JanMolenweg.nl Arnhem favorieten
persoonskaart versie 20.12.2022
Hermina Hendrika Lubarta Duijtshoff
Arnhem 1846 ‑ 1846 Arnhem
grootouders aan vaderskant
Gerrit Jan Duijtshoff 1772 ‑ 1854
Hermina Hueterman 1786 ‑ 1864
grootouders aan moederskant
Martinus van der Horst 1784 ‑ 1847
Anna Maria Jacobs 1787 ‑ 1864
vader
Willem Duijtshoff 1812 ‑ 1889
moeder
Gerarda van der Horst 1823 ‑ 1869
Hermina Hendrika Lubarta Duijtshoff, geboren Arnhem 7 november 1846, 1  overleden Arnhem 14 december 1846, 2  dochter van Willem Duijtshoff en Gerarda van der Horst.
 
1.  Arnhem * NL-GE Arnhem G 1846-11-09 nr 512 - Hermina Hendrika Lubarta Duijtshoff
2.  Arnhem * NL-GE Arnhem O 1846-12-16 nr 519 - Hermina Hendrica Luberta Duijtshoff