startpagina   info & tips   e-mail feedback
  deellijsten   fotoalbums   kwartierstaten   parentelen   persoonskaarten   plaatsgenoten   tijdgenoten
JanMolenweg.nl Amsterdam
 persoonskaart 
Alida Willemina Sophia Schalekamp
Amsterdam 1849 ‑ 1920 Amsterdam
vader
Henricus Schalekamp
1815 ‑ 1906
grootvader aan vaderskant
Johannes Philip Schalekamp
1780 ‑ 1832
grootmoeder aan vaderskant
Alida Wilhelmina Preijer
1788 ‑ 1848
moeder
Aariaantje Clausen
1820 ‑ 1899
grootvader aan moederskant
Erich Clausen
1782 ‑ ?
grootmoeder aan moederskant
Dirkje van den Heuvel
1793 ‑ ?
Alida Willemina Sophia Schalekamp, geboren Amsterdam 27 februari 1849,1 zonder beroep 1883,2 overleden Amsterdam 22 februari 1920,3 begraven Baarn, Algemeene Begraafplaats 26 februari 1920,4 dochter van Henricus Schalekamp en Aariaantje Clausen,
•  trouwt Amsterdam 21 november 18785 met Johannes Jacobus Geerlofs, geboren Amsterdam 21 mei 1839,6 winkelier 1871,7 kruidenier 1878,5 winkelier 1883,2 overleden Baarn 26 maart 1891,8 begraven Baarn, Oude Algemene Begraafplaats Berkenweg 31 maart 1891,9 zoon van Johannes Geerlofs en Henrietta Catharina Donk en weduwnaar van Anna Gesina Geertruijda van Dijk.
•  uit dit huwelijk:
1. Adriana Sophia Geerlofs, geboren Amsterdam 19 december 1879,10 overleden Tiel 28 september 1958,11 begraven Bilthoven, Begraafplaats Den en Rust september 1958,12 trouwt Amsterdam 28 augustus 190213 met Johan Antonij Barrau, geboren Oisterwijk 3 april 1873,14 -,15 leeraar aan eene Hoogere Burgerschool 1899,16 leeraar aan de H.B. School te Dordrecht 1900,17 leraar 1902,13 promotie aan de Universiteit van Amsterdam bij D.J. Korteweg op het proefschrift "Bijdragen tot de theorie der configuraties" 1907, hoogleeraar aan de Technische Hoogeschool 1909,18 hoogleraar aan de Technische Hogeschool te Delft 1909, hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen met als leeropdracht "analytische-, beschrijvende- en hogere meetkunde" 1913,19 rector magnificus van de Rijksuniversiteit te Groningen 1925,19 hoogleeraar 1926,20 gewoon hoogleraar aan de Rijksuniversiteit te Utrecht met als leeropdracht "de synthetische en analytische, de beschrijvende en differentiaal meetkunde" 1928,21 overleden Utrecht 8 januari 1953,22 begraven Bilthoven, Begraafplaats Den en Rust 12 januari 1953,23 zoon van Hendrik David Barrau en Annette Geertruida Proos en weduwnaar van Henriette Catharina Geerlofs.
2. Johanna Jacoba Geerlofs, geboren Haarlem 27 februari 1883,2 overleden * 15 februari 1953,24 trouwt Amsterdam 18 mei 191125 met Hidde Manhoudt, geboren Amsterdam 18 september 1884,26 boekhouder-correspondent 1911,25 overleden * 27 november 1955,24 zoon van Hendrik Willem Manhoudt en Anna Meekhof.
Klik op stramien voor informatie over de bronverwijzingen of op geocodes voor de ISO-codes voor landen en deelgebieden.
1.  Amsterdam * NL-NH Amsterdam G 1849-02-[27] - [Alida Willemina Sophia Schalekamp]
2.  Haarlem * NL-NH Haarlem G 1883-02-28 nr 284 = Johanna Jacoba Geerlofs
3.  Amsterdam * NL-NH Amsterdam O 1920-02-[22] - [Alida Willemina Sophia Schalekamp]
4.  Baarn, Algemeene Begraafplaats * NL-UT Baarn B 1920-02-26 - [Alida Willemina Sophia Schalekamp]
5.  Amsterdam * NL-NH Amsterdam T 1878-11-21 reg 24 fol 21v - Johannes Jacobus Geerlofs & Alida Willemina Sophia Schalekamp
6.  Amsterdam * NL-NH Amsterdam G 1839-05-[21] - [Johannes Jacobus Geerlofs]
7.  Amsterdam * NL-NH Amsterdam T 1871-05-25 reg 4 fol 87v - Johannes Jacobus Geerlofs & Anna Gesina Geertruida van Dijk
8.  Baarn * NL-UT Baarn O 1891-03-28 nr 36 - Johannes Jacobus Geerlofs
9.  Baarn, Oude Algemene Begraafplaats Berkenweg * NL Baarn B 1891-03-31 - [Johannes Jacobus Geerlofs]
10.  Amsterdam * NL-NH Amsterdam G 1879-12-[19] - [Adriana Sophia Geerlofs]
11.  Tiel * NL-GE Tiel O 1958-09-30 nr 190 - Adriana Sophia Geerlofs
12.  Bilthoven, Begraafplaats Den en Rust * NL-UT De Bilt B 1958-09-** - [Adriana Sophia Geerlofs]
13.  Amsterdam * NL-NH Amsterdam T 1902-08-28 reg 30 fol 43 - Johan Antonij Barrau & Adriana Sophia Geerlofs
14.  Oisterwijk * NL-NB Oisterwijk G 1873-04-03 nr 18 - Johan Antonij Barrau
16.  Rotterdam * NL-ZH Rotterdam T 1899-07-20 nr 1257 = Johan Antonij Barrau & Henriette Catharina Geerlofs
18.  Delft * NL-ZH Delft O 1909-09-01 nr 316 - levenloos geboren zoon Barrau
20.  Groningen * NL-GR Groningen T 1926-07-02 nr 397 - Willem Jan Rudolph Lanzing & Annette Geertruida Barrau
22.  Utrecht * NL-UT Utrecht O 1953-01-09 nr 49 - Johan Antonij Barrau
23.  Bilthoven, Begraafplaats Den en Rust * NL-UT De Bilt B 1953-01-12 - [Johan Antonij Barrau]
24.  Uw feedback met eventuele correcties en/of aanvullingen wordt zeer gewaardeerd.
25.  Amsterdam * NL-NH Amsterdam T 1911-05-18 reg 2C fol 10 - Hidde Manhoudt & Johanna Jacoba Geerlofs
26.  Amsterdam * NL-NH Amsterdam G 1884-09-[18] - [Hidde Manhoudt]