deellijsten Kleijburg Westvoorne fotoalbums kwartierstaten parentelen persoonskaarten plaatsgenoten tijdgenoten
JanMolenweg.nl
persoonskaart - versie 31.01.2022
Cent Leendert Kleijburg
Rockanje 1896 ‑ ? *
vader
Cent Kleijburg
1851 ‑ 1931
grootvader aan vaderskant
Jacob Kleijburg
1814 ‑ 1895
grootmoeder aan vaderskant
Lena Kruik
1822 ‑ 1906
moeder
Jaapje van de Polder
1860 ‑ 1943
grootvader aan moederskant
Leendert van de Polder
1829 ‑ 1917
grootmoeder aan moederskant
Maartje (Leendertsdr) Noordermeer
1836 ‑ 1913
Cent Leendert Kleijburg, geboren Rockanje 9 mei 1896,1 overleden *,2 zoon van Cent Kleijburg en Jaapje van de Polder,
 
trouwt Vierpolders 21 februari 19243 met Magdalena Barendrecht, geboren Vierpolders 27 december 1899,4 overleden *,2 dochter van Jan Barendrecht en Neeltje Buitendijk.
 
Klik op stramien voor informatie over de structuur van de bronverwijzingen of op geocodes voor de ISO-codes van landen en deelgebieden.
 
1.  Rockanje * NL-ZH Westvoorne G 1896-05-09 nr 27 = Cent Leendert Kleijburg
2.  Uw feedback met eventuele correcties en/of aanvullingen wordt zeer gewaardeerd.
3.  Vierpolders * NL-ZH Brielle T 1924-02-21 nr 1 - Cent Leendert Kleijburg & Magdalena Barendrecht
4.  Vierpolders * NL-ZH Brielle G 1899-12-27 nr 21 - Magdalena Barendrecht