deellijsten Brielle fotoalbums kwartierstaten parentelen persoonskaarten plaatsgenoten tijdgenoten
JanMolenweg.nl
persoonskaart - versie 31.01.2022
Magdalena Barendrecht
Vierpolders 1899 ‑ ? *
vader
Jan Barendrecht
1869 ‑ ?
grootvader aan vaderskant
Arij Barendregt
1823 ‑ 1903
grootmoeder aan vaderskant
Magdalena Westdijk
1833 ‑ ?
moeder
Neeltje Buitendijk
1869 ‑ ?
grootvader aan moederskant
Jan Buitendijk
? ‑ ?
grootmoeder aan moederskant
Jaapje den Ouden
? ‑ ?
Magdalena Barendrecht, geboren Vierpolders 27 december 1899,1 overleden *,2 dochter van Jan Barendrecht en Neeltje Buitendijk,
 
trouwt Vierpolders 21 februari 19243 met Cent Leendert Kleijburg, geboren Rockanje 9 mei 1896,4 overleden *,2 zoon van Cent Kleijburg en Jaapje van de Polder.
 
Klik op stramien voor informatie over de structuur van de bronverwijzingen of op geocodes voor de ISO-codes van landen en deelgebieden.
 
1.  Vierpolders * NL-ZH Brielle G 1899-12-27 nr 21 - Magdalena Barendrecht
2.  Uw feedback met eventuele correcties en/of aanvullingen wordt zeer gewaardeerd.
3.  Vierpolders * NL-ZH Brielle T 1924-02-21 nr 1 - Cent Leendert Kleijburg & Magdalena Barendrecht
4.  Rockanje * NL-ZH Westvoorne G 1896-05-09 nr 27 = Cent Leendert Kleijburg