deellijsten Leeuwarden fotoalbums kwartierstaten parentelen persoonskaarten plaatsgenoten tijdgenoten
JanMolenweg.nl
persoonskaart - versie 20.12.2021
Jaaike Maria Adriani
Leeuwarden 1865 ‑ 1922 Hilversum
vader
Hermannus Adriani
1839 ‑ 1923
grootvader aan vaderskant
Bernardus Adriani
1804 ‑ 1895
grootmoeder aan vaderskant
Doetje Covee
1803 ‑ 1859
moeder
Sjoukje Fellinga
1842 ‑ 1913
grootvader aan moederskant
Franciskus (Baviuszn) Fellinga
1812 ‑ 1890
grootmoeder aan moederskant
Jaaike (Bouwesdr) van Dijk
1814 ‑ 1905
Jaaike Maria Adriani, geboren Leeuwarden 23 januari 1865,1 overleden Hilversum 21 december 1922,2 dochter van Hermannus Adriani en Sjoukje Fellinga,
 
trouwt Leeuwarden 25 februari 18963 met Anton Hendrik Pieter Reijdon, geboren Amsterdam 19 augustus 1863,4 handelsbediende 1896,3 bankbediende 1929,5 kantoorbediende 1929,6 overleden *,7 zoon van Hendrik Anthonius Reijdon en Hendrika Christina Roelofsz; hij hertrouwt Amsterdam 10 oktober 19296 met Maria Angeneta Bartelsman.
 
uit het huwelijk met Anton Hendrik Pieter Reijdon:
 
Henriette Christine Reijdon, geboren Hilversum circa 1907,8 overleden *,7 trouwt Amsterdam 21 maart 19295 (door echtscheiding ontbonden 15 januari 1932) met Henri Heijting, geboren Amsterdam 14 april 1904,9 analist 1929,5 overleden *,7 zoon van Johannes Heijting en Clarissa Elisabeth Kok.
 
Klik op stramien voor informatie over de structuur van de bronverwijzingen of op geocodes voor de ISO-codes van landen en deelgebieden.
 
1.  Leeuwarden * NL-FR Leeuwarden G 1865-01-24 nr 56 - Jaaike Maria Adriani
2.  Hilversum * NL-NH Hilversum O 1922-12-22 nr 384 - Jaaike Maria Adriani
3.  Leeuwarden * NL-FR Leeuwarden T 1896-02-25 nr 22 - Anton Hendrik Pieter Reydon & Jaaike Maria Adriani
4.  Amsterdam * NL-NH Amsterdam G 1863-08-[19] - [Anton Hendrik Pieter Reijdon]
5.  Amsterdam * NL-NH Amsterdam T 1929-03-21 reg 4A fol 19v - Henri Heijting & Henriette Christine Reijdon
6.  Amsterdam * NL-NH Amsterdam T 1929-10-10 reg 2F fol 28 - Anton Hendrik Pieter Reijdon & Maria Angeneta Bartelsman
7.  Uw feedback met eventuele correcties en/of aanvullingen wordt zeer gewaardeerd.
8.  Hilversum * NL-NH Hilversum G 1907 ? [Henriette Christine Reijdon]
9.  Amsterdam * NL-NH Amsterdam G 1904-04-[14] - [Henri Heijting]