deellijsten Zevenaar fotoalbums kwartierstaten parentelen persoonskaarten plaatsgenoten tijdgenoten
JanMolenweg.nl
persoonskaart - versie 20.12.2021
Elisabeth Kromhout
Angerlo 1843 ‑ 1919 Den Haag
vader
Joachim Hendrik Kromhout
1807 ‑ 1853
grootvader aan vaderskant
Joachim Hendrik Kromhout
1775 ‑ 1854
grootmoeder aan vaderskant
Petronella Christina Cromhout
1786 ‑ 1830
moeder
Sara Aletta Elisabeth de Haas
1813 ‑ 1850
grootvader aan moederskant
David de Haas
1766 ‑ 1846
grootmoeder aan moederskant
Elisabeth van Hulst
1773 ‑ 1854
Elisabeth Kromhout, geboren Angerlo 1 september 1843,1 zonder beroep 1873,2 zonder beroep 1900,3 zonder beroep 1900,4 zonder beroep 1919,5 overleden Den Haag 25 juni 1919,5 dochter van Joachim Hendrik Kromhout en Sara Aletta Elisabeth de Haas,
 
trouwt Den Haag 3 april 18732 met Hermanus Frederik Christiaan Hardenberg, geboren Den Haag 31 oktober 1836,6 gouverneur van de Koninklijke Militaire Academie,7 kapitein van de generale staf 1873,2 kapitein van den Generalen Staf 1874,8 kapitein van den Generalen Staf 1875,9 majoor van den Generalen Staf 1880,10 zonder beroep 1900,3 zonder beroep 1900,4 zonder beroep 1914,11 overleden Den Haag 3 april 1914,11 begraven Den Haag, Begraafplaats Nieuw Eik en Duinen 6 april 1914,12 zoon van Hermanus Hardenberg en Jozina Edzardina von Padtberg.
 
 
1. Herman Karel Hardenberg, geboren Den Haag 29 januari 1874,8 eerste luitenant infanterie 1900,3 eerste luitenant der infanterie 1901,13 eerste luitenant der infanterie 1908,14 majoor der infanterie 1923,15 zonder beroep 1945,16 overleden Den Haag 8 januari 1945,16 trouwt (1) Den Haag 8 oktober 19003 met Geertruida Maria Petronella Aalbersberg, geboren Haarlem 10 juni 1871,17 zonder beroep 1900,3 zonder beroep 1901,13 overleden Den Haag 17 juni 1919,18 dochter van Henri Charles Fran├žois Louis Aalbersberg en Maria Carolina Fransina Ravesteijn; trouwt (2) Den Haag 17 mei 192315 met Adriana Hermina Gerardina Surie, geboren Amsterdam 27 januari 1882,19 zonder beroep 1923,15 overleden Den Haag 22 december 1930,20 dochter van Johannes Jacobus Surie en Geertruida Jurriaans.
 
2. Joachim Hendrik Hardenberg, geboren Den Haag 26 november 1875,9 tweede luitenant der infanterie 1900,4 eerste luitenant der jagers 1903,21 eerste luitenant der infanterie 1908,14 zonder beroep 1939,22 overleden Den Haag 25 februari 1939,22 begraven Den Haag, Begraafplaats Nieuw Eik en Duinen 28 februari 1939,23 trouwt Den Haag 15 november 19004 met Elisabeth Hendrika Haanebeek, geboren Amsterdam 5 maart 1875,24 zonder beroep 1900,4 zonder beroep 1903,21 overleden *,25 dochter van Frederik Hendrik Haanebeek en Adriana Davida Gerardine Schreuder.
 
3. Edzard Frederik Hardenberg, geboren Den Haag 7 juli 1880,10 zonder beroep 1903,21 leeraar aan eene Hoogere Burgerschool 1908,14 leraar in de wis- en natuurkunde 1934,26 zonder beroep 1949,27 overleden Den Haag 24 februari 1949,27 trouwt Gorinchem 1 november 190728 met Elisabeth Anna Kroef, geboren Arnhem 13 juli 1883,29 zonder beroep 1908,14 zonder beroep 1934,26 zonder beroep 1953,30 overleden Den Haag 10 april 1953,30 dochter van Willem Johannes Pieter Kroef en Wilhelmina Helena van der Voort.
 
Klik op stramien voor informatie over de structuur van de bronverwijzingen of op geocodes voor de ISO-codes van landen en deelgebieden.
 
1.  Angerlo * NL-GE Zevenaar G 1843-09-[01] - [Elisabeth Kromhout]
2.  Den Haag * NL-ZH Den Haag T 1873-04-03 nr 193 - Hermanus Frederik Christiaan Hardenberg & Elizabeth Kromhout
3.  Den Haag * NL-ZH Den Haag T 1900-10-08 nr 1254 - Herman Karel Hardenberg & Geertruida Maria Petronella Aalbersberg
4.  Den Haag * NL-ZH Den Haag T 1900-11-15 nr 1445 - Joachim Hendrik Hardenberg & Elizabeth Hendrika Haanebeek
5.  Den Haag * NL-ZH Den Haag O 1919-06-26 nr 2640 = Elizabeth Kromhout
6.  Den Haag * NL-ZH Den Haag G 1836-11-01 nr 1728 = Hermanus Frederik Christiaan Hardenberg
8.  Den Haag * NL-ZH Den Haag G 1874-01-30 nr 306 - Herman Karel Hardenberg
9.  Den Haag * NL-ZH Den Haag G 1875-11-27 nr 3474 = Joachim Hendrik Hardenberg
10.  Den Haag * NL-ZH Den Haag G 1880-07-08 nr 2369 = Edzard Frederik Hardenberg
11.  Den Haag * NL-ZH Den Haag O 1914-04-04 nr 1037 = Hermanus Frederik Christiaan Hardenberg
12.  Den Haag, Begraafplaats Nieuw Eik en Duinen * NL-ZH Den Haag B 1914-04-06 - [Hermanus Frederik Christiaan Hardenberg]
13.  Den Haag * NL-ZH Den Haag G 1901-07-12 nr 3226 = Herman Hardenberg
14.  Den Haag * NL-ZH Den Haag G 1908-08-10 nr 4381 = Elizabeth Hardenberg
15.  Den Haag * NL-ZH Den Haag T 1923-05-17 nr B-627 - Herman Karel Hardenberg & Adriana Hermina Gerardina Surie
16.  Den Haag * NL-ZH Den Haag O 1945-01-10 nr A-156 = Herman Karel Hardenberg
17.  Haarlem * NL-NH Haarlem G 1871-06-12 nr 518 - Geertruida Maria Petronella Aalbersberg
18.  Den Haag * NL-ZH Den Haag O 1919-06-18 nr 2551 = Geertruida Maria Petronella Aalbersberg
19.  Amsterdam * NL-NH Amsterdam G 1882-01-[27] - [Adriana Hermina Gerardina Surie]
20.  Den Haag * NL-ZH Den Haag O 1930-12-24 nr 4002 - Adriana Hermina Gerardina Surie
21.  Den Haag * NL-ZH Den Haag G 1903-08-10 nr 3952 = Herman Frederik Christiaan Hardenberg
22.  Den Haag * NL-ZH Den Haag O 1939-02-27 nr B-456 = Joachim Hendrik Hardenberg
23.  Den Haag, Begraafplaats Nieuw Eik en Duinen * NL-ZH Den Haag B 1939-02-28 - [Joachim Hendrik Hardenberg]
24.  Amsterdam * NL-NH Amsterdam G 1875-03-[05] - [Elisabeth Hendrika Haanebeek]
25.  Uw feedback met eventuele correcties en/of aanvullingen wordt zeer gewaardeerd.
26.  Den Haag * NL-ZH Den Haag T 1934-12-07 nr 1538 - Johannes Gerardus Overbeek & Elizabeth Hardenberg
27.  Den Haag * NL-ZH Den Haag O 1949-02-28 nr A-599 = Edzard Frederik Hardenberg
28.  Gorinchem * NL-ZH Gorinchem T 1907-11-01 nr 67 - Euard Frederik Hardenberg & Elisabeth Anna Kroef
29.  Arnhem * NL-GE Arnhem G 1883-07-14 nr 886 - Elisabeth Anna Kroef
30.  Den Haag * NL-ZH Den Haag O 1953-04-11 nr B-835 = Elisabeth Anna Kroef