deellijsten Amsterdam fotoalbums kwartierstaten parentelen persoonskaarten plaatsgenoten tijdgenoten
JanMolenweg.nl
persoonskaart - versie 31.01.2022
Johannes Petrus Geerlofs
Amsterdam 1836 ‑ 1914 Ede
vader
Johannes Geerlofs
1802 ‑ ?
grootvader aan vaderskant
Johannes Geerlofs
1773 ‑ 1851
grootmoeder aan vaderskant
Johanna Jacoba Haverkamp
1777 ‑ 1857
moeder
Henrietta Catharina Donk
1809 ‑ ?
grootvader aan moederskant
Petrus Donk
1785 ‑ ?
grootmoeder aan moederskant
Catharina Roos
1785 ‑ ?
Johannes Petrus Geerlofs, geboren Amsterdam 9 januari 1836,1 kantoorbediende 1865,2 winkelier 1867,3 zonder beroep 1914,4 overleden Ede 30 oktober 1914,4 begraven Ede, Begraafplaats november 1914,5 zoon van Johannes Geerlofs en Henrietta Catharina Donk,
 
trouwt Haarlem 4 oktober 18652 met Adriana Cornelia Barrau, geboren Oisterwijk 10 juni 1838,6 winkelierster 1865,2 zonder beroep 1867,3 zonder beroep 1911,7 overleden Ede 24 maart 1911,7 dochter van Anthonij Barrau en Antonia Adriana Wensch.
 
uit het huwelijk met Adriana Cornelia Barrau:
 
1. Antonia Adriana Geerlofs, geboren Haarlem 7 maart 1866,8 overleden Haarlem 21 maart 1866.9
 
2. Henrietta Antonia Adriana Geerlofs, geboren Haarlem 21 januari 1867,3 overleden Ede 11 maart 1949.10
 
3. Henriette Catharina Geerlofs, geboren Amsterdam 16 januari 1874,11 overleden Dordrecht 11 mei 1900,12 trouwt Rotterdam 20 juli 189913 met Johan Antonij Barrau, geboren Oisterwijk 3 april 1873,14 -,15 leeraar aan eene Hoogere Burgerschool 1899,13 leeraar aan de H.B. School te Dordrecht 1900,16 leraar 1902,17 promotie aan de Universiteit van Amsterdam bij D.J. Korteweg op het proefschrift "Bijdragen tot de theorie der configuraties" 1907, hoogleeraar aan de Technische Hoogeschool 1909,18 hoogleraar aan de Technische Hogeschool te Delft 1909, hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen met als leeropdracht "analytische-, beschrijvende- en hogere meetkunde" 1913,19 rector magnificus van de Rijksuniversiteit te Groningen 1925,19 hoogleeraar 1926,20 gewoon hoogleraar aan de Rijksuniversiteit te Utrecht met als leeropdracht "de synthetische en analytische, de beschrijvende en differentiaal meetkunde" 1928,21 overleden Utrecht 8 januari 1953,22 begraven Bilthoven, Begraafplaats Den en Rust 12 januari 1953,23 zoon van Hendrik David Barrau en Annette Geertruida Proos; hij hertrouwt Amsterdam 28 augustus 190217 met Adriana Sophia Geerlofs.
 
Klik op stramien voor informatie over de structuur van de bronverwijzingen of op geocodes voor de ISO-codes van landen en deelgebieden.
 
1.  Amsterdam * NL-NH Amsterdam G 1836-01-[09] - [Johannes Petrus Geerlofs]
2.  Haarlem * NL-NH Haarlem T 1865-10-04 nr 225 - Johannes Petrus Geerlofs & Adriana Cornelia Barrau
3.  Haarlem * NL-NH Haarlem G 1867-01-23 - Henrietta Antonia Adriana Geerlofs
4.  Ede * NL-GE Ede O 1914-10-30 nr 203 - Johannes Petrus Geerlofs
5.  Ede, Begraafplaats * NL-GE Ede B 1914-11-** - [Johannes Petrus Geerlofs]
6.  Oisterwijk * NL-NB Oisterwijk G 1838-06-10 nr 44 - Adriana Cornelia Barrau
7.  Ede * NL-GE Ede O 1911-03-25 nr 83 - Adriana Cornelia Barrau
8.  Haarlem * NL-NH Haarlem G 1866-03-09 - Antonia Adriana Geerlofs
9.  Haarlem * NL-NH Haarlem O 1866-03-21 - Antonia Adriana Geerlofs
10.  Ede * NL-GE Ede O 1949-03-12 nr 97 - Henrietta Antonia Adriana Geerlofs
11.  Amsterdam * NL-NH Amsterdam G 1874-01-[16] - [Henriette Catharina Geerlofs]
12.  Dordrecht * NL-ZH Dordrecht O 1900-05-11 nr 339 - Henriette Catharina Geerlofs
13.  Rotterdam * NL-ZH Rotterdam T 1899-07-20 nr 1257 = Johan Antonij Barrau & Henriette Catharina Geerlofs
14.  Oisterwijk * NL-NB Oisterwijk G 1873-04-03 nr 18 - Johan Antonij Barrau
17.  Amsterdam * NL-NH Amsterdam T 1902-08-28 reg 30 fol 43 - Johan Antonij Barrau & Adriana Sophia Geerlofs
18.  Delft * NL-ZH Delft O 1909-09-01 nr 316 - levenloos geboren zoon Barrau
20.  Groningen * NL-GR Groningen T 1926-07-02 nr 397 - Willem Jan Rudolph Lanzing & Annette Geertruida Barrau
22.  Utrecht * NL-UT Utrecht O 1953-01-09 nr 49 - Johan Antonij Barrau
23.  Bilthoven, Begraafplaats Den en Rust * NL-UT De Bilt B 1953-01-12 - [Johan Antonij Barrau]