JanMolenweg.nl
persoonskaart versie 20.12.2022
Geertje (Siebrensdr) Siebesma
* 1775 ‑ ? *
geen informatie over de grootouders van Geertje (Siebrensdr) Siebesma
vader
Siebren Siebesma 1750 ‑ ?
moeder
NN NN 1750 ‑ ?
Geertje (Siebrensdr) Siebesma, geboren * circa 1775, 1  overleden *, 1  dochter van Siebren Siebesma en NN NN,
 
trouwt * 1  met Alle (Pieterszn) van der Werf, geboren * circa 1775, 1  overleden *, 1  zoon van Pieter van der Werf en NN NN.
 
uit het huwelijk met Alle (Pieterszn) van der Werf:
 
Janke (Allesdr) van der Werf, geboren IJlst circa 1799, 2  zonder beroep 1830, 3  overleden Wymbritseradeel 30 november 1884, 4  trouwt Wymbritseradeel 15 november 1825 5  met Murk (Abeszn) Abma, geboren Abbega 24 april 1803, 6  gedoopt Abbega, [...] 1 mei 1803, 7  arbeider 1830, 3  overleden IJlst 11 december 1836, 8  zoon van Abe (Murkszn) Abma en Dieuwke (Riemersdr) Tresling.
 
1.  Uw feedback met eventuele correcties en/of aanvullingen wordt zeer gewaardeerd.
2.  IJlst * NL-FR Súdwest-Fryslân G 1799 ? [Janke Alles van der Werf]
3.  IJlst * NL-FR Súdwest-Fryslân G 1830-04-02 nr A14 = Abe Abma
4.  Wymbritseradeel * NL-FR Súdwest-Fryslân O 1884-12-01 nr 198 - Janke van der Werf
5.  Wymbritseradeel * NL-FR Súdwest-Fryslân T 1825-11-15 nr 52 - Murk Abes Abma & Janke Alles van der Werf
6.  Abbega * NL-FR Súdwest-Fryslân G 1803-04-[24] - [Murk Abes Abma]
7.  Abbega, [...] * NL-FR Súdwest-Fryslân D 1803-05-01 - [Murk Abes Abma]
8.  IJlst * NL-FR Súdwest-Fryslân O 1836-12-12 nr 23 - Murk Abes Abma