hulst
? ‑ ?
grootmoeder aan moederskant
Aletta de Fremery
? ‑ ?
Sara Aletta Elisabeth de Haas, geboren Zutphen 31 januari 1813,1 zonder beroep 1833,2 zonder beroep 1835,3 zonder beroep 1836,4 zonder beroep 1840,5 zonder beroep 1842,6 zonder beroep 1845,7 zonder beroep 1850,8 overleden Angerlo 6 januari 1850,9 dochter van David de Haas en Elisabeth van Hulst,
 
trouwt Steenderen 29 april 183310 met Joachim Hendrik Kromhout, geboren Brummen 23 maart 1807,11 gedoopt Brummen, [...] 5 april 1807,12 opzichter 1833,2 steenfabriekant 1835,3 steenfabrikant 1836,4 koopman 1840,13 steenbakker 1840,5 steenfabikant 1842,6 steenbakker 1842,14 steenfabrikant 1845,7 steenfabrikant 1850,15 steenfabrijkant 1851,16 zonder beroep 1853,17 overleden Brummen 22 mei 1853,17 zoon van Joachim Hendrik Kromhout en Petronella Christina Cromhout; hij hertrouwt Arnhem 29 november 185015 met Berndina Coers.
 
uit het huwelijk met Joachim Hendrik Kromhout:
 
1. Joachim Hendrik Kromhout, geboren Angerlo 12 juni 1835,18 eerste luitenant 1864,19 kapitein van de generale staf 1873,20 luitenant kolonel der genie 1880,21 luitenant generaal 1897,22 overleden Ellecom 29 juli 1897,22 trouwt Deventer 12 december 186419 met Hendrika Bessem, geboren Deventer 15 maart 1841,23 overleden Deventer 24 februari 1915,24 dochter van Herman Bessem en Sophia ten Broek.
 
2. David Kromhout, geboren Angerlo 12 september 1836,25 overleden Angerlo 4 mei 1840.13
 
3. naamloos Kromhout, geboren Angerlo 25 oktober 1838,26 overleden Angerlo 25 oktober 1838.27
 
4. Petronella Christina Kromhout, geboren Zutphen 16 januari 1840,28 zonder beroep 1862,29 overleden Roermond 13 februari 1907,30 trouwt Zutphen 30 januari 186231 met Johan Willem Constans Doijer, geboren Zwolle 15 maart 1829,32 burgemeester 1862,29 overleden Roermond 20 juni 1908,33 zoon van Hendrik (Assueruszn) Doijer en Catharina Evekink.
 
5. Elizabeth Kromhout, geboren Angerlo 15 juli 1842,34 overleden Brummen 22 september 1842.14
 
6. Elisabeth Kromhout, geboren Angerlo 1 september 1843,35 zonder beroep 1873,20 zonder beroep 1900,36 zonder beroep 1900,37 zonder beroep 1919,38 overleden Den Haag 25 juni 1919,38 trouwt Den Haag 3 april 187320 met Hermanus Frederik Christiaan Hardenberg, geboren Den Haag 31 oktober 1836,39 gouverneur van de Koninklijke Militaire Academie,40 kapitein van de generale staf 1873,20 kapitein van den Generalen Staf 1874,41 kapitein van den Generalen Staf 1875,42 majoor van den Generalen Staf 1880,21 zonder beroep 1900,36 zonder beroep 1900,37 zonder beroep 1914,43 overleden Den Haag 3 april 1914,43 begraven Den Haag, Begraafplaats Nieuw Eik en Duinen 6 april 1914,44 zoon van Hermanus Hardenberg en Jozina Edzardina von Padtberg.
 
7. David Kromhout, geboren Angerlo 17 november 1845,7 eerste luitenant bij het regiment veldartillerie 1873,20 luitenant 1874,45 kolonel der artillerie 1902,46 overleden Halsteren 24 oktober 1927,47 trouwt Arnhem 28 mei 187445 met Ariette Maria Varkevisser, geboren Oud-Loosdrecht 26 januari 1855,48 zonder beroep 1874,45 zonder beroep 1902,46 overleden Blaricum 26 oktober 1914,49 dochter van Arie Varkevisser en Jacoba Maria Hendrica Bronkhuijze.
 
8. naamloos Kromhout, geboren Angerlo 28 oktober 1847,26 overleden Angerlo 28 oktober 1847.50
 
Klik op stramien voor informatie over de structuur van de bronverwijzingen of op geocodes voor de ISO-codes van landen en deelgebieden.
 
1.  Zutphen * NL-GE Zutphen G 1813-02-03 mr 22 - Sara Aletta Elisabeth de Haas
2.  Steenderen * NL-GE Bronckhorst T 1833-04-29 nr 7 - Joachim Hendrik Kromhout & Sara Aletta Elisabeth de Haas
3.  Angerlo * NL-GE Zevenaar G 1835-06-13 nr 18 - Joachim Hendrik Kromhout
4.  Angerlo * NL-GE Zevenaar G 1836-09-14 nr 32 - David Kromhout
5.  Zutphen * NL-GE Zutphen G 1840-01-17 nr 24 - Petronella Christina Kromhout
6.  Angerlo * NL-GE Zevenaar G 1842-07-18 nr 28 - Elizabeth Kromhout
7.  Angerlo * NL-GE Zevenaar G 1845-11-19 nr 31 - David Kromhout
8.  Angerlo * NL-GE Zevenaar O 1850-01-09 nr 1 - Sara Aletta Elisabeth de Haas
9.  Angerlo * NL-GE Zevenaar O 1850-01-09 nr 1 - Sara Aletta Elisabeth de Haas
10.  Steenderen * NL-GE Bronckhorst T 1833-04-29 nr 7 - Joachim Hendrik Kromhout & Sara Aletta Elisabeth de Haas
11.  Brummen * NL-GE Brummen G 1807-03-[23] - [Joachim Hendirk Kromhout]
12.  Brummen, [...] * NL-GE Brummen D 1807-04-05 - [Joachim Hendirk Kromhout]
13.  Angerlo * NL-GE Zevenaar O 1840-05-06 nr 14 - David Kromhout
14.  Brummen * NL-GE Brummen O 1842-09-23 nr 100 - Elisabeth Kromhout
15.  Arnhem * NL-GE Arnhem T 1850-11-29 nr 204 - Joachim Hendrik Kromhout & Berndina Coers
16.  Angerlo * NL-GE Zevenaar G 1851-09-17 nr 37 - Sara Aletta Elisabeth Kromhout
17.  Brummen * NL-GE Brummen O 1853-05-23 nr 55 - Joachim Hendrik Kromhout
18.  Angerlo * NL-GE Zevenaar G 1835-06-13 nr 18 - Joachim Hendrik Kromhout
19.  Deventer * NL-OV Deventer T 1864-12-12 nr 137 - Joachim Hendrik Kromhout & Hendrika Bessem
20.  Den Haag * NL-ZH Den Haag T 1873-04-03 nr 193 - Hermanus Frederik Christiaan Hardenberg & Elizabeth Kromhout
21.  Den Haag * NL-ZH Den Haag G 1880-07-08 nr 2369 = Edzard Frederik Hardenberg
22.  Ellecom * NL-GE Rheden O 1897-07-30 nr 190 - Joachim Hendrik Kromhout
23.  Deventer * NL-OV Deventer G 1841-03-16 nr 110 - Hendrika Bessem
24.  Deventer * NL-OV Deventer O 1915-02-25 nr 78 - Hendrika Bessem
25.  Angerlo * NL-GE Zevenaar G 1836-09-14 nr 32 - David Kromhout
26.  levenloos geboren
27.  Angerlo * NL-GE Zevenaar O 1838-10-26 nr 30 - levenloos geboren dochter Kromhout
28.  Zutphen * NL-GE Zutphen G 1840-01-17 nr 24 - Petronella Christina Kromhout
29.  Zutphen * NL-GE Zutphen T 1862-01-30 nr 8 - Johan Willem Constans Doijer & Petronella Christina Kromhout
30.  Roermond * NL-LI Roermond O 1907-02-13 nr 31 - Petronella Christina Kromhout
31.  Zutphen * NL-GE Zutphen T 1862-01-30 nr 8 - Johan Willem Constans Doijer & Petronella Christina Kromhout
32.  Zwolle * NL-OV Zwolle G 1829-03-17 nr 133 - Johan Willem Constans Doijer
33.  Roermond * NL-LI Roermond O 1908-06-20 nr 139 - Johan Willem Constans Doijer
34.  Angerlo * NL-GE Zevenaar G 1842-07-18 nr 28 - Elizabeth Kromhout
35.  Angerlo * NL-GE Zevenaar G 1843-09-[01] - [Elisabeth Kromhout]
36.  Den Haag * NL-ZH Den Haag T 1900-10-08 nr 1254 - Herman Karel Hardenberg & Geertruida Maria Petronella Aalbersberg
37.  Den Haag * NL-ZH Den Haag T 1900-11-15 nr 1445 - Joachim Hendrik Hardenberg & Elizabeth Hendrika Haanebeek
38.  Den Haag * NL-ZH Den Haag O 1919-06-26 nr 2640 = Elizabeth Kromhout
39.  Den Haag * NL-ZH Den Haag G 1836-11-01 nr 1728 = Hermanus Frederik Christiaan Hardenberg
40.  https://nl.wikipedia.org/wiki/Nieuw_Eykenduynen#H
41.  Den Haag * NL-ZH Den Haag G 1874-01-30 nr 306 - Herman Karel Hardenberg
42.  Den Haag * NL-ZH Den Haag G 1875-11-27 nr 3474 = Joachim Hendrik Hardenberg
43.  Den Haag * NL-ZH Den Haag O 1914-04-04 nr 1037 = Hermanus Frederik Christiaan Hardenberg
44.  Den Haag, Begraafplaats Nieuw Eik en Duinen * NL-ZH Den Haag B 1914-04-06 - [Hermanus Frederik Christiaan Hardenberg]
45.  Arnhem * NL-GE Arnhem T 1874-05-28 nr 155 - David Kromhout & Ariette Maria Varkevisser
46.  Haarlem * NL-NH Haarlem O 1902-03-03 nr 216 - Johan Willem Kromhout
47.  Halsteren * NL-NB Bergen op Zoom O 1927-10-24 nr 55 - David Kromhout
48.  Oud-Loosdrecht * NL-NH Wijdemeren G 1855-01-[26] - [Ariette Maria Varkevisser]
49.  Blaricum * NL-NH Blaricum O 1914-10-27 nr 22 - AriĆ«tte Maria Varkevisser
50.  Angerlo * NL-GE Zevenaar G 1847-10-30 nr 24 - levenloos geboren zoon Kromhout