deellijsten Indonesië fotoalbums kwartierstaten parentelen persoonskaarten plaatsgenoten tijdgenoten
JanMolenweg.nl
persoonskaart - versie 31.01.2022
Aleida Wilhelmina Dijkman
Rembang 1896 ‑ ? *
vader
Willem Frederik Dijkman
1870 ‑ ?
grootvader aan vaderskant
NN NN
? ‑ ?
grootmoeder aan vaderskant
NN NN
? ‑ ?
moeder
Anna Maria Henriëtta Barkeij
1870 ‑ ?
grootvader aan moederskant
NN NN
? ‑ ?
grootmoeder aan moederskant
NN NN
? ‑ ?
Aleida Wilhelmina Dijkman, geboren Rembang 21 december 1896,1 zonder beroep 1920,2 overleden *,3 dochter van Willem Frederik Dijkman en Anna Maria Henriëtta Barkeij,
 
trouwt Arnhem 8 april 19202 met Isaac Barends, geboren Arnhem 7 augustus 1893,4 commies griffie 1920,2 overleden Arnhem 5 juli 1977,5 zoon van Isaac Barends en Heilina Jacoba Coers.
 
Klik op stramien voor informatie over de structuur van de bronverwijzingen of op geocodes voor de ISO-codes van landen en deelgebieden.
 
1.  Rembang * ID-JT Rembang G 1896-12-[21] - [Aleida Wilhelmina Doijkman]
2.  Arnhem * NL-GE Arnhem T 1920-04-08 nr 159 - Isaac Barends & Aleida Wilhelmina Dijkman
3.  Uw feedback met eventuele correcties en/of aanvullingen wordt zeer gewaardeerd.
4.  Arnhem * NL-GE Arnhem G 1893-08-07 nr 1090 - Isaac Barends
5.  Arnhem * NL-GE Arnhem O 1977-07-[05] - [Isaac Barends]