JanMolenweg.nl Abma Súdwest-Fryslân favorieten
persoonskaart versie 20.12.2022
Murk (Freerkszn) Abma
De Hommerts 1713 ‑ 1779 Wijckel
grootouders aan vaderskant
Murck (Anneszn) Abbema 1650 ‑ 1695
Maicke (Freerksdr) Breutrick 1664 ‑ 1715
grootouders aan moederskant
Ruurd (Janszn) Buma 1670 ‑ ?
NN NN 1670 ‑ ?
vader
Freerck (Murkszn) Abbema 1686 ‑ 1724
moeder
Rintske (Ruurdsdr) Buma 1694 ‑ 1758
Murk (Freerkszn) Abma, geboren De Hommerts voor 3 december 1713, 1  gedoopt De Hommerts, [...] 3 december 1713, 2  overleden Wijckel circa 1779, 3  zoon van Freerck (Murkszn) Abbema en Rintske (Ruurdsdr) Buma,
 
trouwt De Hommerts 21 oktober 1761 4  met Sjouk Epkes, geboren Jutrijp 15 januari 1734, 5  overleden Wijckel voor 1775, 1  dochter van Epke Jelles en Bauk Feites.
 
uit het huwelijk met Sjouk Epkes:
 
Abe (Murkszn) Abma, geboren Wijckel 1762, 1  gedoopt Wijckel, [...] 9 januari 1762, 6  overleden Abbega 26 oktober 1826, 7  trouwt Abbega 25 mei 1788 8  met Dieuwke (Riemersdr) Tresling, geboren Nijland voor 9 maart 1766, 1  gedoopt * 9 maart 1766, 1  overleden Oosthem 15 mei 1837, 9  dochter van Riemer Tresling en NN NN.
 
1.  Uw feedback met eventuele correcties en/of aanvullingen wordt zeer gewaardeerd.
2.  De Hommerts, [...] * NL-FR Súdwest-Fryslân D 1713-12-03 - Murk Freerks Abma
3.  Wijckel * NL-FR De Friese Meren (De Fryske Marren) O 1779 ? [Murk Freerks Abma]
4.  De Hommerts * NL-FR Súdwest-Fryslân T 1761-10-21 - [Murk Freerks Abma & Sjouk Epkensdr]
5.  Jutrijp * NL-FR Súdwest-Fryslân G 1734-01-[15] - [Sjouk Epkesdr]
6.  Wijckel, [...] * NL-FR De Friese Meren (De Fryske Marren) D 1762-01-09 - [Abe Abma]
7.  Abbega * NL-FR Súdwest-Fryslân O 1826-10-[26] - [Abe Abma]
8.  Abbega * NL-FR Súdwest-Fryslân T 1788-05-25 - [Abe Abma & Dieuwke Tresling]
9.  Oosthem * NL-FR Súdwest-Fryslân O 1937-05-[15] - [Dieuwke Tresling]