JanMolenweg.nl Amsterdam favorieten
persoonskaart versie 20.12.2022
Adriana Sophia Geerlofs
Amsterdam 1879 ‑ 1958 Tiel
grootouders aan vaderskant
Johannes Geerlofs 1802 ‑ ?
Henrietta Catharina Donk 1809 ‑ ?
grootouders aan moederskant
Henricus Schalekamp 1815 ‑ 1906
Aariaantje Clausen 1820 ‑ 1899
vader
Johannes Jacobus Geerlofs 1839 ‑ 1891
moeder
Alida Willemina Sophia Schalekamp 1849 ‑ 1920
Adriana Sophia Geerlofs, geboren Amsterdam 19 december 1879, 1  overleden Tiel 28 september 1958, 2  begraven Bilthoven, Begraafplaats Den en Rust september 1958, 3  dochter van Johannes Jacobus Geerlofs en Alida Willemina Sophia Schalekamp,
 
trouwt Amsterdam 28 augustus 1902 4  met Johan Antonij Barrau, geboren Oisterwijk 3 april 1873, 5  -, 6  leeraar aan eene Hoogere Burgerschool 1899, 7  leeraar aan de H.B. School te Dordrecht 1900, 8  leraar 1902, 4  promotie aan de Universiteit van Amsterdam bij D.J. Korteweg op het proefschrift "Bijdragen tot de theorie der configuraties" 1907, hoogleeraar aan de Technische Hoogeschool 1909, 9  hoogleraar aan de Technische Hogeschool te Delft 1909, hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen met als leeropdracht "analytische-, beschrijvende- en hogere meetkunde" 1913, 10  rector magnificus van de Rijksuniversiteit te Groningen 1925, 10  hoogleeraar 1926, 11  gewoon hoogleraar aan de Rijksuniversiteit te Utrecht met als leeropdracht "de synthetische en analytische, de beschrijvende en differentiaal meetkunde" 1928, 12  overleden Utrecht 8 januari 1953, 13  begraven Bilthoven, Begraafplaats Den en Rust 12 januari 1953, 14  zoon van Hendrik David Barrau en Annette Geertruida Proos en weduwnaar van Henriette Catharina Geerlofs.
 
uit het huwelijk met Johan Antonij Barrau:
 
1. Henriette Catharina Barrau, geboren Amsterdam 22 juni 1903, 15  overleden * 20 mei 1987. 16 
 
2. Annette Geertruida Barrau, geboren Amsterdam 7 oktober 1904, 17  overleden *, 16  trouwt Groningen 2 juli 1926 11  met Willem Jan Rudolph Lanzing, geboren Tumahi 22 februari 1902, 18  ingenieur 1926, 11  overleden Fort de Kock 20 oktober 1943, 19  zoon van Willem Jan Rudolph Lanzing en Johanna Christina Maurenbrecher.
 
3. naamloos Barrau, geboren Delft 31 augustus 1909, 20  overleden Delft 31 augustus 1909. 9 
 
4. Betsy Barrau, geboren Delft 29 mei 1911, 21  overleden *, 16  trouwt Utrecht 17 november 1932 22  met Eduard Johan Hoekstra, geboren Amsterdam 3 april 1912, 23  overleden *, 16  zoon van Hijlke (Eesgeszn) Hoekstra en Cornelia Kuipers.
 
5. Alida Barrau, geboren Den Haag 5 augustus 1913, 24  overleden *, 16  trouwt Utrecht 6 april 1939 25  met Hidde Manhoudt, geboren Amsterdam 5 augustus 1912, 26  overleden *, 16  zoon van Hidde Manhoudt en Johanna Jacoba Geerlofs.
 
6. Henri Barrau, geboren Groningen 15 juli 1918, 27  overleden Rhenen 26 januari 2007. 28 
 
1.  Amsterdam * NL-NH Amsterdam G 1879-12-[19] - [Adriana Sophia Geerlofs]
2.  Tiel * NL-GE Tiel O 1958-09-30 nr 190 - Adriana Sophia Geerlofs
3.  Bilthoven, Begraafplaats Den en Rust * NL-UT De Bilt B 1958-09-** - [Adriana Sophia Geerlofs]
4.  Amsterdam * NL-NH Amsterdam T 1902-08-28 reg 30 fol 43 - Johan Antonij Barrau & Adriana Sophia Geerlofs
5.  Oisterwijk * NL-NB Oisterwijk G 1873-04-03 nr 18 - Johan Antonij Barrau
7.  Rotterdam * NL-ZH Rotterdam T 1899-07-20 nr 1257 = Johan Antonij Barrau & Henriette Catharina Geerlofs
9.  Delft * NL-ZH Delft O 1909-09-01 nr 316 - levenloos geboren zoon Barrau
11.  Groningen * NL-GR Groningen T 1926-07-02 nr 397 - Willem Jan Rudolph Lanzing & Annette Geertruida Barrau
13.  Utrecht * NL-UT Utrecht O 1953-01-09 nr 49 - Johan Antonij Barrau
14.  Bilthoven, Begraafplaats Den en Rust * NL-UT De Bilt B 1953-01-12 - [Johan Antonij Barrau]
15.  Amsterdam * NL-NH Amsterdam G 1903-06-[22] - [Henriette Catharina Barrau]
16.  Uw feedback met eventuele correcties en/of aanvullingen wordt zeer gewaardeerd.
17.  Amsterdam * NL-NH Amsterdam G 1904-10-[07] - [Annette Geertruida Barrau]
18.  Tumahi * ID-KB Tumahi G 1902-02-[22] - [Willem Jan Rudolph Lanzing]
19.  Fort de Kock * ID-SB Bukittinggi O 1943-10-[20] - [Willem Jan Rudolph Lanzing]
20.  levenloos geboren
21.  Delft * NL-ZH Delft G 1911-05-[29] - [Betsy Barrau]
22.  Utrecht * NL-UT Utrecht T 1932-11-17 nr 1055 - Eduard Johan Hoekstra & Betsy Barrau
23.  Amsterdam * NL-NH Amsterdam G 1912-04-[03] - [Eduard Johan Hoekstra]
24.  Den Haag * NL-ZH Den Haag G 1913-08-[05] - [Alida Barrau]
25.  Utrecht * NL-UT Utrecht T 1939-04-06 nr 293 - Hidde Manhoudt & Alida Barrau
26.  Amsterdam * NL-NH Amsterdam G 1912-08-[05] - [Hidde Manhoudt]
27.  Groningen * NL-GR Groningen G 1918-07-[15] - [Henri Barrau]
28.  Rhenen * NL-UT Rhenen O 2007-01-[26] - [Henri Barrau]