JanMolenweg.nl Leeuwarden favorieten
persoonskaart versie 20.12.2022
Jaaike Maria Adriani
Leeuwarden 1865 ‑ 1922 Hilversum
grootouders aan vaderskant
Bernardus Adriani 1804 ‑ 1895
Doetje Covee 1803 ‑ 1859
grootouders aan moederskant
Franciskus (Baviuszn) Fellinga 1812 ‑ 1890
Jaaike (Bouwesdr) van Dijk 1814 ‑ 1905
vader
Hermannus Adriani 1839 ‑ 1923
moeder
Sjoukje Fellinga 1842 ‑ 1913
Jaaike Maria Adriani, geboren Leeuwarden 23 januari 1865, 1  overleden Hilversum 21 december 1922, 2  dochter van Hermannus Adriani en Sjoukje Fellinga,
 
trouwt Leeuwarden 25 februari 1896 3  met Anton Hendrik Pieter Reijdon, geboren Amsterdam 19 augustus 1863, 4  handelsbediende 1896, 3  bankbediende 1929, 5  kantoorbediende 1929, 6  overleden *, 7  zoon van Hendrik Anthonius Reijdon en Hendrika Christina Roelofsz; hij hertrouwt Amsterdam 10 oktober 1929 6  met Maria Angeneta Bartelsman.
 
uit het huwelijk met Anton Hendrik Pieter Reijdon:
 
Henriette Christine Reijdon, geboren Hilversum circa 1907, 8  overleden *, 7  trouwt Amsterdam 21 maart 1929 5  (door echtscheiding ontbonden 15 januari 1932) met Henri Heijting, geboren Amsterdam 14 april 1904, 9  analist 1929, 5  overleden *, 7  zoon van Johannes Heijting en Clarissa Elisabeth Kok.
 
1.  Leeuwarden * NL-FR Leeuwarden G 1865-01-24 nr 56 - Jaaike Maria Adriani
2.  Hilversum * NL-NH Hilversum O 1922-12-22 nr 384 - Jaaike Maria Adriani
3.  Leeuwarden * NL-FR Leeuwarden T 1896-02-25 nr 22 - Anton Hendrik Pieter Reydon & Jaaike Maria Adriani
4.  Amsterdam * NL-NH Amsterdam G 1863-08-[19] - [Anton Hendrik Pieter Reijdon]
5.  Amsterdam * NL-NH Amsterdam T 1929-03-21 reg 4A fol 19v - Henri Heijting & Henriette Christine Reijdon
6.  Amsterdam * NL-NH Amsterdam T 1929-10-10 reg 2F fol 28 - Anton Hendrik Pieter Reijdon & Maria Angeneta Bartelsman
7.  Uw feedback met eventuele correcties en/of aanvullingen wordt zeer gewaardeerd.
8.  Hilversum * NL-NH Hilversum G 1907 ? [Henriette Christine Reijdon]
9.  Amsterdam * NL-NH Amsterdam G 1904-04-[14] - [Henri Heijting]