deellijsten Abma Súdwest-Fryslân fotoalbums kwartierstaten parentelen persoonskaarten plaatsgenoten tijdgenoten
JanMolenweg.nl
persoonskaart - versie 20.12.2021
Murk (Freerkszn) Abma
De Hommerts 1713 ‑ 1779 Wijckel
vader
Freerck (Murkszn) Abbema
1686 ‑ 1724
grootvader aan vaderskant
Murck (Anneszn) Abbema
1650 ‑ 1695
grootmoeder aan vaderskant
Maicke (Freerksdr) Breutrick
1664 ‑ 1715
moeder
Rintske (Ruurdsdr) Buma
1694 ‑ 1758
grootvader aan moederskant
Ruurd (Janszn) Buma
1670 ‑ ?
grootmoeder aan moederskant
NN NN
1670 ‑ ?
Murk (Freerkszn) Abma, geboren De Hommerts voor 3 december 1713,1 gedoopt De Hommerts, [...] 3 december 1713,2 overleden Wijckel circa 1779,3 zoon van Freerck (Murkszn) Abbema en Rintske (Ruurdsdr) Buma,
 
trouwt De Hommerts 21 oktober 17614 met Sjouk Epkes, geboren Jutrijp 15 januari 1734,5 overleden Wijckel voor 1775,1 dochter van Epke Jelles en Bauk Feites.
 
uit het huwelijk met Sjouk Epkes:
 
Abe (Murkszn) Abma, geboren Wijckel 1762,1 gedoopt Wijckel, [...] 9 januari 1762,6 overleden Abbega 26 oktober 1826,7 trouwt Abbega 25 mei 17888 met Dieuwke (Riemersdr) Tresling, geboren Nijland voor 9 maart 1766,1 gedoopt * 9 maart 1766,1 overleden Oosthem 15 mei 1837,9 dochter van Riemer Tresling en NN NN.
 
Klik op stramien voor informatie over de structuur van de bronverwijzingen of op geocodes voor de ISO-codes van landen en deelgebieden.
 
1.  Uw feedback met eventuele correcties en/of aanvullingen wordt zeer gewaardeerd.
2.  De Hommerts, [...] * NL-FR Súdwest-Fryslân D 1713-12-03 - Murk Freerks Abma
3.  Wijckel * NL-FR De Friese Meren (De Fryske Marren) O 1779 ? [Murk Freerks Abma]
4.  De Hommerts * NL-FR Súdwest-Fryslân T 1761-10-21 - [Murk Freerks Abma & Sjouk Epkensdr]
5.  Jutrijp * NL-FR Súdwest-Fryslân G 1734-01-[15] - [Sjouk Epkesdr]
6.  Wijckel, [...] * NL-FR De Friese Meren (De Fryske Marren) D 1762-01-09 - [Abe Abma]
7.  Abbega * NL-FR Súdwest-Fryslân O 1826-10-[26] - [Abe Abma]
8.  Abbega * NL-FR Súdwest-Fryslân T 1788-05-25 - [Abe Abma & Dieuwke Tresling]
9.  Oosthem * NL-FR Súdwest-Fryslân O 1937-05-[15] - [Dieuwke Tresling]