deellijsten Amsterdam fotoalbums kwartierstaten parentelen persoonskaarten plaatsgenoten tijdgenoten
JanMolenweg.nl
persoonskaart - versie 31.01.2022
Johannes Jacobus Geerlofs
Amsterdam 1839 ‑ 1891 Baarn
vader
Johannes Geerlofs
1802 ‑ ?
grootvader aan vaderskant
Johannes Geerlofs
1773 ‑ 1851
grootmoeder aan vaderskant
Johanna Jacoba Haverkamp
1777 ‑ 1857
moeder
Henrietta Catharina Donk
1809 ‑ ?
grootvader aan moederskant
Petrus Donk
1785 ‑ ?
grootmoeder aan moederskant
Catharina Roos
1785 ‑ ?
Johannes Jacobus Geerlofs, geboren Amsterdam 21 mei 1839,1 winkelier 1871,2 kruidenier 1878,3 winkelier 1883,4 overleden Baarn 26 maart 1891,5 begraven Baarn, Oude Algemene Begraafplaats Berkenweg 31 maart 1891,6 zoon van Johannes Geerlofs en Henrietta Catharina Donk,
 
trouwt (1) Amsterdam 25 mei 18712 met Anna Gesina Geertruijda van Dijk, geboren Amsterdam 17 maart 1840,7 gedoopt Amsterdam, Zuiderkerk 5 april 1840,8 overleden * 18 december 1877,9 dochter van Gerrit Coesijn van Dijk en Lijsebeth Visman;
 
trouwt (2) Amsterdam 21 november 18783 met Alida Willemina Sophia Schalekamp, geboren Amsterdam 27 februari 1849,10 zonder beroep 1883,4 overleden Amsterdam 22 februari 1920,11 begraven Baarn, Algemeene Begraafplaats 26 februari 1920,12 dochter van Henricus Schalekamp en Aariaantje Clausen.
 
uit het huwelijk met Anna Gesina Geertruijda van Dijk:
 
1. Lisebet Geerlofs, geboren Amsterdam 15 februari 1873,13 overleden Driebergen-Rijsenburg 11 augustus 1945,14 begraven Driebergen-Rijsenburg, Nieuwe Algemene Begraafplaats augustus 1945.15
 
2. Henriette Catharina Geerlofs, geboren Amsterdam 16 januari 1874,16 overleden Driebergen 7 december 1942,17 begraven Driebergen-Rijsenburg, Nieuwe Algemene Begraafplaats december 1942.18
 
3. Gerrit Geerlofs, geboren Amsterdam 31 maart 1876,19 overleden Amsterdam 23 december 1876.20
 
 
uit het huwelijk met Alida Willemina Sophia Schalekamp:
 
4. Adriana Sophia Geerlofs, geboren Amsterdam 19 december 1879,21 overleden Tiel 28 september 1958,22 begraven Bilthoven, Begraafplaats Den en Rust september 1958,23 trouwt Amsterdam 28 augustus 190224 met Johan Antonij Barrau, geboren Oisterwijk 3 april 1873,25 -,26 leeraar aan eene Hoogere Burgerschool 1899,27 leeraar aan de H.B. School te Dordrecht 1900,28 leraar 1902,24 promotie aan de Universiteit van Amsterdam bij D.J. Korteweg op het proefschrift "Bijdragen tot de theorie der configuraties" 1907, hoogleeraar aan de Technische Hoogeschool 1909,29 hoogleraar aan de Technische Hogeschool te Delft 1909, hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen met als leeropdracht "analytische-, beschrijvende- en hogere meetkunde" 1913,30 rector magnificus van de Rijksuniversiteit te Groningen 1925,30 hoogleeraar 1926,31 gewoon hoogleraar aan de Rijksuniversiteit te Utrecht met als leeropdracht "de synthetische en analytische, de beschrijvende en differentiaal meetkunde" 1928,32 overleden Utrecht 8 januari 1953,33 begraven Bilthoven, Begraafplaats Den en Rust 12 januari 1953,34 zoon van Hendrik David Barrau en Annette Geertruida Proos en weduwnaar van Henriette Catharina Geerlofs.
 
5. Johanna Jacoba Geerlofs, geboren Haarlem 27 februari 1883,4 overleden * 15 februari 1953,9 trouwt Amsterdam 18 mei 191135 met Hidde Manhoudt, geboren Amsterdam 18 september 1884,36 boekhouder-correspondent 1911,35 overleden * 27 november 1955,9 zoon van Hendrik Willem Manhoudt en Anna Meekhof.
 
Klik op stramien voor informatie over de structuur van de bronverwijzingen of op geocodes voor de ISO-codes van landen en deelgebieden.
 
1.  Amsterdam * NL-NH Amsterdam G 1839-05-[21] - [Johannes Jacobus Geerlofs]
2.  Amsterdam * NL-NH Amsterdam T 1871-05-25 reg 4 fol 87v - Johannes Jacobus Geerlofs & Anna Gesina Geertruida van Dijk
3.  Amsterdam * NL-NH Amsterdam T 1878-11-21 reg 24 fol 21v - Johannes Jacobus Geerlofs & Alida Willemina Sophia Schalekamp
4.  Haarlem * NL-NH Haarlem G 1883-02-28 nr 284 = Johanna Jacoba Geerlofs
5.  Baarn * NL-UT Baarn O 1891-03-28 nr 36 - Johannes Jacobus Geerlofs
6.  Baarn, Oude Algemene Begraafplaats Berkenweg * NL Baarn B 1891-03-31 - [Johannes Jacobus Geerlofs]
7.  Amsterdam * NL-NH Amsterdam G 1840-03-[17] - [Anna Gesina Geertruijda van Dijk]
8.  Amsterdam, Zuiderkerk * NL-NH Amsterdam D 1840-04-05 - [Anna Gesina Geertruijda van Dijk]
9.  Uw feedback met eventuele correcties en/of aanvullingen wordt zeer gewaardeerd.
10.  Amsterdam * NL-NH Amsterdam G 1849-02-[27] - [Alida Willemina Sophia Schalekamp]
11.  Amsterdam * NL-NH Amsterdam O 1920-02-[22] - [Alida Willemina Sophia Schalekamp]
12.  Baarn, Algemeene Begraafplaats * NL-UT Baarn B 1920-02-26 - [Alida Willemina Sophia Schalekamp]
13.  Amsterdam * NL-NH Amsterdam G 1873-02-[15] - [Lisebet Geerlofs]
14.  Driebergen-Rijsenburg * NL-UT Utrechtse Heuvelrug O 1945-08-11 nr 155 - Lisebet Geerlofs
15.  Driebergen-Rijsenburg, Nieuwe Algemene Begraafplaats * NL-UT Utrechtse Heuvelrug B 1945-08-** - [Liesbet Geerlofs]
16.  Amsterdam * NL-NH Amsterdam G 1874-01-[16] - [Henriette Catharina Geerlofs]
17.  Driebergen * NL-UT Utrechtse Heuvelrug O 1942-12-08 nr 122 - HenriĆ«tte Catharina Geerlofs
18.  Driebergen-Rijsenburg, Nieuwe Algemene Begraafplaats * NL-UT Utrechtse Heuvelrug B 1942-12-** - [Henriette Catharina Geerlofs]
19.  Amsterdam * NL-NH Amsterdam G 1876-03-[31] - [Gerrit Geerlofs]
20.  Amsterdam * NL-NH Amsterdam O 1876-12-[23] - [Gerrit Geerlofs]
21.  Amsterdam * NL-NH Amsterdam G 1879-12-[19] - [Adriana Sophia Geerlofs]
22.  Tiel * NL-GE Tiel O 1958-09-30 nr 190 - Adriana Sophia Geerlofs
23.  Bilthoven, Begraafplaats Den en Rust * NL-UT De Bilt B 1958-09-** - [Adriana Sophia Geerlofs]
24.  Amsterdam * NL-NH Amsterdam T 1902-08-28 reg 30 fol 43 - Johan Antonij Barrau & Adriana Sophia Geerlofs
25.  Oisterwijk * NL-NB Oisterwijk G 1873-04-03 nr 18 - Johan Antonij Barrau
27.  Rotterdam * NL-ZH Rotterdam T 1899-07-20 nr 1257 = Johan Antonij Barrau & Henriette Catharina Geerlofs
29.  Delft * NL-ZH Delft O 1909-09-01 nr 316 - levenloos geboren zoon Barrau
31.  Groningen * NL-GR Groningen T 1926-07-02 nr 397 - Willem Jan Rudolph Lanzing & Annette Geertruida Barrau
33.  Utrecht * NL-UT Utrecht O 1953-01-09 nr 49 - Johan Antonij Barrau
34.  Bilthoven, Begraafplaats Den en Rust * NL-UT De Bilt B 1953-01-12 - [Johan Antonij Barrau]
35.  Amsterdam * NL-NH Amsterdam T 1911-05-18 reg 2C fol 10 - Hidde Manhoudt & Johanna Jacoba Geerlofs
36.  Amsterdam * NL-NH Amsterdam G 1884-09-[18] - [Hidde Manhoudt]