JanMolenweg.nl Dijk Leeuwarden favorieten
persoonskaart versie 20.12.2022
Pieter (Douweszn) van Dijk
Hempens 1839 ‑ ? *
grootouders aan vaderskant
Pieter (Douweszn) van Dijk ? ‑ ?
Trijntje Jans ? ‑ ?
grootouders aan moederskant
Anne Rientzes ? ‑ ?
Sytske (Sijesdr) Algera ? ‑ ?
vader
Douwe (Pieterszn) van Dijk 1806 ‑ ?
moeder
Gerbrig (Annesdr) van Wijngaarden 1802 ‑ ?
Pieter (Douweszn) van Dijk, geboren Hempens 3 september 1839, 1  zonder beroep 1898, 2  overleden *, 3  zoon van Douwe (Pieterszn) van Dijk en Gerbrig (Annesdr) van Wijngaarden,
 
trouwt Leeuwarderadeel 4 mei 1867 4  met Ymkje van Wijngaarden, geboren Wijtgaard 2 januari 1843, 5  zonder beroep 1898, 2  zonder beroep 1916, 6  overleden Huizum 30 januari 1916, 7  dochter van Sije (Anneszn) van Wijngaarden en Sytske (Sybrensdr) Wiarda.
 
uit het huwelijk met Ymkje van Wijngaarden:
 
1. Sjoukje van Dijk, geboren Scharnegoutum 12 maart 1870, 8  overleden *, 3  trouwt Leeuwarderadeel 1 juni 1897 9  met Hendrik Stap, geboren Haarlem 5 juli 1868, 10  overleden Zeist 3 mei 1951, 11  zoon van Jan Thomas Stap en Christina Elffers.
 
2. Jeltje van Dijk, geboren Scharnegoutum 29 mei 1871, 12  zonder beroep 1898, 2  overleden Leeuwarden 12 juli 1941, 13  trouwt Leeuwarden 19 juli 1898 2  met Hero Feddema, geboren Leeuwarden 5 februari 1869, 14  architect 1898, 2  overleden Leeuwarden 30 juli 1930, 15  zoon van Antonius Josephus Feddema en Maria van Belkum.
 
1.  Hempens * NL-FR Leeuwarden G 1839-09-04 nr 68 - Pieter van Dijk
2.  Leeuwarden * NL-FR Leeuwarden T 1898-07-19 nr 154 - Hero Feddema & Jeltje van Dijk
3.  Uw feedback met eventuele correcties en/of aanvullingen wordt zeer gewaardeerd.
4.  Leeuwarderadeel * NL-FR Leeuwarden T 1867-05-04 nr 16 - Pieter Douwes van Dijk & Ymkjen Sijes van Wijngaarden
5.  Wijtgaard * NL-FR Leeuwarden G 1843-01-04 - Ymkje van Wijngaarden
6.  Leeuwarderadeel * NL-FR Leeuwarden O 1916-01-31 nr 9 = Ymkje van Wijngaarden
7.  Huizum * NL-FR Leeuwarden O 1916-01-31 nr 9 = Ymkje van Wijngaarden
8.  Scharnegoutum * NL-FR Súdwest-Fryslân G 1870-03-14 nr 105 - Sjoukje van Dijk
9.  Leeuwarderadeel * NL-FR Leeuwarden T 1897-06-01 nr 53 - Hendrik Stap & Sjoukje van Dijk
10.  Haarlem * NL-NH Haarlem G 1868-07-07 nr 627 - Hendrik Stap
11.  Zeist * NL-UT Zeist O 1951-05-05 nr 223 - Hendrik Stap
12.  Scharnegoutum * NL-FR Súdwest-Fryslân G 1871-05-30 nr 183 - Jeltje van Dijk
13.  Leeuwarden * NL-FR Leeuwarden O 1941-07-14 nr 292 - Jeltje van Dijk
14.  Leeuwarden * NL-FR Leeuwarden G 1869-02-06 nr A-85 - Hero Feddema
15.  Leeuwarden * NL-FR Leeuwarden O 1930-07-31 nr A-421 - Hero Feddema