deellijsten Amsterdam fotoalbums kwartierstaten parentelen persoonskaarten plaatsgenoten tijdgenoten
JanMolenweg.nl
persoonskaart - versie 20.12.2021
Maria Angeneta Bartelsman
Amsterdam 1883 ‑ ? *
vader
Hendrik Lourens Bartelsman
1840 ‑ 1927
grootvader aan vaderskant
Georg Fredrik Bartelsman
1805 ‑ ?
grootmoeder aan vaderskant
Maria Angenesa Frediker
1801 ‑ 1876
moeder
Jacoba Maria Elisabeth Geerlofs
1844 ‑ 1905
grootvader aan moederskant
Johannes Geerlofs
1802 ‑ ?
grootmoeder aan moederskant
Henrietta Catharina Donk
1809 ‑ ?
Maria Angeneta Bartelsman, geboren Amsterdam 20 februari 1883,1 overleden *,2 dochter van Hendrik Lourens Bartelsman en Jacoba Maria Elisabeth Geerlofs,
 
trouwt Amsterdam 10 oktober 19293 met Anton Hendrik Pieter Reijdon, geboren Amsterdam 19 augustus 1863,4 handelsbediende 1896,5 bankbediende 1929,6 kantoorbediende 1929,3 overleden *,2 zoon van Hendrik Anthonius Reijdon en Hendrika Christina Roelofsz en weduwnaar van Jaaike Maria Adriani.
 
Klik op stramien voor informatie over de structuur van de bronverwijzingen of op geocodes voor de ISO-codes van landen en deelgebieden.
 
1.  Amsterdam * NL-NH Amsterdam G 1883-02-[20] - [Maria Angeneta Bartelsman]
2.  Uw feedback met eventuele correcties en/of aanvullingen wordt zeer gewaardeerd.
3.  Amsterdam * NL-NH Amsterdam T 1929-10-10 reg 2F fol 28 - Anton Hendrik Pieter Reijdon & Maria Angeneta Bartelsman
4.  Amsterdam * NL-NH Amsterdam G 1863-08-[19] - [Anton Hendrik Pieter Reijdon]
5.  Leeuwarden * NL-FR Leeuwarden T 1896-02-25 nr 22 - Anton Hendrik Pieter Reydon & Jaaike Maria Adriani
6.  Amsterdam * NL-NH Amsterdam T 1929-03-21 reg 4A fol 19v - Henri Heijting & Henriette Christine Reijdon