JanMolenweg.nl Súdwest-Fryslân favorieten
persoonskaart versie 20.12.2022
Dieuwke (Riemersdr) Tresling
Nijland 1766 ‑ 1837 Oosthem
geen informatie over de grootouders van Dieuwke (Riemersdr) Tresling
vader
Riemer Tresling 1740 ‑ ?
moeder
NN NN 1755 ‑ ?
Dieuwke (Riemersdr) Tresling, geboren Nijland voor 9 maart 1766, 1  gedoopt * 9 maart 1766, 1  overleden Oosthem 15 mei 1837, 2  dochter van Riemer Tresling en NN NN,
 
trouwt Abbega 25 mei 1788 3  met Abe (Murkszn) Abma, geboren Wijckel 1762, 1  gedoopt Wijckel, [...] 9 januari 1762, 4  overleden Abbega 26 oktober 1826, 5  zoon van Murk (Freerkszn) Abma en Sjouk Epkes.
 
uit het huwelijk met Abe (Murkszn) Abma:
 
1. Murk (Abeszn) Abma, geboren Abbega 22 mei 1789, 6  gedoopt Abbega, [...] 14 juni 1789, 7  overleden * voor 27 december 1791. 1 
 
2. Teije (Abeszn) Abma, geboren Abbega 9 oktober 1790, 8  gedoopt Abbega, [...] 24 oktober 1790, 9  overleden * voor 1811. 1 
 
3. Murk (Abeszn) Abma, geboren Abbega 27 december 1791, 10  gedoopt Abbega, [...] 5 februari 1792, 11  overleden * voor 14 april 1796. 1 
 
4. Riemer (Abeszn) Abma, geboren Abbega 6 mei 1793, 12  gedoopt Westhem / Blauwhuis, [...] 20 mei 1793, 13  overleden * voor 18 april 1798. 1 
 
5. Sjoukje (Abesdr) Abma, geboren Abbega 31 augustus 1794, 14  gedoopt Abbega, [...] 21 september 1794, 15  overleden Abbega 5 september 1824, 16  trouwt IJlst 22 juni 1820 17  met Auke (Watzeszn) Bokma, geboren IJlst circa 1775, 18  overleden *, 1  zoon van Watze Sjoerds en Sytske Aukes.
 
6. Murk (Abeszn) Abma, geboren Abbega 14 april 1796, 19  gedoopt Oothem / Abbega, [...] 1 mei 1796, 20  overleden * voor 24 april 1803. 1 
 
7. Riemer (Abeszn) Abma, geboren Abbega 18 april 1798, 21  gedoopt Abbega, [...] 29 april 1798, 22  overleden * voor 16 november 1804. 1 
 
8. Beitske (Abesdr) Abma, geboren Abbega 5 juni 1799, 23  gedoopt Abbega, [...] 23 juni 1799, 24  overleden * voor 15 april 1808. 1 
 
9. Murk (Abeszn) Abma, geboren Abbega 24 april 1803, 25  gedoopt Abbega, [...] 1 mei 1803, 26  arbeider 1830, 27  overleden IJlst 11 december 1836, 28  trouwt Wymbritseradeel 15 november 1825 29  met Janke (Allesdr) van der Werf, geboren IJlst circa 1799, 30  zonder beroep 1830, 27  overleden Wymbritseradeel 30 november 1884, 31  dochter van Alle (Pieterszn) van der Werf en Geertje (Siebrensdr) Siebesma.
 
10. Riemer (Abeszn) Abma, geboren Abbega 16 november 1804, 32  gedoopt Abbega, [...] 25 november 1804, 33  overleden * voor 1811. 1 
 
11. Beitske (Abesdr) Abma, geboren Abbega 15 april 1808, 34  overleden Oosthem 7 april 1881. 35 
 
12. Riemke (Abesdr) Abma, geboren Abbega 28 juli 1815, 36  overleden *. 1 
 
1.  Uw feedback met eventuele correcties en/of aanvullingen wordt zeer gewaardeerd.
2.  Oosthem * NL-FR Súdwest-Fryslân O 1937-05-[15] - [Dieuwke Tresling]
3.  Abbega * NL-FR Súdwest-Fryslân T 1788-05-25 - [Abe Abma & Dieuwke Tresling]
4.  Wijckel, [...] * NL-FR De Friese Meren (De Fryske Marren) D 1762-01-09 - [Abe Abma]
5.  Abbega * NL-FR Súdwest-Fryslân O 1826-10-[26] - [Abe Abma]
6.  Abbega * NL-FR Súdwest-Fryslân G 1789-05-[22] - [Murk Abma]
7.  Abbega, [...] * NL-FR Súdwest-Fryslân D 1789-06-14 - [Murk Abma]
8.  Abbega * NL-FR Súdwest-Fryslân G 1790-10-[09] - [Teije Abma]
9.  Abbega, [...] * NL-FR Súdwest-Fryslân D 1790-10-24 - [Teije Abma]
10.  Abbega * NL-FR Súdwest-Fryslân G 1791-12-[27] - [Murk Abma]
11.  Abbega, [...] * NL-FR Súdwest-Fryslân D 1792-02-05 - [Murk Abma]
12.  Abbega * NL-FR Súdwest-Fryslân G 1793-05-[06] - [Riemer Abma]
13.  Westhem / Blauwhuis, [...] * NL-FR Súdwest-Fryslân D 1793-05-20 - [Riemer Abma]
14.  Abbega * NL-FR Súdwest-Fryslân G 1794-08-[31] - [Sjoukje Abma]
15.  Abbega, [...] * NL-FR Súdwest-Fryslân D 1794-09-21 - [Sjoukje Abma]
16.  Abbega * NL-FR Súdwest-Fryslân O 1824-09-07 nr 81 - Sjoukjen Abes Abma
17.  IJlst * NL-FR Súdwest-Fryslân T 1820-06-22 nr 4 - Auke Watzes Bokma & Sjoukjen Abes Abbema
18.  IJlst * NL-FR Súdwest-Fryslân G 1775 ? [Auke Bokma]
19.  Abbega * NL-FR Súdwest-Fryslân G 1796-04-[14] - [Murk Abma]
20.  Oothem / Abbega, [...] * NL-FR Súdwest-Fryslân D 1796-05-01 - [Murk Abma]
21.  Abbega * NL-FR Súdwest-Fryslân G 1798-04-[18] - [Riemer Abma]
22.  Abbega, [...] * NL-FR Súdwest-Fryslân D 1798-04-29 - [Riemer Abma]
23.  Abbega * NL-FR Súdwest-Fryslân G 1799-06-[05] - [Beitske Abma]
24.  Abbega, [...] * NL-FR Súdwest-Fryslân D 1799-06-23 - [Beitske Abma]
25.  Abbega * NL-FR Súdwest-Fryslân G 1803-04-[24] - [Murk Abes Abma]
26.  Abbega, [...] * NL-FR Súdwest-Fryslân D 1803-05-01 - [Murk Abes Abma]
27.  IJlst * NL-FR Súdwest-Fryslân G 1830-04-02 nr A14 = Abe Abma
28.  IJlst * NL-FR Súdwest-Fryslân O 1836-12-12 nr 23 - Murk Abes Abma
29.  Wymbritseradeel * NL-FR Súdwest-Fryslân T 1825-11-15 nr 52 - Murk Abes Abma & Janke Alles van der Werf
30.  IJlst * NL-FR Súdwest-Fryslân G 1799 ? [Janke Alles van der Werf]
31.  Wymbritseradeel * NL-FR Súdwest-Fryslân O 1884-12-01 nr 198 - Janke van der Werf
32.  Abbega * NL-FR Súdwest-Fryslân G 1804-11-[16] - [Riemer Abma]
33.  Abbega, [...] * NL-FR Súdwest-Fryslân D 1804-11-25 - [Riemer Abma]
34.  Abbega * NL-FR Súdwest-Fryslân G 1808-04-[15] - [Beitske Abma]
35.  Oosthem * NL-FR Súdwest-Fryslân O 1881-04-07 nr 95 - Beitske Abma
36.  Abbega * NL-FR Súdwest-Fryslân G 1815-07-29 nr 32 - Riemke Abma