deellijsten Amsterdam fotoalbums kwartierstaten parentelen persoonskaarten plaatsgenoten tijdgenoten
JanMolenweg.nl
persoonskaart - versie 31.01.2022
Jacoba Maria Elisabeth Geerlofs
Amsterdam 1844 ‑ 1905 *
vader
Johannes Geerlofs
1802 ‑ ?
grootvader aan vaderskant
Johannes Geerlofs
1773 ‑ 1851
grootmoeder aan vaderskant
Johanna Jacoba Haverkamp
1777 ‑ 1857
moeder
Henrietta Catharina Donk
1809 ‑ ?
grootvader aan moederskant
Petrus Donk
1785 ‑ ?
grootmoeder aan moederskant
Catharina Roos
1785 ‑ ?
Jacoba Maria Elisabeth Geerlofs, geboren Amsterdam 5 februari 1844,1 overleden * 1905,2 begraven Amsterdam, Begraafplaats Huis te Vraag 15 april 1905,3 dochter van Johannes Geerlofs en Henrietta Catharina Donk,
 
trouwt Amsterdam 23 november 18714 met Hendrik Lourens Bartelsman, geboren Amsterdam 2 augustus 1840,5 koperslager 1871,4 overleden Amsterdam 29 juni 1927,6 begraven Amsterdam, Begraafplaats Huis te Vraag 4 juli 1927,7 zoon van Georg Fredrik Bartelsman en Maria Angenesa Frediker.
 
uit het huwelijk met Hendrik Lourens Bartelsman:
 
Maria Angeneta Bartelsman, geboren Amsterdam 20 februari 1883,8 overleden *,2 trouwt Amsterdam 10 oktober 19299 met Anton Hendrik Pieter Reijdon, geboren Amsterdam 19 augustus 1863,10 handelsbediende 1896,11 bankbediende 1929,12 kantoorbediende 1929,9 overleden *,2 zoon van Hendrik Anthonius Reijdon en Hendrika Christina Roelofsz en weduwnaar van Jaaike Maria Adriani.
 
Klik op stramien voor informatie over de structuur van de bronverwijzingen of op geocodes voor de ISO-codes van landen en deelgebieden.
 
1.  Amsterdam * NL-NH Amsterdam G 1844-02-[05] - [Jacoba Maria Elisabeth Geerlofs]
2.  Uw feedback met eventuele correcties en/of aanvullingen wordt zeer gewaardeerd.
3.  Amsterdam, Begraafplaats Huis te Vraag * NL-NH Amsterdam B 19045-04-15 - [Jacoba Maria Elisabeth Geerlofs]
4.  Amsterdam * NL-NH Amsterdam T 1871-11-23 reg 11 fol 62 - Hendrik Lourens Bartelsman & Jacoba Maria Elisabeth Geerlofs
5.  Amsterdam * NL-NH Amsterdam G 1840-08-[02] - [Hendrik Lourens Bartelsman]
6.  Amsterdam * NL-NH Amsterdam O 1927-06-[29] - [Hendrik Lourens Bartelsman]
7.  Amsterdam, Begraafplaats Huis te Vraag * NL-NH Amsterdam B 1927-07-04 - [Hendrik Lourens Bartelsman]
8.  Amsterdam * NL-NH Amsterdam G 1883-02-[20] - [Maria Angeneta Bartelsman]
9.  Amsterdam * NL-NH Amsterdam T 1929-10-10 reg 2F fol 28 - Anton Hendrik Pieter Reijdon & Maria Angeneta Bartelsman
10.  Amsterdam * NL-NH Amsterdam G 1863-08-[19] - [Anton Hendrik Pieter Reijdon]
11.  Leeuwarden * NL-FR Leeuwarden T 1896-02-25 nr 22 - Anton Hendrik Pieter Reydon & Jaaike Maria Adriani
12.  Amsterdam * NL-NH Amsterdam T 1929-03-21 reg 4A fol 19v - Henri Heijting & Henriette Christine Reijdon